Enhetschef - Innovation & Utveckling

Enhetschef - Innovation & Utveckling

OM ARBETSPLATSEN
Stadskontoret har, som kommunstyrelsens förvaltning, en samordnande roll i förhållande till övriga förvaltningar inom Malmö stad. Stadskontorets centrala uppgiftsområde är policy-, strategi-, och utvecklingsfrågor samt uppföljning/utvärdering. Enheten för Innovation & Utveckling tillhör avdelningen för Omvärld & Näringsliv och är en nybildad enhet som består av elva medarbetare. Enheten utvecklar, samordnar och följer upp kommunens övergripande arbete gällande näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor. I avdelningen Omvärld och Näringsliv ingår även följande enheter; Externa relationer & samordning, Marknad & Attraktivitet, Samhällsplanering & Etablering samt Säkerhet & Beredskap.

Arbetsuppgifter
Välkommen till ett mångfacetterat chefsuppdrag där du genom din yrkesroll och din expertis får en central funktion på stadskontoret och för Malmö stad. I uppdraget som enhetschef för Innovation & Utveckling kommer du att tillsammans med medarbetare och externa parter driva angelägna utvecklingsfrågor som berör Malmös framtida utveckling och tillväxt, både som stad och som del av regionen. Som enhetschef för Innovation & Utveckling leder och driver du stadens näringslivsfrågor för att skapa förutsättningar för innovation, entreprenörskap och utveckling i Malmös näringsliv. Du ansvarar även för att leda och driva strategiska arbetsmarknadsfrågor för staden som helhet och samordning av stadens relationer med civilsamhället och idéburen sektor är också en del av ditt uppdrag. Du rapporterar till Näringslivsdirektören, som är avdelningens chef, och som enhetschef utgör du en del av avdelningens ledningsgrupp där du verkar utifrån ett helhetsperspektiv på avdelningens samlade uppdrag.

Avdelningen Omvärld & Näringsliv befinner sig i en spännande tid av förändring och som enhetschef blir ett utvecklingsorienterat förhållningssätt och en förmåga att sätta riktning viktigt. Din uppgift blir att på ett mål- och resultatinriktat sätt leda enheten och dess arbete med såväl strategiska som operativa frågor. Du fokuserar på nytänkande, proaktivitet, effektivitet och struktur samt intern och extern samverkan som främsta ledord. Som enhetschef kommer du att samverka med många olika parter i samhället och du arbetar i nära dialog med näringslivets aktörer och andra delar av Malmö stads organisation. Därför ser vi att det är viktigt att du trivs med att bygga relationer och att du har en social färdighet där du obehindrat kan röra dig mellan olika sammanhang, såväl nationellt som internationellt. Med ett entusiasmerande ledarskap, som karakteriseras av kommunikativt och prestigelöst förhållningsätt, fattar du kloka beslut som kan bidra till att utveckla såväl medarbetare som enhetens arbetssätt och organisation.

Kvalifikationer
I rollen som enhetschef för Innovation & Utveckling krävs en förmåga att kunna tänka strategiskt, analysera komplexa sammanhang och kunna se till helheten. Uppdraget förutsätter en tydlig förståelse för spelreglerna i näringslivet och enhetens uppdrag i ett brett samhällsperspektiv. Stadens näringslivsutveckling påverkas av breda samhällsfrågor så som exempelvis infrastruktur, regional utveckling och finanspolitik. Vi söker dig som har ett intresse och en förmåga att arbeta tvärsektoriellt med näringslivsutveckling tillsammans med olika parter, i och utanför Malmö stads organisation. Vi vill även att du ska kunna verka brett i näringslivet och samtidigt ha fokus på särskilda branscher som är viktiga för en inkluderande och hållbar tillväxt i Malmö.

Vi vänder oss till dig som har akademisk examen samt dokumenterad chefs- och ledarerfarenhet där du i din ledarroll har erfarenhet av att leda en verksamhet i förändring. Din bakgrund inkluderar gedigen arbetslivserfarenhet från näringslivet och det är en fördel om du har arbetat i olika positioner och på olika nivåer, gärna i varierande branscher inom näringslivet. Vi vill att du genom egna erfarenheter från näringslivet ska kunna relatera till företags och branschers olika förutsättningar och därmed utgöra en insiktsfull länk mellan näringslivet och Malmö stad. Du ska ha förståelse för hur en politisk organisation verkar. Det är meriterande om du har erfarenheter med koppling till besöksnäringen, arbetslivserfarenhet från någon näringslivsfrämjande organisation samt god förståelse för det arbetsmarknadspolitiska området.

Vi erbjuder
Stadskontoret erbjuder ett kvalificerat chefsuppdrag där du får möjlighet att verka i dynamiska sammanhang där Malmös utveckling som stad och som viktig del i regionen står i centrum. Du kommer att tillhöra ett kompetent och dedikerat team med varierande uppdrag och kontakter så väl lokalt och regionalt som nationellt och internationellt. Vi välkomnar driv, framåtanda och mod som kan bidra till att åstadkomma de positionsförflyttningar som eftersträvas för att utveckla Malmö som storstad och tillväxtmotor.

Välkommen med din ansökan!

Övrigt
Malmö Stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.
Mer info
Kontaktperson Micael Nord
Telefon 040-34 11 85
Område Malmö stad
Yrkesroll Organisation & ledning, Chefsbefattningar
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida http://malmo.se
Sista ansökningsdag 28 okt 2020 (4 dagar kvar)