Förstelärare åk F-3 till Holmaskolan

Förstelärare åk F-3 till Holmaskolan

Arbetsuppgifter

Huvuduppdraget för försteläraren är att förstärka det pedagogiska utvecklingsarbetet för högre måluppfyllelse på skolan. Huvuddelen av förstelärarens tjänst är undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. I uppdraget som förstelärare ingår det att sprida ämneskunskaper och yrkesskicklighet till fler lärare. Försteläraren tar ett särskilt ansvar för ämnesutveckling och ämnes- och allmändidaktisk utveckling och det systematiska kvalitetsarbetet. Försteläraren handleder andra lärare och bidrager till ett kollaborativt förhållningssätt. Försteläraren tjänstgör på sin egen arbetsplats men har också delvis ett kommun-/förvaltningsövergripande uppdrag genom att sprida goda exempel.

Hos oss driver du tillsammans med skolledning och skolans förstelärar-/förstefritidspedagogteam skolutveckling i enlighet med vår åtagandeplan i det systematiska kvalitétsarbetet samt utifrån ”VEBS” vårt strategiska ramverk. I din roll som förstelärare är du bra på att leda dina kollegor. Du har känsla för att i din roll vara en förebild i det pedagogiska arbetet och i bemötande av elever, vårdnadshavare och kollegor. Du ska kunna ta ett särskilt ansvar för att utveckla differentierat förhållningssätt på skolan där arbetssätt och metoder optimerar möjligheter för varje elev att uppnå progression och måluppfyllelse samt hur man arbetar formativt inom dessa ämnen och kopplar ämnesspecifika begrepp till ett språkutvecklande arbetssätt.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad grundskollärare med behörighet för årskurs F-3 inom alla ämnen för F-3. Du behöver även ha minst fyra års erfarenhet av väl vitsordat arbete som undervisande lärare.
Erfarenhet av att handleda andra lärare eller studenter är meriterande.
Erfarenhet att driva förbättringsprocesser/- projekt är meriterande.
Särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen.
Ett förhållningssätt som håller fokus på måluppfyllelse genom uppföljning och analys
Förmåga att utveckla undervisningen med stöd i forskning
Förmåga att se den samlade skolorganisationen som en lärande organisation
Förmåga att tillämpa metoder och ha ett förhållningssätt som synliggör varje elevs lärande
Formativ och summativ bedömningskompetens
Digital kompetens som innebär att det är naturligt att använda datorn som arbetsredskap och pedagogiskt hjälpmedel
Förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare.
Kompetens i språkutvecklande ämnesundervisning.

Om arbetsplatsen

Då området är en spännande mötesplats för många olika kulturer och modersmål, kommer du med din positiva grundsyn och ditt öppna bemötande att trivas hos oss. Språkutveckling har en stor betydelse och en given roll i allt vårt arbete. Holmaskolan är en skola som arbetar upplevelsebaserat. Skolan är också en av Malmös partnerskolor med tilläggsbelopp och har därigenom ett utökat samarbete med Malmö högskola kring studenter.
Du bedriver en modern och kreativ verksamhet i skolan och hittar strategier för att nå varje elev och stärka denne i såväl kunskapsutveckling som i den personliga utvecklingen. Du samarbetar med dina kollegor för en god lär- och arbetsmiljö för att skapa en hög kvalité för såväl elever som personal och deltar aktivt i skolans utvecklingsarbete. Vi utvecklar vår skola tillsammans genom ett kollaborativt förhållningssätt.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas. Vårt fokus tar avstamp i eleverna. Därför ser vi det som naturligt att ge utrymme för din professionella utveckling.

Grundskoleförvaltningen- stadens största förvaltning med 80 skolor, 6200 medarbetare och 33 000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans- varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

Information om tjänsten

Anställningsform:Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 2021-06-01 eller enligt överenskommelse.

Övrigt

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.
Mer info
Kontaktperson Ingrid Olsson
Telefon 0733-46 19 38
Område Malmö stad
Yrkesroll Utbildning, Fritidspedagog
Typ av anställning Heltid
Hemsida http://malmo.se
Sista ansökningsdag 10 maj 2021 (2 dagar kvar)