Bibliotekarie till Malmö latin

Bibliotekarie till Malmö latin

Arbetsuppgifter

Malmö latinskola letar efter en bibliotekarie för ett vikariat på heltid under perioden 220808-230731.

Som skolbibliotekarie arbetar du med utvecklingen av skolans IKT-främjande arbete. Du stödjer personal och elever i denna utveckling genom att:
 • utveckla och uppdatera bibliotekets hemsida
 • ansvara för att ta fram och uppdatera sökguider
 • i samarbete med undervisande lärare planera och genomföra progressionsinriktad informationssöknings- och källkritikundervisning
 • handleda lärare och övrig personal i användandet av digitala informationskällor
 • genomföra bokprat
 • kontinuerligt utveckla fysiska och digitala litteraturförmedlande funktioner
 • arbeta i informationsdisken
 • ansvara för mediearbete såsom inköp, katalogisering, gallring, skyltning.
Kvalifikationer

Vi söker dig som har en högskoleexamen till bibliotekarie (180hp), eller kandidatexamen (180hp) varav 90 hp i huvudämnet biblioteks- och informationsvetenskap. Det är meriterande om du har pedagogisk utbildning alternativt pedagogisk erfarenhet - detta för att kunna förmedla information på ett lärorikt sätt.

Som bibliotekarie bör du vara kreativ, serviceinriktad och analytisk för att kunna hantera det dagliga arbetet på skolan med de frågeställningar som dyker upp. För att kunna utföra sitt arbete på ett pedagogiskt och situationsanpassat sätt behöver du kunna kommunicera öppet, tydligt och lyhört med sin omgivning, vilket även innebär att kunna förmedla information effektivt till besökare och medarbetare. Det dagliga arbete består av att samla och strukturera olika medier, vilket kräver att du kan planera ditt arbete i förväg, samt organisera och prioritera aktiviteter effektivt.

Du har god digital kompetens och det är naturligt att använda digitala verktyg som arbetsredskap och hjälpmedel, samt att du har en vilja och förmåga att sätta sig in i nya program och system. Utifrån ett digitalt perspektiv förväntas du kunna undervisa i, samt utveckla, olika verktyg för informationshantering och informationssökning.

God svenska i tal och skrift är ett krav för tjänsten. Det är meriterande om du även har kunskaper i andra språk.

Om arbetsplatsen

"Det är våra ungdomar som ska ta över världen och vi får bidra till deras utveckling"

Malmö latinskola kännetecknas av nyfikenhet, respekt, lust att lära och lust att utmanas. Vi är en skola med ca. 1100 elever som rustar varje elev mer än för stunden och där eleven får verktyg för att söka sig vidare i ett komplext kunskapssamhälle. Vi tycker därför att det är viktigt med djupa ämneskunskaper för att ha en stabil grund att stå på. Malmö latinskola är en skola där man vågar prestera, vågar misslyckas och vill försöka igen. Fantasi och kreativitet ges ett stort och självklart utrymme. På Malmö latinskola är ny teknik naturligt integrerat i verksamheten. Examensmålen ska styra skolan i hög utsträckning och påverka undervisningen inom ämnena och kurserna. Programarbetslagen blir grunden för samarbete över ämnesgränserna och ett viktigt inslag för att man som elev på Latinskolan skall känna en hög grad av identifikation med det program man går på.

Malmö latinskola har också varit modellskola för lärande för hållbar utveckling tillsammans med Naturskyddsföreningen och Malmö högskola. Det arbetet fortsätter vi nu på egen hand.

Utbildningarna som vi erbjuder vid skolan är:
 • Estetiskt program (fem inriktningar)
 • Humanistiskt program (en inriktning)
 • Naturvetenskapligt program
 • Naturvetenskap och musik, särskild variant
 • Samhällsvetenskapligt program (tre inriktningar)
 • Estetik och media - förstärkt program
Vi erbjuder även spetsutbildningar inom musik och teater.

Vill du veta mer om oss? Besök vår hemsida malmo.se/latin

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är en av tre skolförvaltningar i Malmö stad. Vi ansvarar för utveckling och genomförande av gymnasieskola och vuxenutbildning. Idag är vi cirka 1600 medarbetare och vi finns i hela Malmö. Vi arbetar för att ungdomar och vuxna ska nå målen för sin utbildning och bli aktiva i vårt samhälle. Vi finns för att skapa bästa möjliga förutsättningar för Malmöborna att kunna växa genom livslångt lärande.

Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.

Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb

Information om tjänsten

Anställningsform:Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 220808

Övrigt

Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola. Du beställer utdraget via Polisens hemsida på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.

Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Det innebär att vi inte behandlar din jobbansökan konfidentiellt. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Mer info
Kontaktperson Fredrik Hemmensjö
Telefon 0768-52 96 59
Område Malmö stad
Yrkesroll Utbildning, Fritidspedagog
Typ av anställning Heltid
Hemsida http://malmo.se
Sista ansökningsdag 23 maj 2022 (7 dagar kvar)