Förstelärare 7-9 matematik & allmän didaktik till Värner Rydénskolan

Förstelärare 7-9 matematik & allmän didaktik till Värner Rydénskolan

Huvuduppdraget som förstelärare på Värner Rydénskolan är att förstärka det pedagogiska utvecklingsarbetet för ökad undervisningskvalitet och högre måluppfyllelse på skolan. Du kommer att ingå i skolans utvecklingsgrupp tillsammans med skolledning och övriga förstelärare på skolan. Skolutvecklingsgruppen planerar och leder aktiviteter inom våra tre åtaganden Öka elevernas lärande, Öka elevernas trygghet och studiero samt Öka elevernas närvaro. En av aktiviteterna detta läsår är BFL riktat mot samtliga lärare på skolan. Det kollegiala lärandet är en viktig del av vår utvecklingsstrategi. Förstelärarens uppdrag är till största del undervisning i klass och uppgifter som hör till undervisningen. Denna förstelärartjänst är riktad mot matematikundervisning i åk 7-9. Vi söker dig som brinner för matematikundervisning och skolutveckling och som har goda erfarenheter av framgångsrikt skolutvecklingsarbete som lett till förbättrade resultat. Som förstelärare har du ett extra ansvar för att du och dina kollegor i arbetslaget ger era elever en så likvärdig undervisning som möjligt. I uppdraget som förstelärare ingår också att sprida ämneskunskaper och yrkesskicklighet till fler lärare. Som förstelärare tar du också ett särskilt ansvar för ämnesutveckling och ämnesdidaktisk utveckling och det systematiska kvalitetsarbetet. Försteläraren tjänstgör på sin egen arbetsplats, men har också delvis ett kommun/förvaltningsövergripande uppdrag genom att sprida goda exempel. Inrättandet av karriärsteg för lärare utgår från kommunens behov av utveckling och förbättring samt skolans måluppfyllelse. I Malmö stad ska tjänsterna som förstelärare främja utveckling inom följande områden: - Tidiga insatser i syfte att öka måluppfyllelsen - Ökad likvärdighet mellan skolor

Kvalifikationer
För att bli aktuell för tjänsten som förstelärare, uppfyller du följande kriterier: - Legitimerad lärare för undervisning i matematik åk 4-9 alternativt 7-9 enligt 2 kap. 16 § skollagen (2010:800) - genom dokumentation kan redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet - har god kommunikationsförmåga och kan dela ditt engagemang och dina kunskaper med en positiv grundinställning och ett lösningsfokus, även i utmanande situationer. - har visat särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen - även i övrigt är särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. För att ha framgång i uppdraget som förstelärare, är det meriterande om du: - har ett förhållningssätt som håller fokus på måluppfyllelse genom uppföljning och analys. - utvecklar undervisningen med stöd i forskning. - ser den samlade skolorganisationen som en lärande organisation. - tillämpar metoder och har ett förhållningssätt som synliggör varje elevs lärande - har formativ och summativ bedömningskompetens. - har digital kompetens som innebär att det är naturligt att använda datorn som arbetsredskap och pedagogiskt hjälpmedel för att nå ett bättre lärande för eleven.

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.
Mer info
Kontaktperson Ingela Svahn
Telefon 0733-903738
Email Mejla Ingela Svahn
Område Malmö stad
Yrkesroll Utbildning, Förskolelärare, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 25 nov (6 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka? Delta i skapandet av varje elevs bästa skola - du också! Med respekt, engagemang och kreativitet skapar grundskoleförvaltningen de bästa förutsättningarna för alla medarbetare. Vi arbetar tillsammans i vårt övergripande uppdrag med att ge alla Malmös 30 000 elever samma möjligheter att lyckas och nå goda resultat i skolan. Gör skillnad tillsammans med 5 500 kollegor och var en del av grundskoleförvaltningens positiva utveckling! Värner Rydénskolan är en F-9 skola med ca 500 fantastiska elever. Våra starka och kreativa medarbetare utgör drivkraften i att skapa en skola där alla elever ska lyckas. Vår ambition är att erbjuda dig ett förtroendefullt klimat där medarbetare och ledning arbetar sida vid sida för att bygga varje elevs bästa skola. Genom ett nära ledarskap med biträdande rektorer på varje stadie, arbetar ledning och medarbetare för att driva och utveckla skolan tillsammans. Som medarbetare på Värner Rydénskolan får du av ledningen stort ansvar, inflytande och förtroende i ditt uppdrag. Du erbjuds dessutom en skola med resurser som ger dig bästa förutsättningar att kunna genomföra ditt uppdrag. På skolan finns en väl fungerande utvecklingsorganisation med inarbetade rutiner för möten med skolledning samt pedagogiska forum för alla lärare, ett starkt elevhälsoteam, elevkoordinator och andra kringresurser som ska göra det möjligt för läraren att fokusera på sitt uppdrag. Värner Rydénskolan är en spännande och utmanande arbetsplats där vi just nu fokuserar på våra utvecklingsområden Ökat lärande, Ökad trygghet och studiero och Ökad närvaro. Tycker du detta låter intressant? Då har du möjlighet att bli vår kollega och göra skillnad på riktigt för våra elever!