Lärare F-3 till Hyllievångsskolan

Lärare F-3 till Hyllievångsskolan

Till hösten söker vi nu två lärare med behörighet att undervisa i förskoleklass under läsåret 19/20 för att sedan följa med eleverna upp till åk 1-3. Du har vana av att arbeta med demokrati- och kunskapsuppdraget i din undervisning. Du arbetar med elevers läsförståelse utifrån ett "Critical literacy" perspektiv där eleverna ges möjlighet att träna på att skapa egna tankar och åsikter kring vad som sker i vår omgivning och kritiskt granska det stora informationsflöde de kommer möta genom livet. På Hyllievångsskolan sätter vi stor vikt vid att eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmågor som att skapa en egen åsikt, bli medvetna om den aktuella kontext som diskuteras, samt lära sig hur man tillsammans kan läsa och diskutera problem.

Kvalifikationer
Du är legitimerad lärare med behörighet mot grundskolans åk. F-3. Du har kunskap om, och jobbar med, fokus på skolans uppdrag att alla elever ska ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt. Du bör ha IKT kompetens och ett intresse för att använda olika kompensatoriska hjälpmedel för att tillgängliggöra undervisningen. Du har förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner i pedagogiska frågor för kolleger, föräldrar och andra berörda. Du är idérik och stimuleras av utmaningar, är flexibel och har lätt för att samarbeta. Genom ett medvetet förhållningssätt skapar du trygghet, förtroende och goda relationer. Du ska ha ett inkluderande synsätt och förmåga att se hur den enskilde elevens behov bäst ska tillgodoses. Du ser utvecklingsarbete som en självklar del i lärarjobbet och vill samarbeta med skolans övriga pedagoger. Du är mål- och resultatinriktad, har goda ledaregenskaper och har en helhetssyn.

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.
Mer info
Kontaktperson Elin Ingberg Sezayesh
Telefon 0733-38 15 45
Område Malmö stad
Yrkesroll Utbildning, Lärare, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 22 apr 2019 (2 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka? Delta i skapandet av varje elevs bästa skola - du också! Med respekt, engagemang och kreativitet skapar grundskoleförvaltningen de bästa förutsättningarna för alla medarbetare. Vi arbetar tillsammans i vårt övergripande uppdrag med att ge alla Malmös 30 000 elever samma möjligheter att lyckas och nå goda resultat i skolan. Gör skillnad tillsammans med 5 500 kollegor och var en del av grundskoleförvaltningens positiva utveckling! Hyllievångsskolan är en ny skola som startades i augusti 2017 i stadsdelen Hyllie. På skolan finns nu förskoleklass och åk 1. Fullt utbyggd kommer skolan att vara en F6-skola med cirka 630 elever, med tre klasser i varje årskurs. Elevantalet på skolan kommer att utökas läsårsvis. Fritidshemsverksamheten är integrerad med skolan och under ett par år kommer även autismverksamhet att samlokalisera. Vi som arbetar på skolan har starkt engagemang att möta alla elever utifrån deras förutsättningar, trivs att arbeta framåtriktat tillsammans med engagerade kollegor och är stolta över vår positiva och professionella skolkultur. Skolans placering i gränslandet mellan staden och landet ger eleverna stora möjligheter till spännande och varierande lärmiljöer. Hyllie är en kvarterstät och hållbar, framväxande stadsdel. Hyllievångsskolan är skolan mitt i världen och mitt i staden!