Biblioteken i Malmö, sektion Unga, söker en ledare som vill göra skillnad!

Biblioteken i Malmö, sektion Unga, söker en ledare som vill göra skillnad!

Vi söker nu en engagerad ledare som ska ha ansvar för sektion Unga 9-25 år. Sektionen är placerad på enhet Barn & Unga inom Biblioteken i Malmö. Du kommer att arbeta som första linjens chef och är direkt ansvarig för 12 medarbetare och två verksamheter. I uppdraget ingår enhetsövergripande uppdrag såsom bemanningsfrågor, biblioteksbussverksamhet samt experimenterande uppsökande verksamhet för åldersmålgruppen 9-25 år. Som sektionschef har du ansvaret för den operativa driften, ledningen och utvecklingen på sektion Unga. Du ska hålla i bland annat arbetsplatsträffar, medarbetar- och lönesamtal samt i skyddsronder. Du är en av två sektionschefer på enheten och du rapporterar till enhetschef. Din arbetsplats kommer att vara förlagd på Malmö stadsbibliotek.

Din främsta arbetsuppgift blir att säkerställa att dina medarbetare kan leverera de resultat som krävs för att nå verksamhetens mål. Du ska kunna leda, styra, coacha och entusiasmera dina medarbetare.

Du ska delta i strategisk verksamhetsutveckling, ekonomistyrning och verksamhetsplanering ihop med enhetschefen och alltid i nära dialog med dina medarbetare på sektionen. Du kommer även att möta malmöborna ute i verksamheterna, då vi vill att du som ledare även arbetar i verksamheterna. I samråd med enhetschef sätter ni en ändamålsenlig ansvars- och arbetsfördelning av enhetens ledningsarbete, vilket också innebär personalansvar, arbetsmiljöansvar och budgetansvar för enhetens funktioner och verksamheter.

Samspelet mellan Biblioteken i Malmös enheter samt sektioner och malmöborna är en avgörande faktor för bibliotekens utveckling. Här får du en viktig roll som representant och föredöme för en spännande och komplex organisation med många kunniga medarbetare. Du är en framträdande kontakt med andra aktörer i kultursektorn.

Kvalifikationer
Som person är du genuint intresserad av ledarskapsfrågor, målinriktad, lösningsfokuserad, pedagogisk, flexibel, trygg, ödmjuk, reflekterande, tydlig, kommunikativ, positiv, empatisk, ärlig, självgående, ansvarstagande, visionär och offensiv.

Du har en adekvat utbildning och fortbildning inom sakområden som arbetsgivaren bedömer är relevanta för tjänsten.

Du har en flerårig ledarerfarenhet som gett dig en mycket god förmåga att initiera, involvera, delegera, vägleda och följa upp i arbetsprocesser. Du har vana av att leda genom dina medarbetare i ett tillitsbaserat ledarskap.

Du har mycket god kännedom om kulturlivet i Skåne och gärna ett bra kontaktnät även nationellt och internationellt inom kultursektorn. Du har härigenom skapat goda erfarenheter av att arbeta tvärsektoriellt och i samverkan med andra aktörer.

Du har arbetat med barn- och ungafrågor med fokus på ungas och unga vuxnas delaktighet i kulturlivet.

Du har kanske vana att arbeta i en politiskt styrd organisation som första linjens chef och har en erfarenhet av administration och utvecklingsprocesser i förvaltningssammanhang. Du har erfarenhet och kunskap av arbete med arbetsrätt.

Du behöver kunna arbeta på detaljnivå såväl som makronivå och du behöver kunna förflytta dig snabbt mellan de olika perspektiven.

Du har ett kommunikativt och tydligt ledarskap som skapar god dialog, samverkan och vilja till initiativ. Det är naturligt för dig att vårda många kvalificerade kontakter i yrkessammanhang. Givetvis har du även förmågan att formulera dig väl i tal och skrift.

Du är tydlig, har helhetssyn och förmåga att inspirera och samverka inom och utom organisationen. Du känner ett långsiktigt ansvar för invånarnas bästa.

Du vill något. Det vill vi med! Hos oss går vi från vilja till handling så här har du alla förutsättningar att påverka och få saker gjorda. Vi lyssnar, hjälps åt, testar och jobbar för att dra åt samma håll. Här finns möjligheterna för dig som vill skapa, bygga, förändra, uppleva och utvecklas.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

I och med att arbetsuppgifterna innebär kontakt med barn och unga kommer arbetsgivaren kräva utdrag ur belastningsregistret.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka online via länk i annonsen och inte via e-post eller i pappersformat.

Vänligen notera att alla ansökningar via Offentliga jobb/Visma recruit är offentliga handlingar.

Malmö stad eftersträvar att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose malmöbornas behov.

Annonsen vänder sig endast till dig som är intresserad av att arbeta i Malmö stad och är inte en inbjudan till annonsförsäljare att ta kontakt.

Välkommen med din ansökan!
Mer info
Kontaktperson Maria Ragnarsson
Telefon 0708-500939
Område Malmö stad
Yrkesroll Organisation & ledning, Administration, Arkiv & Bibliotek
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida https://malmo.se/Uppleva-och-gora/Biblioteken.html
Sista ansökningsdag 26 apr 2019 (6 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka? Med fantasi och kunskap erbjuder Biblioteken i Malmö möjligheter som utjämnar skillnader inom vitt skilda områden så som läsning, berättande, demokratiskt deltagande, kulturengagemang och digital kompetens. Biblioteken i Malmö har drygt 180 medarbetare och cirka 4000 besökare om dagen. Vi är en del i det starka kulturutbudet i staden och är med och driver utvecklingen av den moderna folkbildningen i Sverige. Vi vill ge varje generation malmöbor förutsättningarna att vara medskapande i framtidens biblioteksverksamhet. Arbetssätten fokuserar mer och mer på brukarmedverkan vilket ställer höga krav på flexibilitet, samarbete och lyhördhet hos oss som arbetar här. Enhet Barn & Unga arbetar med delaktighetsfokus i de målgruppsanpassade verksamheterna Kanini, Balagan, KRUT och biblioteksbussen. Enheten har även ett avdelningsövergripande uppdrag rörande samordning av utveckling samt kompetensförsörjning inom barn- och ungaområdet. Verksamheten skall uppmuntra läsfrämjande och kreativitet hos barn, unga och unga vuxna. Enheten ska främja bred representation, en mångspråkig verksamhet och ett transmedialt arbetssätt.