Lärare i ma/tk/no till Västra hamnens skola

Lärare i ma/tk/no till Västra hamnens skola

Vi söker nu fyra lärare till vår skola och i tjänsterna ingår mentorskap. Vi söker dig som är behörig och legitimerad lärare och har följande inriktning och ämneskompetens: * Åk 4-6 ma/no/tk (två tjänster med mentorskap i åk 4) * Åk 7-9 ma/no/tk (två tjänster med mentorskap i åk 7 respektive åk 8) I grundskollärarens uppdrag ingår planering av undervisning, genomförande av undervisning och bedömning av elevers förvärvade kunskaper. Du utvärderar och utvecklar det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov och intressen, enskilt såväl som tillsammans med arbetslaget. Du bedriver en modern och kreativ undervisning och hittar strategier för att nå varje elev och stärka denne i såväl kunskapsutveckling som i den personliga utvecklingen. I rollen samarbetar du med övrig skolpersonal för en god lär- och arbetsmiljö för såväl elever som personal och deltar aktivt i skolans utvecklingsarbete. I uppdraget kan ingå handledning av studenter.

Kvalifikationer
Vi söker nu fyra lärare till vår skola och i tjänsterna ingår mentorskap. Vi söker dig som är behörig och legitimerad lärare och har behörighet för respektive årskurs samt ämnen ma/no/tk. Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och har god förmåga att omsätta styrdokumenten i praktiken samt har ett undersökande förhållningssätt till din praktik. Du har lätt för att skapa goda och förtroendeingivande relationer med elever, föräldrar och kollegor.

Tjänsterna tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk av annan person i Malmö stad. Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.
Mer info
Kontaktperson Charlotte Löfqvist
Telefon 0768-79 26 18
Email Mejla Charlotte Löfqvist
Område Malmö stad
Yrkesroll Utbildning, Lärare
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 2 juni 2019 (13 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka? Delta i skapandet av varje elevs bästa skola - du också! Med respekt, engagemang och kreativitet skapar grundskoleförvaltningen de bästa förutsättningarna för alla medarbetare. Vi arbetar tillsammans i vårt övergripande uppdrag med att ge alla Malmös 30 000 elever samma möjligheter att lyckas och nå goda resultat i skolan. Gör skillnad tillsammans med 5 500 kollegor och var en del av grundskoleförvaltningens positiva utveckling! Västra Hamnens skola invigdes i augusti 2010. Skolan är för närvarande en skola med elever i åk 4-9 med ett fritidshem. Skolan har i nuläget 530 elever men växer ytterligare inför nästa läsår. Majoriteten av våra elever är boende i vårt upptagningsområde men några elever kommer från andra delar av Malmö. Skolan har sedan läsårsstarten 16/17 också en förberedelsegrupp med nyanlända elever i åk 7-9. Västra hamnens skola är skolan där vi bildar och fostrar dagens barn och ungdomar till att bli framtida världsmedborgare med valmöjligheter, framtidstro och en god hälsa. Tillsammans utvecklar vi förmågor som vi tror kommer behövas i framtiden och tillsammans tränar vi på sådant som är svårt och lär oss nya saker i ett lärande som är lustfyllt. Vi har framgångsrik och effektiv undervisning och goda relationer är grunden för lärandet. Andan som råder är: Det är viktigt för mig att det går bra för dig. Västra hamnens skola strävar efter att skapa en lärande organisation, som främjar lärares lärande på ett sätt som omedelbart gynnar skolans elever. Forskning, vetenskap och erfarenheter från vår vardagspraktik bidrar till utveckling av verksamheten. Vi strävar efter att ta till vara goda exempel och nya idéer prövas, utvärderas och etableras. Ledarskapet är demokratiskt och visionärt. Det präglas av delegering och delaktighet, som skapar engagemang hos medarbetarna, men även problemlösning i vardagen. Vi strävar efter att vara varje elevs bästa skola men också varje medarbetares bästa arbetsplats. Mer information om skolan finner ni på: http://vastrahamnensskola.skola.malmo.se/