Hållbarhetskoordinator, upphandlingsenheten

Hållbarhetskoordinator, upphandlingsenheten

Du ska i nära samarbete med upphandlare och enhetens hållbarhetskoordinator för sociala villkor verka aktivt för att flytta fram positionerna för hållbara inköp och hållbar konsumtion i Malmö stad. Din grundläggande uppgift är att identifiera och prioritera huvudsakliga miljöaspekter för olika varor och tjänster och definiera miljökrav som bidrar till en hållbar utveckling och formulera dessa krav så de kan infogas i aktuella upphandlingsunderlag. Du kommer även att granska anbud utifrån ställda miljökrav och under avtalstiden följa upp miljökrav genom leverantörsdialoger och granskning av teknisk dokumentation som exempelvis rör produkters innehåll av kemiska ämnen och varor och tjänsters energi- och klimatprestanda. Du kommer också att på en stadsövergripande nivå arbeta med utveckling av hållbara inköp i samverkan med kommunens förvaltningar och bolag samt med andra organisationer och myndigheter. Du rapporterar till chefen för upphandlingsenheten, tillika upphandlingschef i Malmö stad.

Kvalifikationer
Du ska ha för uppdraget akademisk utbildning med inriktning mot miljövetenskap, naturvetenskap eller relevanta ingenjörsämnen. Det är meriterande om du har erfarenhet av uppföljning av miljö- och hållbarhetskrav i leverantörskedjor och kunskap offentlig upphandling och dess tillämpning samt praktisk erfarenhet av att planera och genomföra fysiska revisioner av leverantörskedjor. För att lyckas i ditt arbete och bli framgångsrik i ditt uppdrag krävs att du har ett strukturerat och ordnat sätt att arbeta, att du har en god ekonomisk medvetenhet och att du har en utvecklad förmåga att dokumentera och kommunicera. Det är av största vikt att du har en god förmåga i att utrycka dig i det svenska språket, såväl i skrift som i tal. Du har en analytisk och pedagogisk förmåga parallellt med en förmåga att skapa och bibehålla goda relationer. Stor vikt kommer läggas på personliga egenskaper.

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.
Mer info
Kontaktperson Ulrika Svallingsson
Telefon 040-341721
Område Malmö stad
Yrkesroll Teknik & Ingenjör, Energi & Miljö
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 8 maj 2019 (20 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka? Stadskontoret har, som kommunstyrelsens förvaltning, en samordnande roll i förhållande till övriga förvaltningar inom Malmö stad. Stadskontorets centrala uppgiftsområde är policy-, strategi-, och utvecklingsfrågor samt uppföljning/utvärdering. Upphandlingsenheten är en enhet inom Ekonomiavdelningen på Stadskontoret vars övergripande ansvar är att hantera övergripande strategiska frågor som rör Malmö stads inköpsverksamhet på stadsövergripande nivå. Enheten ansvarar för genomförande av kommunövergripande ramavtal och att förvalta avtalen och göra strategiska överväganden. Upphandlingsenheten består i dagsläget av 27 personer varav de flesta är upphandlare med helhetsansvar inom sina respektive avtalsområden. På enheten finns tre sektioner; IT, förbrukning och tjänster. Det finns även funktioner som har till uppgift att stödja upphandlare under upphandlingsprocessen och under avtalstiden i olika specifika frågeställningar. Vi söker nu en hållbarhetskoordinator med fokus på miljömässiga aspekter vid inköp.