Enhetschef - Bygglov

Enhetschef - Bygglov

Malmö växer. Sällan har stadsutveckling varit mer spännande än i Malmö, just här och nu. Vill du vara med och forma nästa kapitel för Sveriges tredje största stad? Vi söker nu en enhetschef till vår ena bygglovsavdelning.

Arbetsuppgifter

Utformningen av framtidens Malmö är ett lagarbete med många inblandade och stadsbyggnadskontoret har en central roll i detta uppdrag. Det vi gör ger avtryck i Malmö för lång tid framåt.

Som chef för en av våra bygglovsenheter är din uppgift att leda och utveckla verksamheten, med medarbetarnas och Malmöbornas behov i fokus. Det ger stora möjligheter att arbeta aktivt med grupputveckling och utveckling av arbetsprocesser. I din chefsroll kommer du också att vara en viktig del i stadsarkitektavdelningens ledningsgrupp, där ni tillsammans, strategiskt och målinriktat utvecklar avdelningen som helhet.

Som enhetschef för bygglovsenhet 1 har du 15 medarbetare, uppdelade på tre verksamhetsområden; bygglov, tillgänglighet och utredning. Du leder enhetens löpande arbete inom dessa tre verksamhetsområden, och styr fördelning och prioritering av resurser. Som enhetschef arbetar du inte operativt med handläggning, men kan representera enheten i olika styrgrupper med koppling till viktiga projekt. Du ansvarar för enhetens personal, ekonomi, kommunikation och verksamhet.

Inom avdelningen har vi två bygglovsenheter med samma inriktning, där du leder den ena. Ett nära samarbete med chefen för den andra bygglovsenheten är en viktig uppgift. Tillsammans är ni det ledarteam som utvecklar enheternas arbetssätt i en enhetlig riktning. Ni arbetar målmedvetet tillsammans för att stärka kvaliteten i den byggda miljön, och för att medarbetarna ska ha likvärdiga och bra förutsättningar för att utvecklas och genomföra sina uppgifter.

Du sätter ledaruppdraget högt och arbetar för att få bästa möjliga arbetsmiljö, arbetsglädje, resultat och utveckling för medarbetarna. Då skapas förutsättningarna för att på bästa sätt ge Malmöborna professionell, kompetent och god service.

Du har en given plats i stadsarkitektavdelningens ledningsgrupp. Tillsammans driver ni de övergripande strategiska frågorna för avdelningen, och för stadsarkitektavdelningens bidrag till hela Malmö stads stadsutveckling.

Du rapporterar till avdelningschefen för stadsarkitektavdelningen.

Kvalifikationer
För att trivas och lyckas i uppdraget som enhetschef behöver du vara en tydlig, pedagogisk och utvecklingsorienterad ledare. Du tycker om att driva förändringsarbete, du tar ansvar och du får saker att hända.

Vi lägger stor vikt vid ett närvarande och kommunikativt ledarskap, och söker en person som trivs med att coacha, förtydliga och motivera. Du har förmågan att inspirera, entusiasmera och vara en positiv ledare, även i utmanande situationer. Du är duktig på att bygga relationer och förtroende, och har god vana av verksamhetsutveckling och att leda en verksamhet i förändring.

Din bakgrund innehåller en akademisk examen inom ett för tjänsten relevant område, i kombination med dokumenterad erfarenhet som chef. Du har gedigen kunskap kopplat till PBL, Plan- och bygglagen, och du har tidigare erfarenhet av ledningsgruppsarbete.

Erfarenhet av handläggning utifrån PBL, utredningsarbete, tillgänglighetsarbete samt myndighetsutövning är meriterande, men inget krav. Tidigare erfarenhet av att arbeta inom offentlig förvaltning är också meriterande. Kanske har du tidigare haft uppdrag som bygglovschef eller liknande, alternativt motsvarande erfarenheter från entreprenadsidan.

De interna och externa kontakter du har i ditt arbete förutsätter att du har en god kommunikativ förmåga, och att du kan uttrycka dig väl i både tal och skrift.

Vi ser fram emot din ansökan!

Om arbetsplatsen
Enheten Bygglov 1 tillhör stadsbyggnadskontorets stadsarkitektavdelning. Enheten har 15 medarbetare, inom olika yrkesroller såsom utredare, bygglovshandläggare och tillgänglighetsrådgivare. På Instagramkontot @jobba_i_malmostad kan du möta några av enhetens medarbetare som instagrammat från sin jobbvardag under vecka 50.

Stadsarkitektavdelningen är en av stadsbyggnadskontorets fem avdelningar och består av tre bygglovenheter samt en administrativ enhet. Stadsarkitektavdelningen är en dynamisk och kreativ avdelning som handlägger bygglov, teknisk anmälan och tillsyn enligt plan- och bygglagen.

Stadsbyggnadskontoret är en myndighet för plan-, bygg- och lantmäterifrågor. Förvaltningen arbetar med översiktlig planering, detaljplanering, fastighetsbildning, bygglov, mätning och kartläggning. Stadsbyggnadskontoret arbetar för Malmöborna, byggmarknadens olika aktörer och övriga verksamma i Malmö. Till hjälp för alla inblandade aktörer har vi ett arkitekturprogram; Arkitekturstaden Malmö. I det tydliggörs Malmö stads ambitioner för hur stadens arkitektoniska kvaliteter ska bevaras, stärkas och utvecklas, och hur olika byggprojekt kan bidra till att Malmö blir en nära, tät, grön och blandad stad.

Tillsammans med andra förvaltningar skapar våra 230 medarbetare förutsättningar för en stad som är hållbar och attraktiv att bo och verka i. Vi erbjuder ett arbete där du tillsammans med professionella kollegor får göra skillnad på riktigt för Malmö och Malmöborna.
Mer info
Kontaktperson Anna-Carin Mårtensson
Telefon 040-342411
Område Malmö stad
Yrkesroll Organisation & ledning, Chefsbefattningar
Typ av anställning Heltid
Hemsida http://malmo.se
Sista ansökningsdag 24 jan 2021 (6 dagar kvar)