Enhetschef till nämndskansliet

Enhetschef till nämndskansliet

Arbetsuppgifter

Välkommen till ett chefsuppdrag där du genom din yrkesroll och din expertis får en centralt viktig funktion på Gymnasie- och Vuxenutbildningsförvaltningen. Förvaltningen befinner sig i en viktig fas av utveckling med fokus på hög kvalitet i alla processer. Detta ligger till grund för en hög måluppfyllelse, samtidigt som verksamheterna växer i takt med Malmös utveckling som stad. Ditt uppdrag innebär att du tillsammans med din enhet förväntas vidareutveckla och på bästa sätt organisera, strukturera och samordna förvaltningsövergripande frågor kopplat till nämndsprocess och administration, huvudregistratur och arkiv. Verksamhetens grundläggande syfte är rättssäkerhet i samtliga processer och en god service internt och externt.

Nämndskansliet har nio medarbetare: arkivarie, huvudregistrator, förvaltningsjurist, nämndsekreterare, receptionist och utredningssekreterare. Enhetschefen har budget-, personal- och arbetsmiljöansvar för enheten och ska leda och fördela arbetsuppgifterna. Som enhetschef förväntas du kunna stå för en solid kunskapsbas kopplat till nämndsprocess, administration, huvudregistratur och arkivfrågor där du utgör ett självklart stöd till enhetens medarbetare, till förvaltningsledningen och till förvaltningens nämnd inom ramen för ditt sakområde. En central del i uppdraget innebär att enhetschefen ska bidra med viktiga perspektiv för att förvaltningens ledningsgrupp ska kunna ta rättssäkra beslut gällande aktuella ärenden som ska tas upp i nämnd och arbetsutskott. Som enhetschef ska du arbeta för att hålla en samlad bild över aktuell kunskap och forskning inom området där du löpande bevakar nationella utredningar och beslut som berör förvaltningens verksamheter. Enhetschefen har även en viktig roll som konsultativt stöd inom förvaltningen till utbildningskontorets olika avdelningar gällande offentlighets- och sekretesslagstiftning, förvaltningslagen och ärendehantering mm. Ansvaret för nämndsprocessen medför även juridisk konsultation i frågor som rör ärendehantering. Som enhetschef för nämndskanslitet är du direkt underställd förvaltningsdirektören.

Kvalifikationer

För att lyckas krävs en god analytisk förmåga, ett strukturerat arbetssätt med vana att planera och organisera en verksamhet, samt en förmåga att skapa förtroende och kunna lyssna och läsa av situationer och sammanhang. Med ett entusiasmerande ledarskap som karaktäriseras av handlingskraft, integritet och ett kommunikativt förhållningssätt, fattar du kloka beslut som kan bidra till att utveckla enhetens verksamhet, organisation samt personal.

Vi söker dig som har en akademisk examen i kombination med en kvalificerad arbetslivserfarenhet inom nämndsprocess, administration, huvudregistratur och arkiv. Det är meriterande om du har en juristexamen (Jur.kand.). Du har chefserfarenhet och är en driven och engagerad ledare som skapar ett gott arbetsklimat. Uppdraget kräver kunskap och erfarenhet av offentlig rätt (offentlighet och sekretesslagen), förvaltningslagen samt kommunallagen. Att du är van att arbeta med målstyrning och uppföljning är en förutsättning samt att du besitter goda kunskaper kopplat till ekonomi och budget. En mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift är ett krav, liksom erfarenhet från arbete i politiskt styrd organisation.

Malmö stad erbjuder ett utvecklingsorienterat chefsuppdrag i en förvaltning där det finns stor kunskap och erfarenhet. Välkommen med din ansökan till Gymnasie- och Vuxenutbildningsförvaltningen!

Om arbetsplatsen

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är en av tre skolförvaltningar i Malmö stad. Vi ansvarar för utveckling och genomförande av gymnasieskola och vuxenutbildning. Idag är vi 1600 medarbetare och vi finns i hela Malmö. Vi arbetar för att ungdomar och vuxna ska nå målen för sin utbildning och bli aktiva i vårt samhälle.

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

Information om tjänsten

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse.

Övrigt

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.
Mer info
Område Malmö stad
Yrkesroll Organisation & ledning, Chefsbefattningar
Typ av anställning Heltid
Hemsida http://malmo.se
Sista ansökningsdag 23 maj 2021 (7 dagar kvar)