Lärare i Hem- och konsumentkunskap för årskurs 6-9 Kirsebergsskolan

Lärare i Hem- och konsumentkunskap för årskurs 6-9 Kirsebergsskolan

I uppdraget som lärare i Hem- och konsumentkunskap ingår planering av undervisning, genomförande av undervisning och bedömning av elevers förvärvade kunskaper. Du utvärderar och utvecklar det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov och intressen, enskilt såväl som tillsammans med arbetslaget. Du bedriver en modern och kreativ undervisning och hittar strategier för att nå varje elev och stärka denne i såväl kunskapsutveckling som i den personliga utvecklingen. Du samarbetar med övrig skolpersonal för en god lär- och arbetsmiljö för såväl elever som personal och deltar aktivt i skolans utvecklingsarbete. I uppdraget kan ingå mentorskap och handledning av studenter. Grundskolläraren kan utifrån sin behörighet tjänstgöra i samtliga stadier och verksamheter inom grundskoleförvaltningen.

Kvalifikationer
Utbildning Legitimerad lärare med behörighet för undervisning i årskurs 6 med behörighet för undervisning i Hem- och Konsumentkunskap. Meriterande med behörighet i ytterligare ett ämne inriktat på åk 4-6. Arbetslivserfarenhet Ingen erfarenhet krävs. Erfarenhet av arbete som lärare är meriterande. Förvärvade kunskaper God insikt och kunskap i skolans styrdokument och kan tillämpa dem i det dagliga arbetet God didaktisk och pedagogisk förmåga Kan leda och organisera arbetet för att skapa studiero och en god lärandemiljö under hela dagen Kan utveckla sitt arbete utifrån evidensbaserad forskning God vana av och kännedom om att arbeta med digitala verktyg. Meriterande med behörighet i ytterligare ett ämne inriktat på åk 4-6.

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.
Mer info
Kontaktperson Christian Lindberg
Telefon 0708-30 38 60
Email Mejla Christian Lindberg
Område Malmö stad
Yrkesroll Utbildning, Lärare, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 26 mars (7 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka? Delta i skapandet av varje elevs bästa skola - du också! Med respekt, engagemang och kreativitet skapar grundskoleförvaltningen de bästa förutsättningarna för alla medarbetare. Vi arbetar tillsammans i vårt övergripande uppdrag med att ge alla Malmös 30 000 elever samma möjligheter att lyckas och nå goda resultat i skolan. Gör skillnad tillsammans med 5 500 kollegor och var en del av grundskoleförvaltningens positiva utveckling! Kirsebergsskolan är sedan läsåret 18/19 en F-6-skola, efter sammanslagning med Segevångsskolan. Till nästa läsår kommer vi att vara fyrparallellig och ha över 600 elever. Skolledningen består av rektor, tre biträdande rektorer och en administrativ chef. Skolan har en väl utbyggd elevhälsa med specialpedagoger, speciallärare, kurator, socialpedagoger, skolsköterskor och logoped. Skolan ingår i Skolverkets projekt Samverkan för bästa skola och arbetar i denna satsning mycket med fokus på bemötande och likvärdighet i undervisningen.