Stödassistent/stödpedagog

Om jobbet

Arbetsuppgifterna kan beskrivas som att motivera, handleda och vara brukarna behjälpliga i olika vardagssituationer. Alla insatser utgår från brukarens individuella genomförandeplan. Dokumentationen är en del i arbetet. Vi arbetar utifrån ett återhämtningsinriktat perspektiv med MI som stöd.

Kvalifikationer
Detta är ett arbete för dig som har bred erfarenhet inom yrket och gillar utmaningar. Du kommer att träffa många människor, vilket ställer krav på stor flexibilitet, rörlighet, mångsidighet och samarbetsförmåga. Det är av största vikt att du uppskattar att arbeta i olika miljöer och skiftande arbetsuppgifter. För stödassistent: Gymnasieprogram med yrkesexamen från Vård och omsorgsprogrammet, Barn och fritidsprogrammet eller annan motsvarnade utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. För stödpedagog: Eftergymnasial utbildning som omfattar minst 200 YH poäng eller 60 högskolepoäng. Utbildningen skall ha en tydlig inriktning mot funktionshinderområdet och/eller det beteendevetenskapliga området.

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 10 10 29. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.
Jobbfakta
Ort
Malmö stad
Anställning
Heltid
Tillsvidareanställd
Antal Tjänster
3
Yrkesområde
Utbildning
Offentlig Förvaltning
Kontakt

Ring Pernilla Jansdotter, 040 340461

Publicerad

10 dagar sedan

Sista ansökningsdag

17 mars

Om arbetsplatsen

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka? I Sociala resursförvaltningen finns Malmö stads kommungemensamma verksamheter inom individ och familjeomsorg samt insatser enligt lagen om stöd och service till personer med funktionsnedsättning (LSS). Förvaltningen ansvarar också för mottagning av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn och planering och utbyggnad av LSS-boenden. Förvaltningen arbetar också med överförmyndarärenden, tillståndsärenden enligt alkohollagen samt föreningsbidrag till idéburna organisationer. Enhet Nordöst LSS PK3 håller på att bygga upp ett resursteam för att täcka korttidsfrånvaro. Vi är en del i Malmö Stads socialpsykiatri. Verksamheten omfattar tretton LSS bostäder fördelade på sex sektioner. Vårt mål är att ge en snabb, kompetent och flexibel service till alla sektioner inom enheten när personalresurserna inte räcker till. Eftersom du skall förflytta dig mellan olika bostäder krävs B-körkort och att du kan ta dig fram med cykel. Du kommer att ha ett grundschema och en grundplacering men kommer via bokningssystemet vikariebanken bokas i andra verksamheter för att täcka korttidsfrånvaron. Detta kan innebära att du får byta arbetsplats under ett arbetspass. Vi förutsätter att du med kort varsel kan ändra dina arbetstider för att passa verksamheternas behov.