Förstelärare till Lorensborgsskolan

Förstelärare till Lorensborgsskolan

Huvuduppdraget för förstelärare är att förstärka det pedagogiska utvecklingsarbetet för högre måluppfyllelse på skolan. Huvuddelen av förstelärarens tjänst är undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. Du kommer att arbeta som lärare i åk 1-3 samt driva detta arbete genom att sprida ämneskunskaper och yrkesskicklighet till fler lärare. Som förstelärare tar du också ett särskilt ansvar för ämnesutveckling och ämnesdidaktisk utveckling och det systematiska kvalitetsarbetet. Du kommer i din roll handleda andra lärare.

Nu söker vi en förstelärare till Lorensborgsskolan med undervisningsplacering årskurs 1-3. Som förstelärare driver du skolutvecklingsarbete i ett F-6 perspektiv och du ska på uppdrag av skolledningen ta ett särskilt ansvar för åtagandeplanens genomförande i ett skolperspektiv. Du kommer att arbeta med att utveckla verksamheten utifrån skolans två åtagande: Varje elevs bästa kunskapsutveckling och Varje elevs bästa personliga ledarskap. Du kommer att utföra ditt uppdrag tillsammans med skolans förstelärargrupp och i nära samarbete med skolledning, EHT och digitaliseringspedagog.

Försteläraren tjänstgör på sin egen arbetsplats, men har också delvis ett kommun/förvaltningsövergripande uppdrag genom att sprida goda exempel. Inrättandet av karriärsteg för lärare utgår från kommunens behov av utveckling och förbättring samt skolans måluppfyllelse.

I Malmö stad ska tjänsterna som förstelärare främja utveckling inom följande områden:
Tidiga insatser i syfte att öka måluppfyllelsen
Ökad likvärdighet mellan skolor

Kvalifikationer
För att bli aktuell för tjänsten som förstelärare, måste du:
vara legitimerad lärare för årskurs 1-3 alternativt 1-6 enligt 2 kap. 16 § skollagen (2010:800).
genom dokumentation kunna redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet
ha visat särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen
även i övrigt av huvudmannen bedömas som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.

För att ha framgång i uppdraget som förstelärare, är det meriterande om du:
har ett förhållningssätt som håller fokus på måluppfyllelse genom uppföljning och analys.
utvecklar undervisningen med stöd i forskning.
ser den samlade skolorganisationen som en lärande organisation.
tillämpar metoder och har ett förhållningssätt som synliggör varje elevs lärande
har formativ och summativ bedömningskompetens.
har digital kompetens som innebär att det är naturligt att använda datorn som arbetsredskap och pedagogiskt hjälpmedel för att nå ett bättre lärande för eleven.
skapar och upprätthåller goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare.
har ett tydligt, tryggt och kommunikativt ledarskap.
har kompetens i språkutvecklande ämnesundervisning.
har erfarenheter av att driva förbättringsprocesser/projekt.
undervisar utifrån ett systematiskt och vetenskapligt förhållningssätt.
har erfarenhet av att arbeta med elever från olika kulturer och bakgrunder sen tidigare.

För tjänsten som förstelärare på Lorensborgsskolan ser vi dessutom gärna att du är behörig i svenska för andraspråk för årskurs 1-3 alternativt 1-6. Du bör ha hög kompetens och erfarenhet av att undervisa i ämnet. Vi ser gärna att du har kunskaper och erfarenhet av bedömning för lärande, elevinflytande och digitalisering i ett skolperspektiv.
Erfarenhet krävs.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd medarbetare i Malmö stad. Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.
Mer info
Kontaktperson Anna Cederpil
Telefon 0709442604
Email Mejla Anna Cederpil
Område Malmö stad
Yrkesroll Utbildning, Lärare, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 25 nov (11 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

Delta i skapandet av varje elevs bästa skola - du också!
Med respekt, engagemang och kreativitet skapar grundskoleförvaltningen de bästa förutsättningarna för alla medarbetare. Vi arbetar tillsammans i vårt övergripande uppdrag med att ge alla Malmös 30 000 elever samma möjligheter att lyckas och nå goda resultat i skolan. Gör skillnad tillsammans med 5 500 kollegor och var en del av grundskoleförvaltningens positiva utveckling!


Lorensborgsskolan är en F-6 skola som ligger i Innerstaden. Skolan ligger nära stora grönområden, Stadionområdet och Pildammsparken. Vi jobbar med en medveten satsning kring språkutvecklande arbetssätt, digitalisering, och sociala färdigheter. Vi kan erbjuda dig en inspirerande arbetsplats med eleven i fokus. Alla ska känna delaktighet, ansvar, respekt och trygghet. "Alla barn är allas barn".

På Lorensborgsskolan har vi en positiv elevsyn och höga förväntningar. Vi vill ha ett språkutvecklande arbetssätt i alla verksamheter då vi har en språklig mångfald hos eleverna. Våra fritidshem erbjuder ett varierat utbud av aktiviteter varje dag. Vi arbetar efter ett demokratiskt förhållningssätt och lägger stor vikt vid värdegrundsarbete.

För att varje elev ska lyckas på Lorensborgsskolan arbetar vi med:
- Språkutvecklande arbetssätt
- Digitalisering för att förädla lärandet, föra in skolan i hemmet samt arbeta smartare och inte hårdare.
- Sociala färdigheter
- Databaserad, regelbunden och tät elevuppföljning

Nu söker vi en förstelärare till Lorensborgsskolan som, tillsammans med skolans förstelärargrupp och i nära samarbete med skolledning, EHT och digitaliseringspedagog, vill driva skolutveckling i ett F-6 perspektiv i. Du kommer att arbeta fokuserat med att utveckla verksamheten utifrån skolans två åtagande: Varje elevs bästa kunskapsutveckling och Varje elevs bästa personliga ledarskap. Tycker du att uppdraget låter spännande? I så fall ser vi framemot din ansökan!