Grundskollärare i Hemkunskap åk 3-9 för skolområde Autism

Grundskollärare i Hemkunskap åk 3-9 för skolområde Autism

I grundskollärarens uppdrag ingår planering av undervisning, genomförande av undervisning och bedömning av elevers förvärvade kunskaper. Grundskolläraren utvärderar och utvecklar det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov och intressen, enskilt såväl som tillsammans med arbetslaget. Grundskolläraren bedriver en modern och kreativ undervisning och hittar strategier för att nå varje elev och stärka denne i såväl kunskapsutveckling som i den personliga utvecklingen. Grundskolläraren samarbetar med övrig skolpersonal för en god lär- och arbetsmiljö för såväl elever som personal och deltar aktivt i skolans utvecklingsarbete. I uppdraget ingår mentorskap. I tjänsten ingår 80% undervisning i hemkunskap för åk 3-9. Undervisningen sker i små grupper och i viss mån enskilt. Tjänsten kan kombineras med undervisning i annat ämne för att nå 100%. Jag har utgått ifrån den beslutade kravprofilen för befattningen och har inga ytterliga tillägg. Jag kompletterar kravprofilen i rutan Kvalifikationer nedan

Kvalifikationer
Utbildning Legitimerad lärare med behörighet för undervisning i årskurserna 4-9 med behörighet för undervisning i hemkunskap. Speciallärar- eller specialpedagogexamen är meriterande. Arbetslivserfarenhet Erfarenhet av arbete som lärare är meriterande. Erfarenhet av arbete med elever med autism och andra NPF-diagnoser samt språkstörning är meriterande. Erfarenhet av arbete enligt grundsärskolans timplan är meriterande. Förvärvade kunskaper God insikt och kunskap i skolans styrdokument och kan tillämpa dem i det dagliga arbetet God didaktisk och pedagogisk förmåga Kan leda och organisera arbetet för att skapa studiero och en god lärandemiljö under hela dagen Kan utveckla sitt arbete utifrån evidensbaserad forskning God vana av och kännedom om att arbeta med digitala verktyg God kunskap om och erfarenhet av lågaffektiva arbetssätt Kunskap om och erfarenhet av alternativa kommunikationssätt Förmåga att leda och utforma samarbetet med elevassistenter i klassrummet

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.
Mer info
Kontaktperson Karin Alvehus
Telefon 0733-026615
Email Mejla Karin Alvehus
Område Malmö stad
Yrkesroll Utbildning, Lärare
Typ av anställning Deltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 26 apr 2019 (6 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka? Delta i skapandet av varje elevs bästa skola - du också! Med respekt, engagemang och kreativitet skapar grundskoleförvaltningen de bästa förutsättningarna för alla medarbetare. Vi arbetar tillsammans i vårt övergripande uppdrag med att ge alla Malmös 30 000 elever samma möjligheter att lyckas och nå goda resultat i skolan. Gör skillnad tillsammans med 5 500 kollegor och var en del av grundskoleförvaltningens positiva utveckling! Vill du ha en tjänst där du kan göra skillnad? Skolområde autism söker en lärare som tillsammans med en dynamisk verksamhet vill skapa verkligt kvalitativ undervisning för våra elever. Vi fokuserar just nu på att utveckla vår pedagogiska form för att nå längre tillsammans med alla våra elever och därför hoppas vi förstås att du tycker att utvecklingsarbete är lika spännande som vi gör. Från och med höstterminen 2019 kommer vi att ha ca 35 elever i skolår 1-9 fördelade mellan två avdelningar, en i Rosengård och en i Hyllie. Alla elever hos oss har en diagnos inom autismspektrum. Våra elever undervisas i mindre grupper eller enskilt och vi har en hög bemanning runt eleverna. Vi har många legitimerade och mycket kompetenta lärare i vår verksamhet, dessutom finns ett närvarande EHT, erfarna elevassistenter och logoped. Utgångspunkter för vår verksamhet är att vi alltid arbetar med ett lågaffektivt bemötande och med en tydliggörande pedagogik.