Chef till ekonomi- och utvecklingsenheten

Chef till ekonomi- och utvecklingsenheten

Malmö växer. Sällan har stadsutveckling varit mer spännande än i Malmö, just här och nu. Vill du vara med och forma nästa kapitel för staden, och för stadsbyggnadskontoret? Vi söker nu en chef till vår nya ekonomi- och utvecklingsenhet.

Arbetsuppgifter
Planeringen av framtidens Malmö är ett lagarbete med många inblandade och stadsbyggnadskontoret har en central roll i detta uppdrag. Det vi gör ger avtryck i Malmö för lång tid framåt.

Du blir chef för en nybildad enhet, inom en ny avdelning för lednings- och verksamhetsstöd. Ekonomi- och utvecklingsenhetens tre huvudområden omfattar ekonomi, IT, samt utveckling av förvaltningens verksamhetsplanering.

Sakkompetensen hos dina medarbetare är hög inom de olika huvudområdena, och din uppgift som enhetschef är att hålla samman helheten och strategiskt driva och samordna enhetens uppdrag att stötta övriga förvaltningen inom ert verksamhetsområde.

Du ansvarar för enhetens personal, ekonomi och verksamhet. Enhetens mål, kvalitet, resultat, kommunikation och utveckling är också uppgifter du kommer att arbeta med och ansvara för. I din roll förväntas du arbeta aktivt med din nybildade enhet, för att skapa en god arbetsmiljö, bra samarbeten och förutsättningar för arbetsglädje, resultat och utveckling.

Ett viktigt uppdrag för enhetschefen är att tillsammans med medarbetare och kollegor utveckla lednings- och styrningsprocesser utifrån stadens och förvaltningens ambition om transformation och förflyttning. Alltid med Malmöbon i fokus.

Som enhetschef ingår du i ledningsgruppen för avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd. Där är du en viktig del i det strategiska utvecklingsarbetet inom avdelningen som helhet. Du rapporterar till avdelningschefen för lednings- och verksamhetsstöd.

Kvalifikationer
För att trivas och lyckas i uppdraget som enhetschef behöver du vara en relationsbyggare och möjliggörare. Vi tror att du är en generalist, med ett stort intresse för ledarskap och nyfikenhet kring vad som driver kvalitet och utveckling i en organisation. Du kan se helhetsperspektiv och optimera medborgarnytta med kärnverksamhetens och medarbetarnas bästa.

Vår enhetschef ser medarbetarna som sin främsta resurs, och har ett genuint intresse av att få dem och gruppen att växa och utvecklas.

Tjänsten kräver att du har en relevant akademisk utbildningsbakgrund, samt tidigare chefserfarenhet. Du behöver ha erfarenhet av verksamhetsutveckling, och vana av att arbeta med ledning och styrning.

Du kan driva förändring och vet hur du åstadkommer förflyttning tillsammans med medarbetarna, genom tillitsbaserat ledarskap.

Kunskap kopplat till ekonomi och budgetarbete är meriterande.

De kontakter du har i ditt arbete förutsätter att du har en god kommunikativ förmåga, och att du kan uttrycka dig väl i svenska såväl i tal som i skrift. Fler språk är meriterande.

Vi ser fram emot din ansökan!

Om arbetsplatsen
Stadsbyggnadskontoret är en myndighet för plan-, bygg- och lantmäterifrågor. Förvaltningen arbetar med översiktlig planering, detaljplanering, fastighetsbildning, bygglov, mätning och kartläggning. Stadsbyggnadskontoret arbetar för Malmöborna, byggmarknadens olika aktörer och övriga verksamma i Malmö. Tillsammans med andra förvaltningar skapar vi förutsättningar för en stad som är hållbar och attraktiv att bo och verka i.

Stadsbyggnadskontoret är en dynamisk och kreativ arbetsplats, med lokaler mitt i Malmös centrum. Vi är 230 medarbetare och drygt 20 chefer, fördelat på fem olika avdelningar.

Sedan ett år tillbaka är vi inne i en utvecklingsresa med ambition att bli det bästa stadsbyggnadskontoret 2023. Som ett led i den resan omorganiserar vi våra stödfunktioner, och har därför inrättat en ny avdelning för lednings- och verksamhetsstöd. Avdelningen består av fyra enheter; Ekonomi- och utveckling, HR, Kommunikation samt Arkiv och kansli.

Ekonomi- och utvecklingsenhetens uppdrag är att utveckla och samordna förvaltningens övergripande arbete inom målstyrning, verksamhetsplanering, ekonomiprocesser samt förvaltningsgemensamma utvecklingsfrågor och ansvarar för stadsbyggnadskontorets IT-verksamhet. Enheten genomför utredningsuppdrag på uppdrag av förvaltningsledning och direktör. Enheten ger stöd till direktören, förvaltningsledningen och avdelningsledningar gällande verksamhetsplanering, planering och uppföljning samt ekonomistyrning. Vidare ansvarar enheten för att tillsammans med team för Ledningsstöd utveckla förvaltningens gemensamma ledningsprocesser med tillhörande årsplanering. Enheten tillhandahåller support, drift och underhåll samt strategisk planering av IT-miljön, systemförvaltning samt IT-stöd vid kontorets verksamhetsutveckling. Enheten svarar vidare för dagligt stöd till direktören, för inköps- och upphandlingsprocessen på förvaltningen, lokalsamordning, samordning av kontorsservice samt krisberedskapssamordning.

Enheten består av totalt 13 medarbetare, varav en ekonomichef, en utvecklingsstrateg inom IT och en utvecklingsstrateg för planerings- och uppföljningsprocessen, samt flera duktiga och drivna sakkunniga inom de olika verksamhetsområdena. Alla dessa blir dina medarbetare.

Hos oss får du alla förmåner av trygghet och flexibilitet man kan förvänta sig av en offentlig arbetsgivare, och några till. Den allra största förmånen, som vi ser det, är att tillsammans med professionella kollegor få göra skillnad på riktigt för Malmö och Malmöborna.

Övrigt
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Det innebär att vi inte behandlar din jobbansökan konfidentiellt. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande.

Malmö Stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.
Mer info
Kontaktperson Marcus Horning
Telefon 040-342588
Område Malmö stad
Yrkesroll Administration
Typ av anställning Heltid
Hemsida http://malmo.se
Sista ansökningsdag 2 maj 2021 (19 dagar kvar)