Skoladministratör till Bergaskolan

Om jobbet

Bergaskolan söker en skoladministratör. I ditt uppdrag som skoladministratör ingår att, i samarbete med andra medarbetare i grundskoleförvaltningen, stödja skolverksamheten så att vi skapar de bästa förutsättningarna för det pedagogiska uppdraget. Fokus i uppdraget är att uppnå effekter och värden för eleven och att bidra till en god arbetsmiljö för såväl medarbetare som elever. Du utgör ett nära chefstöd till skolledarna inom områden som elev-, personal-, ekonomi-, informations- och myndighetsadministration. I ditt uppdrag har du en central och viktig roll i skolans expedition. Du är ansiktet utåt och tar dagligen emot besök, hjälper och vägleder elever, pedagoger, föräldrar, myndighetspersoner etc. som kommer eller ringer till skolans expedition i olika ärenden. Du har huvudansvar för den interna servicen på skolan och är behjälplig i allmänt förekommande kontorsgöromål. Du stödjer genom att sköta beställningar och bokningar av olika slag samt formulerar och distribuerar inbjudningar och infoblad mm. I uppdraget ingår också att hantera elevadministration, vilket bl a innebär att registrera in- och utskrivningar, platina, placeringar, betyg och andra elevresultat mm. Du har ansvar för posthantering, diarieföring, registrering, arkivering och kan vara behjälplig i lokal ärendehantering kopplat till myndighetsutövning. Detta kan innehålla arbetsuppgifter som framtagning av olika typer av underlag för statistik, förberedelser av utskick av olika slag mm. Inom ekonomiområdet ingår bl att hantera fakturor, göra konteringar, inköp och beställningar via ekonomisystemet EKOT. Som skoladministratör ingår även uppdrag som rektorsområdets chefsstöd när det gäller personaladministration kopplat till HR-systemet Personec P. Arbetsuppgifter kopplade till korttidsbemanningen innehållande bl. a. bokning av vikarier och administration kring detsamma i befintligt IT-system kommer också ingå i uppdraget.

Kvalifikationer
Det är ett krav att du som söker har minst tre års gymnasieutbildning eller motsvarande. Har du ytterligare administrativ utbildning, gärna kopplat till ekonomi eller IT så är det meriterande. Det är ett krav att du har tidigare erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter och det är meriterande om du har erfarenhet av arbete på skola samt i kommunal verksamhet. Du har mycket god förmåga att formulera dig i tal och skrift. Du är drivande, serviceinriktad och flexibel utifrån vad situationen kräver. Det är av vikt att du är strukturerad och systematisk i ditt tillvägagångssätt. Det innebär att du är observant och lyhörd för vad som behöver göras och kan prioritera på ett effektivt sätt. Du har hög social kompetens, god samarbetsförmåga, är ansvarstagande och har ett professionellt förhållningssätt och bemötande. Att arbeta med datorn som arbetsredskap är en självklarhet för dig. Du har god IT-vana och har lätt för att tillägna dig olika system. Det är meriterande om du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och kunskaper inom IT-system Personec P (personal), EKOT (ekonomi), Extens ( betyg och elevregistrering), Platina (diarieföring), Vikariebanken (vikariesystem) och Novaschem (schemaläggning). Goda referenser är en förutsättning för tjänsten.

Urval och intervjuer sker löpande. Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver tas i anspråk av i kommunen redan anställd personal. Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till 0771- 10 10 29. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.
Jobbfakta
Kontakt

Ring Rikard Persson, 0702-47 17 27

Publicerad

3 dagar sedan

Sista ansökningsdag

5 mars

Om arbetsplatsen

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka? Tillsammans gör vi skillnad! Grundskoleförvaltningens övergripande uppdrag är att ge alla Malmös elever samma möjligheter att lyckas i skolan och nå goda resultat. Förvaltningen ska även skapa de bästa förutsättningarna för de medarbetare som möter våra elever och deras vårdnadshavare. Oavsett arbetsuppgifter så innebär ett arbete i grundskoleförvaltningen att göra skillnad för våra 28 000 elever. Tillsammans med 4 900 kollegor kan du vara med i skapandet av varje elevs bästa skola. Bergaskolan är beläget på Limhamn, med närhet till centrum, grönområden och havet. Bergaskolan F-9 är en skola med målmedvetna och studiemotiverade elever, vilket visar sig i de goda resultat som de når. Skolan har en stabil och kunnig lärarkår som vet värdet av att ställa krav och att ha höga förväntningar.