Förstelärare 1-3 ma eller sv/sva till Värner Rydénskolan

Förstelärare 1-3 ma eller sv/sva till Värner Rydénskolan

Just nu söker vi två förstelärare för årskurs 1-3 till Värner Rydénskolan. Du arbetar för att utveckla elevernas lärande och kvalitet i undervisning. Du arbetar sida vid sida med ordinarie lärare och ni planerar, genomför, utvärderar och utvecklar undervisningen tillsammans. I ditt uppdrag kommer du även att ansvara för att bedömningsstödet i matematik respektive svenska används och att undervisningen planeras utifrån det. I din tjänst kommer det att finnas utrymme att driva skolutveckling inom ditt ämne och du kommer inte att ha mentorskap. Du kommer att ingå i skolans utvecklingsgrupp tillsammans med skolledning och övriga förstelärare på skolan. Skolutvecklingsgruppen planerar och leder aktiviteter inom våra tre åtaganden Öka elevernas lärande, Öka elevernas trygghet och studiero samt Öka elevernas närvaro. Det kollegiala lärandet är en viktig del av vår utvecklingsstrategi. Förstelärarens uppdrag är till största del undervisning i klass och uppgifter som hör till undervisningen. Försteläraren tjänstgör på sin egen arbetsplats, men har också delvis ett kommun/förvaltningsövergripande uppdrag genom att sprida goda exempel. Inrättandet av karriärsteg för lärare utgår från kommunens behov av utveckling och förbättring samt skolans måluppfyllelse. I Malmö stad ska tjänsterna som förstelärare främja utveckling inom följande områden: - Tidiga insatser i syfte att öka måluppfyllelsen - Ökad likvärdighet mellan skolor

Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad och behörig lärare för årskurs 1-3 i matematik eller svenska och svenska som andraspråk. Genom dokumentation kan du redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet. Du är initiativtagande och har förmåga att få med dig andra i ditt arbete. Du är driven och har en stark vilja att utveckla och förbättra den pedagogiska verksamheten. Du har förmåga att arbeta med analyser och resultatuppföljning. För att arbeta som förstelärare ska ha visat särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen. Du bedöms i övrigt av huvudmannen som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.
Mer info
Kontaktperson Ingela Svahn
Telefon 0733-903738
Email Mejla Ingela Svahn
Område Malmö stad
Yrkesroll Utbildning, Lärare, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 7 apr (17 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka? Delta i skapandet av varje elevs bästa skola - du också! Med respekt, engagemang och kreativitet skapar grundskoleförvaltningen de bästa förutsättningarna för alla medarbetare. Vi arbetar tillsammans i vårt övergripande uppdrag med att ge alla Malmös 30 000 elever samma möjligheter att lyckas och nå goda resultat i skolan. Gör skillnad tillsammans med 5 500 kollegor och var en del av grundskoleförvaltningens positiva utveckling! Värner Rydénskolan ska vara en attraktiv och framgångsrik skola som rustar sina elever väl inför framtida studier och yrkesliv. Värner Rydénskolan är en tvåparallellig F-9-skola med ca 500 elever. Vi är en resursstark och välorganiserad skola med ett tydligt fokus på vårt uppdrag och våra resultat. Vi bygger vår verksamhet på gemensamt ansvar, delaktighet, samarbete och konstruktiv kommunikation. Här finns ett väl fungerande utvecklingsarbete med inarbetade rutiner för gemensam planering och resultatuppföljning, kollektivt lärande och elevhälsoarbete i arbetslagen. Våra elever är motiverade, kreativa och nyfikna på att förstå sin omvärld. Ett språkutvecklande och digitalt arbetssätt är basen för all undervisning där studiebesök, upplevelser och delaktighet är viktiga ingredienser i vår strävan att bli varje elevs bästa skola. Ett nära stöd och samarbete med biträdande rektor som närmaste chef, förstelärare, EHT, logopeder, IT-pedagog, skolbibliotekarie, SYV och elevkoordinator ger dig som lärare goda förutsättningar att lyckas i ditt uppdrag hos oss. På Värner Rydénskolan tar vi tillsammans ansvar för att vår skola är en bra plats att vara på - för elever, vårdnadshavare och kollegor. Välkommen med din ansökan!