Vikarierande utredningssekreterare till grundskoleförvaltningen

Vikarierande utredningssekreterare till grundskoleförvaltningen

Som utredningssekreterare ska du vara ett stöd för att nå grundskoleförvaltningens och grundskolenämndens övergripande mål. I uppdraget ingår kvalificerad ärendeberedning, kartläggning, uppföljning, utredning, utvärdering, utbildningsanalys, samordning, planering och utveckling. Du medverkar i en central roll i huvudmannens kvalitetsarbete, och kommer bland annat att arbeta med att: * genomföra kvalificerad handläggning av olika typer av myndighetsärenden enligt skollagen, * genomföra kartläggningar, uppföljningar och utredningsuppdrag samt ta fram kvalitativa beslutsunderlag till förvaltningsledning och nämnd, * följa upp, analysera och utvärdera utbildningens resultat och effekter, * utveckla förvaltningens arbete för uppföljning, utvärdering och analys av verksamheten, som underlag för skolenheternas, förvaltningens och nämndens förbättringsarbete, prioriteringar och beslut * ta fram olika former av stödmaterial och styrdokument, * genomföra informationsinsatser och kommunicera internt och externt. * utveckla, visualisera och presentera utbildningsstatistik

Kvalifikationer
Vi söker medarbetare med akademisk examen med företrädesvis samhällsvetenskaplig, juridisk eller annan utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig. Dessutom krävs arbetslivserfarenhet av kvalificerad ärendeberedning, utredning, uppföljning, framtagande av data och statistik, analys och kvalitetsarbete inom offentlig förvaltning/politiskt styrd organisation. Du ska ha god kunskap om skolväsendet och om utredningsmetodik, väl utvecklad stilistisk förmåga och analytisk kompetens samt mycket god förmåga att samverka och kommunicera med olika intressenter och målgrupper. Följande arbetslivserfarenheter är meriterande: Erfarenhet av ärendehandläggning, framtagande och utveckling av olika typer av kvalificerade beslutsunderlag inom utbildningsområdet. Erfarenhet av arbete med ärendehandläggning, uppföljning, utredning, kvalitetsgranskning och tillsyn inom nationell skolmyndighet. Välkommen med din ansökan!

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.
Mer info
Kontaktperson Helena Plantin
Telefon 070-811 86 13
Email Mejla Helena Plantin
Område Malmö stad
Yrkesroll Utbildning, Administration & Ledning, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Projekt- / Visstidsanställd
Sista ansökningsdag 29 apr 2019 (7 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka? Delta i skapandet av varje elevs bästa skola - du också! Med respekt, engagemang och kreativitet skapar grundskoleförvaltningen de bästa förutsättningarna för alla medarbetare. Vi arbetar tillsammans i vårt övergripande uppdrag med att ge alla Malmös 30 000 elever samma möjligheter att lyckas och nå goda resultat i skolan. Gör skillnad tillsammans med 5 500 kollegor och var en del av grundskoleförvaltningens positiva utveckling! Enheten för kvalitet och utredning är en del av grundskoleförvaltningens avdelning för kvalitet och myndighet. Avdelningens uppdrag är att skapa förutsättningar för likvärdighet, rättssäkerhet och god måluppfyllelse för eleverna genom att ge kvalificerat stöd och råd till skolorna, förvaltningsledningen och grundskolenämnden. Genom att ta fram underlag för beslutsfattande och analys samt identifiera utvecklingsmöjligheter bistår avdelningen huvudmannen med att uppnå såväl nationella som kommunala mål och bidra till att skapa varje elevs bästa skola. Enheten för kvalitet och utredning genomför utrednings- och utvärderingsuppdrag, bereder politiska ärenden och tar fram kvalificerade beslutsunderlag till förvaltningsledning och nämnd. Enheten ger kvalificerat stöd i myndighetsärenden till skolenheter, förvaltningsledning och nämnd och samordnar förvaltningsövergripande processer för stöd, styrning, uppföljning och samverkan med olika aktörer. Enheten följer kontinuerligt upp och analyserar förvaltningens resultat och verksamhetens kvalitet utifrån nationella och kommunala mål och identifierar utvecklingsbehov på såväl skolenhets- som huvudmannanivå Med anledning av aviserade tjänstledigheter, söker enheten nu ett antal vikarierande utredningssekreterare för uppdrag inom enhetens olika ansvarsområden.