Förstelärare till Kungshögsskolan

Om jobbet

Kungshögsskolan söker en förstelärare för att arbeta med frågor som rör både struktur, ledarskap och bedömning. Som förstelärare kommer du att ingå i skolans utvecklingsgrupp tillsammans med andra förstelärare, utvecklingspedagoger och skolledning. Ditt uppdrag kommer att vara direkt kopplat till skolans åtagandeplans särskilda åtagande och du kommer att vara direkt ansvarig för en del av de aktiviteter som sätts upp i åtagandeplanen Förstelärarna har ett stort ansvar gällande innehåll och upplägg av skolans utvecklingsarbete och måluppfyllelse. Din roll som förstelärare kommer att vara läroplansledare (curriculum leader) vilket betyder att din roll blir att stärka läroplanens intentioner i undervisningen och på skolan i stort utifrån konkreta uppsatta mål. Som förstelärare förväntas du vara insatt i aktuell skolforskning samt omsätta denna i praktisk handling. I försteläraruppdraget på Kungshögsskolan ingår mentorskap i någon av våra årskursvisa arbetslag. Vi förutsätter att du har en positiv elevsyn och hög arbetsmoral. Välkommen att söka till oss!

Kvalifikationer
För att bli aktuell för tjänsten som förstelärare, måste du: * vara legitimerad lärare enligt 2 kap. 16 § skollagen (2010:800) * genom dokumentation kunna redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet * ha visat särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen * även i övrigt av huvudmannen bedömas som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. För att ha framgång i uppdraget som förstelärare, är det meriterande om du: * har ett förhållningssätt som håller fokus på måluppfyllelse genom uppföljning och analys. * utvecklar undervisningen med stöd i forskning. * ser den samlade skolorganisationen som en lärande organisation. * tillämpar metoder och har ett förhållningssätt som synliggör varje elevs lärande * har formativ och summativ bedömningskompetens. * har digital kompetens som innebär att det är naturligt att använda datorn som arbetsredskap och pedagogiskt hjälpmedel. * skapar och upprätthåller goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. * har erfarenhet i handledning av andra lärare. * har kompetens i språkutvecklande ämnesundervisning. * har erfarenheter av att driva förbättringsprocesser/projekt. * undervisar utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. Meriterande för uppdraget är erfarenhet av att framgångsrikt arbetat med utvecklingsarbete kring det uppdrag du söker till. När du ansöker: I fältet för personligt brev i din ansökan ska du skriva en kort text, max 500 ord, där du argumenterar för din yrkesskicklighet och varför just du är lämplig som förstelärare i Malmö Stad. I övrigt använder du resten av utrymmet fritt till ditt personliga brev.

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till 0771- 10 10 29. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.
Jobbfakta
Kontakt

Mejla eller ring Anders Hägermyr, 040-346751

Publicerad

5 dagar sedan

Sista ansökningsdag

29 okt

Om arbetsplatsen

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka? Tillsammans gör vi skillnad! Grundskoleförvaltningens övergripande uppdrag är att ge alla Malmös elever samma möjligheter att lyckas i skolan och nå goda resultat. Förvaltningen ska även skapa de bästa förutsättningarna för de medarbetare som möter våra elever och deras vårdnadshavare. Oavsett arbetsuppgifter så innebär ett arbete i grundskoleförvaltningen att göra skillnad för våra 29 900 elever. Tillsammans med 5 500 kollegor kan du vara med i skapandet av varje elevs bästa skola. Välkommen till Kungshögsskolan! Vi bygger vårt arbete på förtroende och ömsesidig respekt och tillit genom nära relationer mellan elever och personal. Vi gör vårt yttersta för att se till varje elevs bästa, erbjuda dem en god studiero för att på så sätt ge goda förutsättningar för dem att hitta inre motivation och glädje i sitt lärande. På Kungshögsskolan har vi tydliga förväntningar på varje elev och individanpassar vår undervisning så att alla kan ges en positiv återkoppling på sin personliga utveckling. Vår skola ska kännas trygg för eleverna och ge dem en god framtidstro.