Som HR-direktör är du en del av stadskontorets ledningsgrupp tillsammans med stadsdirektör och 5 andra direktörer. Gemensamt utgör ni ledningen för staden med uppdrag att formulera och bära kommunstyrelsens beslut genom att leda, samordna och följa upp stadens verksamheter.

I stadskontorets uppdrag ingår också att på övergripande nivå möta omvärldens förändrade krav på staden och dess utveckling. Du som HR-direktör ska genom samverkan, framåtriktat ledarskap, kompetent leverans leda och driva stadens verksamheter i strategiska HR-frågor. I ledningsgruppen möts du av hög professionalism och ett arbetssätt där man antar stadens utmaningar genom att tillsammans göra rätt analys för att nå uppsatta mål.

HR-direktören ansvarar för HR-strategiska avdelningen, dvs tre linjeansvariga enhetschefer med 25 skickliga och kompetenta specialister inom olika specialistområden.


Kvalifikationer
För att lyckas i rollen har du ett stort intresse för demokrati och samhällsfrågor. Du har akademisk utbildningsbakgrund och har övergripande förståelse och kunskap för HR-frågor och verkat i en större organisation med underställda chefer. Du har arbetat i ledningsgrupp där du företrätt ditt expertisområde och är van att med tillit och dialog driva dina frågor genom andras ledarskap.

HR-direktören verkar inom en matrisorganisation där det ställs krav på att vara skicklig på att bygga förtroende och relationer med förvaltningarna och bolagen inom staden för att lyckas i uppdraget att utveckla det verksamhetsnära HR-arbetet. Med de utmaningar staden står inför är arbetet att driva och utveckla staden som attraktiv arbetsgivare i fokus, vilket kräver drivkraft och utveckling i frågor som ledarskap, kompetensförsörjning, fler Malmöbor i sysselsättning och digitalisering. Uppdraget är verksamhetsutveckling av kärnverksamheten som ska ske ute i förvaltningarna och bolagen. HR ska utgöra ett viktigt verktyg för att verksamheten uppnår sina mål. Detta kräver nära samarbete med stadens förvaltningar, bolag, externa aktörer och fackliga organisationer. Detta fordrar att du är skicklig på att bygga nätverk och sätter HR frågan i fokus utifrån ett verksamhetsperspektiv. Som HR-direktör leder och samordnar du stadens personalpolitik och är kontaktyta mot kommunstyrelsens arbetsgivarutskott.

Du som HR-direktör har modet att tänka nytt samtidigt som du är lyhörd inför hur du bäst implementerar de frågor du driver. Du är omvärldsorienterad och tar initiativ utifrån de behov du identifierar.

Du har goda erfarenheter från samarbete med fackliga organisationer och är van att hantera en transparent verksamhet som tidvis har medial exponering.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.


I denna rekrytering samarbetar Malmö stad med SOURCE. Om du vill ha mer information kring tjänsten så kontaktar du SOURCE.

För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.
Mer info
Kontaktperson Andreas Norbrant
Telefon 040-341145
Område Malmö stad
Yrkesroll HR & Personal, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 20 jan (1 dag kvar)

Om arbetsgivaren

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

Stadskontoret har, som kommunstyrelsens förvaltning, en samordnande roll i förhållande till övriga förvaltningar inom Malmö stad.