Kurator för halvtidstjänst till Geijerskolan

Kurator för halvtidstjänst till Geijerskolan

Geijerskolans uttalade hälsoprofil innebär höga krav på skolans hälsofrämjande insatser. Det krävs en helhetssyn på eleven och skolans hälsoarbete där det hälsofrämjande och det förebyggande arbetet ligger till grund för elevens lärande och måluppfyllelse. Som kurator är du kontinuerligt del av det gemensamma arbetet på skolan som den resurs som har kunskaper om kopplingen mellan god hälsa och måluppfyllelse. Och att använda och förankra den kunskapen i elevhälsoarbetet med pedagoger och i elevhälsoteamet. I skolans trygghetsgrupp används kurators specifika kompetens om hälsofrämjande skolmiljö, men även kompetens för relationers betydelse för gruppen samt kunskaper i konflikthantering. Du är en den av vård elevhälsoteam och ditt ansvar är för elever i behov av särskilt stöd ur ett socialt och psykosocialt perspektiv samt att aktivt delta och bistå skolledningen i skolutvecklingsarbetet. Du arbetar vidare med att identifiera och skapa möjligheter till förändring och utveckling på elev-, grupp- och organisationsnivå, för elevers hälsa, lärande, utveckling samt arbetsmiljö. Du arbetar även för en eleverna likvärdig lärandemiljö, som ger förutsättningar att nå kunskapsmålen och den personliga utvecklingen på ett optimalt sätt. Kuratorn arbetar utifrån ett lösningsfokuserat och evidensbaserat förhållningssätt, både förebyggande och hälsofrämjande.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen samt minst två års erfarenhet från socialt arbete med inriktning mot barn och ungdomar. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete som skolkurator. Du har god insikt i skolans mål och styrdokument samt kunskap om praxis och riktlinjer inom området. Vi ser gärna att du som kurator kan erbjuda personal återkommande fortbildning i stresshantering, salutogent förhållningssätt och relationellt bemötande. I Geijerskolans hälsoprofil ingår det salutogena synsättet vilket kräver gedigna kunskaper också på det området, med god inblick i hur man skapar sammanhang och meningsfullhet, KASAM, inte minst för de elever som har det tuffast i skolan.

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.
Mer info
Kontaktperson Anna Ericsson
Telefon 0721-834551
Email Mejla Anna Ericsson
Område Malmö stad
Yrkesroll Hälsa & Sjukvård, Offentlig Förvaltning, Socionom
Typ av anställning Deltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 31 mars (11 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka? Delta i skapandet av varje elevs bästa skola - du också! Med respekt, engagemang och kreativitet skapar grundskoleförvaltningen de bästa förutsättningarna för alla medarbetare. Vi arbetar tillsammans i vårt övergripande uppdrag med att ge alla Malmös 30 000 elever samma möjligheter att lyckas och nå goda resultat i skolan. Gör skillnad tillsammans med 5 500 kollegor och var en del av grundskoleförvaltningens positiva utveckling! Geijerskolan är belägen på Limhamn och har flyttat in i sina nya fina lokaler utmed Västanväg. Vi vill nu bredda vår verksamhet med mer kompetens! Geijerskolan är en F-6 skola med ca 580 elever som verkar efter mottot att vi ska leverera varje elevs bästa skola. På Geijerskolan har vi ett salutogent förhållningssätt vilket gör att vi fokuserar på det som fungerar/är sunt och gör mer av det. Vi tror på ledorden att om vi ska vara varje elevs bästa skola behöver vi vara varje medarbetares bästa arbetsplats. Vill du vara med på vår resa och vår målsättning att bli Sveriges bästa skola?