Lärare Ma/NO/Tk 7-9 Hermodsdalsskolan

Lärare Ma/NO/Tk 7-9 Hermodsdalsskolan

Planering, undervisning och bedömning. Utvärdering och utveckling av den pedagogiska verksamheten i enlighet med skolans styrdokument. Samarbete i arbetslag och i andra konstellationer. Bidra till en god arbetsmiljö. Hitta strategier för att nå varje elev och stärka denne i såväl kunskapsutveckling som den personliga utvecklingen.Kvalifikationer
Legitimerad lärare med behörighet för undervisning i årskurserna 7-9 i matematik och NO/TK

Kunskaper/förmågor:

God insikt och kunskap i skolans styrdokument och kan tillämpa dem i det dagliga arbetet.
Kunna leda och organisera arbetet för att skapa studiero och en god lärandemiljö under hela dagen.
Utvecklar sitt arbete utifrån evidensbaserad forskning.
God datorvana.
God didaktisk och pedagogisk förmåga.

Personliga kompetenser:

God samarbetsförmåga
Ledarskap i klassrummet
Relationsorienterad
Analytisk förmåga
Kreativ
Trygg och stresstålig


Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.
Mer info
Kontaktperson Elisabet Wahlin
Telefon 0723-74 74 00
Email Mejla Elisabet Wahlin
Område Malmö stad
Yrkesroll Utbildning, Lärare, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 26 mars (4 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

Delta i skapandet av varje elevs bästa skola - du också!
Med respekt, engagemang och kreativitet skapar grundskoleförvaltningen de bästa förutsättningarna för alla medarbetare. Vi arbetar tillsammans i vårt övergripande uppdrag med att ge alla Malmös 30 000 elever samma möjligheter att lyckas och nå goda resultat i skolan. Gör skillnad tillsammans med 5 500 kollegor och var en del av grundskoleförvaltningens positiva utveckling!


Hermodsdalsskolan är en F-9-skola med cirka 520 elever.
Fritidsverksamheten har 180 barn. Skolan arbetar för goda relationer mellan vuxna, barn och vårdnadshavare. Lektionerna har en tydlig struktur där alla lärare arbetar efter samma modell. Fritidsverksamheten står för god pedagogisk miljö och utgår från barnens intresse och nyfikenhet. Vi utgår från ett heldagsperspektiv.

Hermodsdalsskolan deltar sedan HT16 i Malmö Högskolas försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor. Försöksverksamheten syftar till att höja kvaliteten i lärarutbildningen och därmed stärka studentens professionsutveckling genom fördjupad samverkan mellan högskola och övningsskola. Försöksverksamheten syftar till ett ökat samarbete mellan handledare, student och VFU-lärare.
Det är önskvärt att du har gått, eller har för avsikt att gå, handledarutbildningen på 7,5 hp.

Hermodsdalsskolan är en 1-1-skola där datorn används som pedagogiskt hjälpmedel och administrativt stöd i det dagliga arbetet. Lärare och elever är bekväma med olika IT-baserade hjälpmedel i undervisningen och de använder bland annat Infomentor och Googles alla verktyg dagligen i verksamheten. Hermodsdalsskolan har IT-TeachMeet fem eller sex tillfällen per år där all pedagogisk personal får chansen att visa upp goda exempel från verksamheten.
Vi ser gärna att du är Google Certified Teacher.