Som enhetschef har du ansvar för verksamhet, ekonomi och personal på enheten för klimat och energi, och förväntas leda enhetens medarbetare så att avdelningen når sina mål. Som enhetschef skapar du utveckling genom delaktighet och dialog med medarbetarna och tar därefter tydliga beslut. Du förväntas ha ett närvarande ledarskap och med stort engagemang bidra till ett gott arbetsklimat och en positiv utveckling. Du ska upprätthålla det systematiska arbetsmiljöarbetet och genomföra regelbundna arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal och lönesamtal. I arbetsuppgifterna ingår att i nära samråd med medarbetarna och avdelningschef ta fram åtaganden till verksamhetsmålen för enheten, vilka du kommunicerar enkelt och tydligt. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp samt sannolikt i ett antal styrgrupper. Du förväntas medverka i enhetens samarbete med andra förvaltningar i Malmö stad, kommunerna runt Malmö samt privata aktörer för att lösa Malmös utmaningar särskilt gällande klimat- och energifrågor. En stor del av enhetens arbete finansieras genom externa anslag och därför ingår i ditt ansvar omvärldsbevakning och projektansökningar.

Kvalifikationer
Du ska ha en högskoleexamen med inriktning mot t ex, samhällsvetenskap, teknik, miljö eller naturvetenskap. Du ska ha erfarenhet av att leda andra. Det är meriterande om du har ledarerfarenhet med personalansvar samt erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation. Erfarenhet av att driva projekt inom hållbarhetsområdet är också meriterande, likaså dokumenterade utbildningar inom ledarskap. Vi ser gärna att du har god kännedom och förståelse för miljöstrategiskt arbete framförallt inom klimat och energifrågor. Du ska kunna uttrycka dig mycket väl i tal och skrift, framför allt på svenska men även på engelska. Du ska uppvisa en god förståelse för vad ett coachande ledarskap med personalansvar innebär. Du ska ha organisations- och samarbetsförmåga, vara resultatinriktad och uppvisa ett starkt intresse för det miljöstrategiska utvecklingsarbetet. Du är strukturerad och planerar ditt arbete i förväg. Du kan prioritera aktiviteter effektivt och sätter upp och håller deadlines. Du har lätt för att skapa relationer som kan motivera och engagera medarbetare. Du har en förmåga till helhetssyn och kan skapa kontakter och underhålla relationer i yrkesmässiga sammanhang.

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. I Malmö stad erbjuder vi anställning på heltid i enlighet med stadens riktlinjer. I Malmö stad har vi valt våra samarbetspartners i denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra försäljare av rekryteringstjänster. Löpande urval av kandidater genomförs så skicka in din ansökan redan idag.
Mer info
Kontaktperson Olof Liungman
Telefon 070-8618279
Email Mejla Olof Liungman
Område Malmö stad
Yrkesroll Organisation & ledning, Chefsbefattningar, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida http://www.malmo.se/miljo
Sista ansökningsdag 23 sept (3 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka? Frisk luft och rent vatten, bra mat och hälsosamma bostäder. Miljöförvaltningen har ett stort verksamhetsområde med en gemensam nämnare: miljön i Malmö. Genom tillsyn och kontroll av allt från livsmedelshantering och vatten till luftföroreningar, buller och miljöfarlig verksamhet, arbetar vi för en säker miljö som inte är skadlig för människors hälsa. Vi tillvaratar också miljöintressena i samhällsplaneringen och driver projekt för hållbar utveckling i kommunen. Vi har en rådgivningsverksamhet med konsumentvägledning och energirådgivning. Med de tre redskapen tillsyn, rådgivning och strategiskt miljöarbete arbetar vi för att Malmö ska vara en hållbar stad senast 2025. Miljöförvaltningen har 180 medarbetare. Miljöstrategiska avdelningen arbetar med Malmös miljö i form av övervakning av luft, vatten och buller, energi och biologisk mångfald. Avdelningen har en stor projektverksamhet som arbetar med stadsutveckling, miljonprogram, konsumtions-, och livsstilsfrågor, lärande för hållbar utveckling samt energi och klimat. På denna avdelning arbetar vi också med genomförande och uppföljning av Malmö stads miljöprogram. Avdelningen består av fyra enheter: miljöövervakning och analys, hållbar utveckling, stadsutveckling och klimat och energi. Enheten för klimat och energi Vårt arbete omfattar hållbar stadsutveckling med framtidens energisystem, hållbara transporter och energieffektivisering som viktiga delar. Mycket av arbetet rör system och processer där det gäller att få bra och hållbara system på plats för t ex energi samt transporter. Vi arbetar både med utvecklingen av nya stadsdelar, som smarta nät och fastigheter i Hyllie, och med att förbättra och utveckla redan befintliga bostads- och industriområden i Malmö. Vi har ett omfattande samarbete med både offentliga och privata aktörer.