Förstelärare NO/Teknik som brinner för skolutveckling till Söderkullaskolan

Förstelärare NO/Teknik som brinner för skolutveckling till Söderkullaskolan

Huvuduppdraget för förstelärare är att förstärka det pedagogiska utvecklingsarbetet för högre måluppfyllelse på skolan. Största delen av uppdraget kommer att vara undervisning i årskurs 4-6 i NO och Teknik samt uppgifter som hör till undervisningen. Du kommer ingå i en grupp av 8 engagerade förstelärare på skolan som tillsammans med skolledningen träffas en gång i veckan med fokus på skolutveckling. I uppdraget som förstelärare ingår det att sprida ämneskunskaper och yrkesskicklighet till dina kollegor. Du har också ett särskilt ansvar för ämnesutveckling och ämnesdidaktisk utveckling samt det systematiska kvalitetsarbetet. Du kommer i din roll handleda andra lärare. Du tjänstgör på Söderkullaskolan men har också delvis ett kommun/förvaltningsövergripande uppdrag genom att sprida goda exempel. Inrättandet av karriärsteg för lärare utgår från kommunens behov av utveckling och förbättring samt skolans måluppfyllelse. I Malmö stad ska tjänsterna som förstelärare främja utveckling inom följande områden: - Tidiga insatser i syfte att öka måluppfyllelsen - Ökad likvärdighet mellan skolor - Flerspråkig undervisning - Språkutvecklande ämnesundervisning - Formativ bedömning

Kvalifikationer
Vi söker dig som: - är legitimerad lärare enligt 2 kap. 16 § skollagen (2010:800) alternativt kunna uppvisa bevis på att legitimation har sökts samt examensbevis för en fullständig lärarexamen. - kan genom dokumentation redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet - har visat särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen - även i övrigt är särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. För att ha framgång i uppdraget som förstelärare, är det meriterande om du: - har ett förhållningssätt som håller fokus på måluppfyllelse genom uppföljning och analys. - utvecklar undervisningen med stöd i forskning. - har formativ och summativ bedömningskompetens. - har digital kompetens som innebär att det är naturligt att använda datorn som arbetsredskap och pedagogiskt hjälpmedel. - har ett tydligt, tryggt och kommunikativt ledarskap. - har kompetens i språkutvecklande ämnesundervisning. - har erfarenheter av att driva förbättringsprocesser/projekt. - undervisar utifrån ett systematiskt och vetenskapligt förhållningssätt.

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.
Mer info
Kontaktperson Lina Tomelius
Telefon 073-3608981
Email Mejla Lina Tomelius
Område Malmö stad
Yrkesroll Utbildning, Lärare, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 27 nov (12 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka? Delta i skapandet av varje elevs bästa skola - du också! Med respekt, engagemang och kreativitet skapar grundskoleförvaltningen de bästa förutsättningarna för alla medarbetare. Vi arbetar tillsammans i vårt övergripande uppdrag med att ge alla Malmös 30 000 elever samma möjligheter att lyckas och nå goda resultat i skolan. Gör skillnad tillsammans med 5 500 kollegor och var en del av grundskoleförvaltningens positiva utveckling! Söderkullaskolan ligger i västra Fosie och är en av Malmös största grundskolor med elever från förskoleklass till årskurs 9. Här går cirka 900 elever och våra elever har en god måluppfyllelse. Vi anser att är det viktigt att skapa en skola där alla elever får den undervisning och stimulans som de behöver för att utifrån sina förutsättningar kunna nå så långt som möjligt i sitt lärande. Vår vision är att alla elever ska äga sitt lärande.