Förstelärare Ma/NO till Rönnenskolan

Förstelärare Ma/NO till Rönnenskolan

Huvuduppdraget för förstelärare är att förstärka det pedagogiska utvecklingsarbetet för högre måluppfyllelse på skolan. Huvuddelen av förstelärarens tjänst är undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. I uppdraget som förstelärare ingår det att sprida ämneskunskaper och yrkesskicklighet till fler lärare. Som förstelärare tar du också ett särskilt ansvar för ämnesutveckling och ämnesdidaktisk utveckling och det systematiska kvalitetsarbetet. Du kommer i din roll handleda andra lärare. Försteläraren tjänstgör på sin egen arbetsplats men har också delvis ett kommun/förvaltningsövergripande uppdrag genom att sprida goda exempel. Inrättandet av karriärsteg för lärare utgår från kommunens behov av utveckling och förbättring samt skolans måluppfyllelse. I Malmö stad ska tjänsterna som förstelärare främja utveckling inom följande områden: * Tidiga insatser i syfte att öka måluppfyllelsen * Ökad likvärdighet mellan skolor * Flerspråkig undervisning * Språkutvecklande ämnesundervisning * Formativ bedömning Uppdraget på Rönnenskolan: Som förstelärare i matematik och naturorienterande ämnen har du goda kunskaper kring vad skolforskningen idag säger är framgångsrikt samt har omsatt teorin i praktiskhandling som visat på goda resultat. Du ansvarar för att undervisningen i matematik och no läggs upp utifrån relevant data samt säkerställer att alla elever lär inom matematiken och no oavsett ursprungskunskap. Du kommer du att ingå i skolans utvecklingsgrupp tillsammans med andra förstelärare, IKT-pedagog, specialpedagog samt skolledningen. Du kommer att arbeta med frågor som rör både kultur, struktur och ledarskap. Ditt uppdrag kommer att vara direkt kopplat till åtagandeplanens särskilda åtagande som du förväntas vara delaktig i att ta fram utifrån årshjulet för systematiskt kvalitetsarbete. Du kommer att vara direkt ansvarig för en del av de aktiviteter som sätts upp i åtagandeplanen samt arbeta för att skapa en god undervisning i alla våra klassrum. Som förstelärare på Rönnenskolan behöver du ha ett inkluderande synsätt där du tror på varje elevs förmåga att lyckas samt ha erfarenhet av hur du möter elever som utmanar. Som förstelärare förväntas du vara insatt i aktuell skolforskning samt omsätta denna i praktisk handling.

Kvalifikationer
För att bli aktuell för tjänsten som förstelärare, måste du: * vara legitimerad lärare enligt 2 kap. 16 § skollagen (2010:800) alternativt kunna uppvisa bevis på att legitimation har sökts samt examensbevis för en fullständig lärarexamen. * genom dokumentation kunna redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet * ha visat särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen * även i övrigt av huvudmannen bedömas som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. För att ha framgång i uppdraget som förstelärare, är det meriterande om du: * har ett förhållningssätt som håller fokus på måluppfyllelse genom uppföljning och analys. * utvecklar undervisningen med stöd i forskning. * ser den samlade skolorganisationen som en lärande organisation. * tillämpar metoder och har ett förhållningssätt som synliggör varje elevs lärande * har formativ och summativ bedömningskompetens. * har digital kompetens som innebär att det är naturligt att använda datorn som arbetsredskap och pedagogiskt hjälpmedel. * skapar och upprätthåller goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. * har ett tydligt, tryggt och kommunikativt ledarskap. * har kompetens i språkutvecklande ämnesundervisning. * har erfarenheter av att driva förbättringsprocesser/projekt. * undervisar utifrån ett systematiskt och vetenskapligt förhållningssätt. När du ansöker I fältet för personligt brev i din ansökan ska du skriva en kort text, max 500 ord, där du argumenterar för din yrkesskicklighet och varför just du är lämplig som förstelärare i Malmö Stad. I övrigt använder du resten av utrymmet fritt till ditt personliga brev. Läs mer om hur vi arbetar med karriärtjänster på www.malmo.se/karriartjanster Här finner du också det rektorsintyg du ska ta med om du blir kallad på intervju.

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.
Mer info
Kontaktperson Jenny Strand
Telefon 0721-64 96 74
Email Mejla Jenny Strand
Område Malmö stad
Yrkesroll Utbildning, Lärare, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag Idag (0 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka? Delta i skapandet av varje elevs bästa skola - du också! Med respekt, engagemang och kreativitet skapar grundskoleförvaltningen de bästa förutsättningarna för alla medarbetare. Vi arbetar tillsammans i vårt övergripande uppdrag med att ge alla Malmös 30 000 elever samma möjligheter att lyckas och nå goda resultat i skolan. Gör skillnad tillsammans med 5 500 kollegor och var en del av grundskoleförvaltningens positiva utveckling! Inför läsåret 2018/19 växer Rönnenskolan och vi söker därför nya förstelärare till skolan. Förutom verksamhet i nuvarande Rönnenskolan som har stora, ljusa och luftiga lokaler får vi lokaler i den intilliggande Grundskoleförvaltningen. I de nya lokalerna byggs ett helt nytt mediatek och fräscha skolutrymmen som står färdiga i juni 2018. Under läsåret 18/19 kommer Rönnenskolan att ha ca 575 elever från åk 6-9. Vi går nu in i en spännande process där vi ska skapa ett starkt team som brinner för att ge alla våra elever de förmågor de behöver för att bli framgångsrika i livet. "Jag tror på mig själv (min egen förmåga), jag kan lära mig allt jag vill och jag ger aldrig upp". Rönnenskolan - en skola att längta till och gå berikad ifrån.