Förstelärare med inriktning Ma/NO till Värner Rydénskolan

Förstelärare med inriktning Ma/NO till Värner Rydénskolan

Värner Rydénskolan söker förstelärare till F-3 med inriktning Ma/NO!

Huvuduppdraget för förstelärare är att förstärka det pedagogiska utvecklingsarbetet för högre måluppfyllelse på skolan. Huvuddelen av förstelärarens tjänst är undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. I uppdraget som förstelärare ingår det att sprida ämneskunskaper och yrkesskicklighet till fler lärare. Som förstelärare tar du också ett särskilt ansvar för ämnesutveckling och ämnesdidaktisk utveckling och det systematiska kvalitetsarbetet. Du kommer i din roll handleda andra lärare. Försteläraren tjänstgör på sin egen arbetsplats men har också delvis ett kommun/förvaltningsövergripande uppdrag genom att sprida goda exempel.

Inrättandet av karriärsteg för lärare utgår från kommunens behov av utveckling och förbättring samt skolans måluppfyllelse.
I Malmö stad ska tjänsterna som förstelärare främja utveckling inom följande områden:
* Tidiga insatser i syfte att öka måluppfyllelsen
* Ökad likvärdighet mellan skolor
* Flerspråkig undervisning
* Språkutvecklande ämnesundervisning
* Formativ bedömning

Kvalifikationer
För att bli aktuell för tjänsten som förstelärare på Värner Rydénskolan krävs det att du är legitimerad lärare med behörighet att undervisa årskurs f-3 i matte och NO. Vi ser helst att du även har erfarenhet av att arbeta språkutvecklande och med nyanlända elever. Vi ser gärna att sökande har erfarenhet av att arbeta med BFL och laborativ matematik.

Vi förväntar oss även att du ska:

* Genom dokumentation kunna redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet.
* Ha visat särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen.
* Även i övrigt av huvudmannen bedömas som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.


För att trivas och ha framgång i uppdraget som förstelärare tror vi även att du:

* har ett förhållningssätt som håller fokus på måluppfyllelse genom uppföljning och analys.
* utvecklar undervisningen med stöd i forskning.
* ser den samlade skolorganisationen som en lärande organisation.
* tillämpar metoder och har ett förhållningssätt som synliggör varje elevs lärande
* har formativ och summativ bedömningskompetens.
* har digital kompetens som innebär att det är naturligt att använda datorn som arbetsredskap och pedagogiskt hjälpmedel.
* skapar och upprätthåller goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare.
* har erfarenhet av att handleda andra lärare.
* har kompetens i språkutvecklande ämnesundervisning.
* har erfarenheter av att driva förbättringsprocesser/projekt.
* undervisar utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt.

Välkommen med din ansökan!

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.
Mer info
Kontaktperson Francisca Jönsson
Telefon 0733-039986
Område Malmö stad
Yrkesroll Utbildning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 31 juli (37 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

Delta i skapandet av varje elevs bästa skola - du också!
Med respekt, engagemang och kreativitet skapar grundskoleförvaltningen de bästa förutsättningarna för alla medarbetare. Vi arbetar tillsammans i vårt övergripande uppdrag med att ge alla Malmös 30 000 elever samma möjligheter att lyckas och nå goda resultat i skolan. Gör skillnad tillsammans med 5 500 kollegor och var en del av grundskoleförvaltningens positiva utveckling!


Värner Rydénskolan är en F-9 skola med ca 500 fantastiska elever. Våra starka och kreativa medarbetare utgör drivkraften i att skapa en skola där alla elever ska lyckas. Vår ambition är att erbjuda dig ett förtroendefullt klimat där medarbetare och ledning arbetar sida vid sida för att bygga varje elevs bästa skola. Värner Rydénskolan är en spännande och utmanande arbetsplats där vi just nu fokuserar på våra utvecklingsområden ledarskapet i klassrummet, språkutveckling och elevernas lärmiljö. Tycker du detta låter intressant? Då har du möjlighet att bli vår kollega och göra skillnad på riktigt