Lärare F-3 i matematik till Hyllievångsskolan

Lärare F-3 i matematik till Hyllievångsskolan

Vi söker dig som vill vara med att utveckla matematikundervisningen på Hyllievångsskolan! Du kommer vara mentor för en åk 1 och genomföra all matematikundervisning i samtliga tre årskurs ett och även hålla i samling och något annat ämne i din mentorsgrupp. Som ämneslärare i matematik ingår du i ämnesträffar med de lärare som undervisar i matematik i förskoleklass och i årskurs två med fokus att skapa en röd tråd genom samtliga årskurser och vara ett stöd i varandras planering, genomförande och bedömning. Som undervisande lärare i matematik arbetar du data informerat och använder skolverkets bedömningsstöd som ett komplement i resultatanalysen där du i samarbetar med speciallärare och övriga elevhälsa som är ett stöd i att planera och arbeta med tidiga insatser som ett led i kommande läsa- skriva räkna garantin.

Kvalifikationer
Du är legitimerad grundskollärare med inriktning matematik i de tidigare åren. Du har erfarenhet av att arbeta som grundskollärare inom ämnesområdet tidig matematikutveckling, gärna flerårigt. Du har kunskap om, och jobbar med, fokus på skolans uppdrag att alla elever ska ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt. Du bör ha IKT kompetens och ett intresse för att använda olika kompensatoriska hjälpmedel för att tillgängliggöra undervisningen. Du har förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner i pedagogiska frågor för kolleger, föräldrar och andra berörda. Du är idérik och stimuleras av utmaningar, är flexibel och har lätt för att samarbeta. Genom ett medvetet förhållningssätt skapar du trygghet, förtroende och goda relationer. Du ska ha ett inkluderande synsätt och förmåga att se hur den enskilde elevens behov bäst ska tillgodoses. Du ser utvecklingsarbete som en självklar del i lärarjobbet och vill samarbeta med skolans övriga pedagoger. Du är mål- och resultatinriktad, har goda ledaregenskaper och har en helhetssyn.

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.
Mer info
Kontaktperson Elin Ingberg Sezayesh
Telefon 0733-38 15 45
Område Malmö stad
Yrkesroll Utbildning, Lärare
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag Idag (0 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka? Delta i skapandet av varje elevs bästa skola - du också! Med respekt, engagemang och kreativitet skapar grundskoleförvaltningen de bästa förutsättningarna för alla medarbetare. Vi arbetar tillsammans i vårt övergripande uppdrag med att ge alla Malmös 30 000 elever samma möjligheter att lyckas och nå goda resultat i skolan. Gör skillnad tillsammans med 5 500 kollegor och var en del av grundskoleförvaltningens positiva utveckling! Hyllievångsskolan är en ny skola som startades i augusti 2017 i stadsdelen Hyllie. På skolan finns nu förskoleklass och åk 1. Fullt utbyggd kommer skolan att vara en F6-skola med cirka 630 elever, med tre klasser i varje årskurs. Elevantalet på skolan kommer att utökas läsårsvis. Fritidshemsverksamheten är integrerad med skolan och under ett par år kommer även autismverksamhet att samlokalisera. Vi som arbetar på skolan har starkt engagemang att möta alla elever utifrån deras förutsättningar, trivs att arbeta framåtriktat tillsammans med engagerade kollegor och är stolta över vår positiva och professionella skolkultur. Skolans placering i gränslandet mellan staden och landet ger eleverna stora möjligheter till spännande och varierande lärmiljöer. Hyllie är en kvarterstät och hållbar, framväxande stadsdel. Hyllievångsskolan är skolan mitt i världen och mitt i staden!