Som PTP-psykolog i grundskoleförvaltningen arbetar du gentemot ett av de fem utbildningsområdena. Där har du din dagliga tillhörighet tillsammans med fem till sju psykologkollegor, varav det finns en teamsamordnare i varje team. Organisatoriskt tillhör du psykologenheten. Som PTP-psykolog hos oss: - Arbetar du med skolrelaterad problematik och har det pedagogiska och psykoeduktiva perspektivet i fokus för alla insatser. - Är du en aktiv deltagare i skolornas hälsofrämjande och förebyggande arbete bl.a. inom ramen för Elevhälsoarbetet och det tvärprofessionella arbetet i Elevhälsoteamet. - Ger du psykologisk konsultation och handledning åt personal för att öka deras förståelse, kunskap och insikt i elevernas olika förutsättningar och behov och deras egen betydande roll för den relationen. Du väljer metod utifrån ärende. - Arbetar du aktivt med att undanröja hinder för elevers lärande genom analys och bedömning av behoven hos eleven, gruppen och organisationen. - Arbetar du med grupp- och organisationsutveckling såsom arbetslagsutveckling mm - Fortbildar och kompetensutvecklar du skolans personal - Arbetar du i team och samverkar med både interna och externa aktörer - Bidrar du till ett prestigefritt arbetsklimat där det kollegiala lärandet hålls högt bland kollegorna - Får du tillgång till ett systematiskt arbetsmiljöarbete där du förväntas delta engagerat och har möjlighet att påverka - Får du tillgång till handledning inom ramen för PTP-tjänsten - Får du tillgång till kompetensutveckling - Får du tillgång till enhet med många fantastiska, engagerade och kunniga kollegor

Kvalifikationer
Du har psykologexamen vid tiden för tjänstens tillträdande. Tidigare erfarenhet av psykologarbete eller annat arbete inom skola är meriterande liksom god kännedom om skolans uppdrag och styrdokument. Du har god förmåga att hantera svenska i tal och skrift samt erfarenhet att digitalt dokumentera såväl i utlåtande som i journal. Du har god förmåga att kommunicera din psykologiska kunskap. För att klara arbetet måste du ha förmågan att kunna arbeta både självständigt och i team, du är flexibel och kan variera arbetssätt och metoder. Du har också god organisations- och planeringsförmåga då arbetet som PTP-psykolog inom skola är ett brett område och det är många olika arbetsuppgifter. Du delar gärna med dig av din kunskap och dina erfarenheter men är samtidigt öppen för andras perspektiv. Flerspråkighet är meriterande.

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.
Mer info
Kontaktperson Johan Bjerin
Telefon 0766-34 30 49
Email Mejla Johan Bjerin
Område Malmö stad
Yrkesroll Hälsa & Sjukvård, Psykolog
Typ av anställning Heltid, Projekt- / Visstidsanställd
Sista ansökningsdag 26 apr 2019 (6 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka? Delta i skapandet av varje elevs bästa skola - du också! Med respekt, engagemang och kreativitet skapar grundskoleförvaltningen de bästa förutsättningarna för alla medarbetare. Vi arbetar tillsammans i vårt övergripande uppdrag med att ge alla Malmös 30 000 elever samma möjligheter att lyckas och nå goda resultat i skolan. Gör skillnad tillsammans med 5 500 kollegor och var en del av grundskoleförvaltningens positiva utveckling! I grundskoleförvaltningen finns avdelningen Samordning och stöd som har ett övergripande ansvar för Malmö stads riktade insatser för elever med extraordinärt behov av särskilt stöd. I denna avdelning ingår bland annat psykologenheten. Enheten befinner sig just nu i en utvecklande fas, där vi bland annat satsar på ett fördjupat elevhälsoarbete och en utökning av internationella kontakter. Enheten består av cirka 30 kompetenta och engagerade psykologer och en enhetschef, som har ett prestigelöst och kollegialt arbetssätt. Nu söker vi dig, som tillsammans med oss, vill ta dig an enhetens spännande utmaningar med fokus på att utveckla Malmö stads grundskolor.