Förstelärare Coherence åk 4-6 till Stenkulaskolan

Förstelärare Coherence åk 4-6 till Stenkulaskolan

Huvuduppdraget för förstelärare är att förstärka det pedagogiska utvecklingsarbetet för högre måluppfyllelse på skolan. Huvuddelen av förstelärarens tjänst är undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. I uppdraget som förstelärare ingår det att sprida ämneskunskaper och yrkesskicklighet till fler lärare. Som förstelärare tar du också ett särskilt ansvar för ämnesutveckling och ämnesdidaktisk utveckling och det systematiska kvalitetsarbetet. Du kommer i din roll handleda andra lärare. Försteläraren tjänstgör på sin egen arbetsplats men har också delvis ett kommun/förvaltningsövergripande uppdrag genom att sprida goda exempel. Förstelärarna på skolan ingår i skolutvecklingsgruppen. Samtliga förstelärare jobbar aktivt med Coherence som åtagande. Samtliga förstelärare är också ansvariga för att arbetet med Coherence sprids över skolan, samt ansvariga för arbetet med åtaganden tillsammans med våra vänskolor Kryddgårdsskolan och Apelgårdsskolan. Du kommer bli förstelärare i Coherence via Matematik.

Kvalifikationer
För att bli aktuell för tjänsten som förstelärare, måste du: * vara legitimerad lärare enligt 2 kap. 16 § skollagen (2010:800) med behörighet i Matematik/No alternativt kunna uppvisa bevis på att legitimation har sökts samt examensbevis för en fullständig lärarexamen med behörighet i Matematik/No. * genom dokumentation kunna redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet * ha visat särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen * även i övrigt av huvudmannen bedömas som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. För att ha framgång i uppdraget som förstelärare, är det meriterande om du: * har ett förhållningssätt som håller fokus på måluppfyllelse genom uppföljning och analys. * utvecklar undervisningen med stöd i forskning. * ser den samlade skolorganisationen som en lärande organisation. * tillämpar metoder och har ett förhållningssätt som synliggör varje elevs lärande * har formativ och summativ bedömningskompetens. * har digital kompetens som innebär att det är naturligt att använda datorn som arbetsredskap och pedagogiskt hjälpmedel. * skapar och upprätthåller goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. * har erfarenhet i handledning av andra lärare. * har kompetens i språkutvecklande ämnesundervisning. * har erfarenheter av att driva förbättringsprocesser/projekt. * undervisar utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. När du ansöker: I fältet för personligt brev i din ansökan ska du skriva en kort text, max 500 ord, där du argumenterar för din yrkesskicklighet och varför just du är lämplig som förstelärare i Malmö Stad. I övrigt använder du resten av utrymmet fritt till ditt personliga brev. Läs mer om hur vi arbetar med karriärtjänster på www.malmo.se/karriartjanster Här finner du också det rektorsintyg du ska ta med om du blir kallad på intervju.

Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd medarbetare i Malmö stad. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till 0771-10 10 29. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.
Mer info
Kontaktperson Anna Norén
Telefon 0733-160220
Område Malmö stad
Yrkesroll Utbildning, Lärare, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 28 juni (7 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka? Tillsammans gör vi skillnad! Grundskoleförvaltningens övergripande uppdrag är att ge alla Malmös elever samma möjligheter att lyckas i skolan och nå goda resultat. Förvaltningen ska även skapa de bästa förutsättningarna för de medarbetare som möter våra elever och deras vårdnadshavare. Oavsett arbetsuppgifter så innebär ett arbete i grundskoleförvaltningen att göra skillnad för våra 28 900 elever. Tillsammans med 5 200 kollegor kan du vara med i skapandet av varje elevs bästa skola. Stenkulaskolan är en F-9 skola och ligger i utbildningsområde Innerstaden. Vi kan erbjuda dig en spännande arbetsplats där vi sätter barnen i fokus. Alla ska känna delaktighet, ansvar, respekt och trygghet. Vi arbetar tillsammans i arbetslag och vi tror på det relationsbaserade ledarskapet med eleverna. Vi ser oss som ledande i Malmö vad gäller IKT i skolan. Här lägger vi stort fokus på att arbeta digitalt och språkutvecklande i alla verksamheter, då vi har en stor språklig mångfald bland eleverna. Rektorsområdets struktur skapar goda förutsättningar att arbeta med kulturell och etnisk mångfald, oliktänkande och respekt för olikheter. Att lära av och med varandra och ta tillvara varandras kompetenser utvecklar verksamheten. Det är du, som här tillsammans med oss, kan göra skillnad varje dag