Nu söker Malmö stad en miljöstrateg under ett föräldravikariat på miljöförvaltningen. Som miljöstrateg kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter vara att stötta projektledaren för Malmö stads miljöprogram. Arbetet innebär bland annat planering och genomförande av den årliga miljölägeskonferensen samt samordning, kommunikation och uppföljning av arbetet med miljöprogrammet. Dessutom kan arbetsuppgifter kopplat till Agenda 2030, framtagande av nya miljömål, samt andra arbetsuppgifter på den miljöstrategiska avdelningen bli aktuella för tjänsten. Arbetet innebär mycket samarbete med medarbetare och chefer inom såväl miljöförvaltningen som Malmö stads övriga organisation.

Kvalifikationer
Du ska ha en högskoleexamen med inriktning mot till exempel miljö, naturvetenskap samhällsvetenskap eller teknik. Erfarenhet av projektarbete, arbete med målstyrning samt arbete i en politiskt styrd organisation är meriterande. Som person är du är strategisk och har lätt för att se kopplingar och sammanhang. Du tar gärna egna initiativ och delar med dig av förslag som gör att arbetet går framåt. Du har en god förmåga att se möjligheter och hitta lösningar på olika utmaningar och att engagera andra i denna process. En förmåga att samverka och kommunicera på ett konstruktivt sätt är central, likaså förmågan att bygga förtroendefulla relationer. Du har lätt för att anpassa din kommunikation för olika målgrupper, exempelvis politiker, tjänstepersoner, Malmöbor eller chefer. Du är bekväm med att tala inför och med andra människor. Du arbetar strukturerat, levererar resultat och har lätt för att hålla deadlines. Du kan lätt växla mellan olika arbetsuppgifter och omprioritera vid behov. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga.

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. På miljöförvaltningen vill vi ha en jämnare könsfördelning och ser därför att fler män söker sig till förvaltningen. I Malmö stad erbjuder vi anställning på heltid i enlighet med stadens riktlinjer. I Malmö stad har vi valt våra samarbetspartners i denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra försäljare av rekryteringstjänster.
Mer info
Kontaktperson Henric Nilsson
Telefon 070-694 20 37
Email Mejla Henric Nilsson
Område Malmö stad
Yrkesroll Industri & Anläggning
Typ av anställning Heltid, Projekt- / Visstidsanställd
Hemsida http://www.malmo.se/miljo
Sista ansökningsdag 30 sept (7 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka? Miljöförvaltningen leder och samordnar Malmö stads miljöarbete. Genom tillsyn och kontroll enligt miljöbalken och livsmedelslagen arbetar vi för en säker miljö som inte är skadlig för människors hälsa. Vi tillvaratar miljöintressena i samhällsplaneringen, samordnar Malmö stads miljöprogram och driver arbete för hållbar utveckling i kommunen. Vi ansvarar för kommunens konsumentvägledning, energi- och klimatrådgivning samt arbete med Fairtrade City. Med tillsyn, rådgivning och strategiskt miljöarbete arbetar vi för att Malmö ska bli en hållbar stad. Miljöförvaltningen samordnar arbetet med Malmö stads miljöprogram och handlingsplan och ansvarar för miljöövervakningen av luft, vatten och natur. Hur mår naturen i Malmö? Är luften tillräckligt frisk och är ljudmiljön i staden acceptabel? Det är vi som har koll på miljötillståndet i Malmös utomhusmiljö. En stor del av arbetet är koncentrerat till luft och buller. Vi utreder och kontrollerar hur Malmö ligger i förhållande till de lagkrav som finns, exempelvis miljökvalitetsnormer, miljömål och EU-direktiv. På vår webbsida om luft redovisas Malmös luftkvalitet och luftföroreningar vid tre fasta mätstationer. Uppgifterna uppdateras varje timme. Vi övervakar också Malmös naturresurser och tillståndet när det gäller grund- och ytvatten, flora och fauna, rekreationsområden och Öresund. Miljöförvaltningen samordnar och projektleder Malmös stads kemikaliearbete. Arbetet ska leda till att minska Malmöbornas exponering för farliga ämnen och har fokus på barn och unga. Ett arbete med utbildning och andra insatser har t ex gjorts tillsammans med förskolan i Malmö.