Två förstelärare till Söderkullaskolan

Två förstelärare till Söderkullaskolan

Söderkullaskolan söker nu två förstelärare, en för uppdrag i årskurs f-3 och en till årskurs 4-6. I syfte att utveckla undervisningen och öka måluppfyllelsen förväntas du i ditt uppdrag som förstelärare stödja övriga lärare i utveckling och förbättring av undervisningen genom att tillsammans med rektor leda professionellt lärande på skolan med koppling till skolans systematiska kvalitetsarbete. Undervisning och uppgifter som hör därtill utgör därför huvuddelen av tjänsten. Du kommer i din roll att handleda andra lärare. Exempel på uppgifter som kan ingå i rollen som förstelärare: * Gruppdiskussioner med arbetslag och resonemang med enskilda kollegor angående undervisning. * Utveckla och prova olika metoder för att möta elever olika behov. * Planera och leda pedagogiska konferenser, workshops och temadagar. * Tillsammans med skolledningen ta fram analyser på individ- och klassnivå samt utveckla undervisningen. * Driva kollegialt lärande. * Arbeta med samsyn kring bedömning och elevsyn på skolan. * Medvetet arbeta med skolans systematiska kvalitetsutveckling och regelbundet utföra analyser och uppföljningar kring arbetet med våra elever. Ange i din ansökan vilket av uppdragen du är intresserad av.

Kvalifikationer
För att bli aktuell för uppdraget som förstelärare på Söderkullaskolan krävs det att du: * Är legitimerad lärare med behörighet för undervisning i årskurs F-3 alternativt 4-6 beroende på uppdrag. Det krävs också att du genom dokumentation kan redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet. * Du har tidigare visat särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och har ett starkt intresse att utveckla undervisningen. För att ha framgång i uppdraget som förstelärare, är det meriterande om du: * har ett förhållningssätt som håller fokus på måluppfyllelse genom uppföljning och analys. * utvecklar undervisningen med stöd i forskning. * ser den samlade skolorganisationen som en lärande organisation. * tillämpar metoder och har ett förhållningssätt som synliggör varje elevs lärande * har formativ och summativ bedömningskompetens. * har digital kompetens som innebär att det är naturligt att använda datorn som arbetsredskap och pedagogiskt hjälpmedel. * skapar och upprätthåller goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. * har ett tydligt, tryggt och kommunikativt ledarskap. * har kompetens i språkutvecklande ämnesundervisning. * har erfarenheter av att driva förbättringsprocesser/projekt. * undervisar utifrån ett systematiskt och vetenskapligt förhållningssätt Välkommen med din ansökan!

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.
Mer info
Kontaktperson Martina Bauer
Telefon 0708-48 87 16
Område Malmö stad
Yrkesroll Utbildning, Lärare, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 31 aug (11 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka? Delta i skapandet av varje elevs bästa skola - du också! Med respekt, engagemang och kreativitet skapar grundskoleförvaltningen de bästa förutsättningarna för alla medarbetare. Vi arbetar tillsammans i vårt övergripande uppdrag med att ge alla Malmös 30 000 elever samma möjligheter att lyckas och nå goda resultat i skolan. Gör skillnad tillsammans med 5 500 kollegor och var en del av grundskoleförvaltningens positiva utveckling! Söderkullaskolan är en av Malmös största grundskolor med elever från förskoleklass till årskurs 9. På Söderkullaskolan går cirka 900 elever och våra elever har en god måluppfyllelse. På Söderskullaskolan jobbar vi med språkutvecklande arbetssätt i alla åldrar och ämnen. Våra lärare arbetar i arbetslag där bedömning för lärande, värdegrundsarbete och mentorskap har en central roll. På Söderkullaskolan satsar vi extra på språk genom vår spetsutbildning i engelska och vår Bilingualprofil i årskurs 7-9. Vi är också en övningsskola med ett nära samarbete med Malmö Högskola och många av våra lärare har en handledarutbildning.