Förstelärare åk 4-6, ma/NO/eng, inriktning synligt lärande till Linnéskolan

Förstelärare åk 4-6, ma/NO/eng, inriktning synligt lärande till Linnéskolan

Linnéskolans förstelärare arbetar tillsammans för skolans utveckling av synligt lärande och att utveckla formerna för samplanering. Det ingår också att sprida goda exempel till sina kollegor. Du kommer att ingå i en grupp av förstelärare som träffas en gång i veckan tillsammans med skolledning för att arbeta för hela skolans utveckling och fortsatta pedagogiska arbetsmetoder. Huvuduppdraget är att förstärka det pedagogiska utvecklingsarbetet för högre måluppfyllelse på skolan. Huvuddelen av tjänsten är undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. Som förstelärare tar du också ett särskilt ansvar för ämnesutveckling och ämnesdidaktisk utveckling och det systematiska kvalitetsarbetet. Du tjänstgör på din egen arbetsplats men har också delvis ett kommun/förvaltningsövergripande uppdrag genom att sprida goda exempel. Det övergripande uppdraget ska främja Inrättandet av karriärsteg för lärare utgår från kommunens behov av utveckling och förbättring samt skolans måluppfyllelse. I Malmö stad ska tjänsterna som förstelärare främja utveckling inom följande områden: * Tidiga insatser i syfte att öka måluppfyllelsen * Ökad likvärdighet mellan skolor * Flerspråkig undervisning * Språkutvecklande ämnesundervisning * Formativ bedömning

Kvalifikationer
För att bli aktuell för tjänsten som förstelärare, måste du: * vara legitimerad lärare enligt 2 kap. 16 § - skollagen (2010:800) alternativt kunna uppvisa bevis på att legitimation har sökts samt examensbevis för en fullständig lärarexamen. * ha behörighet för årkurs 4-6 samt för matematik, NO och engelska. * genom dokumentation kunna redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet * ha visat särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen * även i övrigt bedömas som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. För att ha framgång i uppdraget som förstelärare, är det meriterande om du: * har ett förhållningssätt som håller fokus på måluppfyllelse genom uppföljning och analys. * har ett starkt driv i att utveckla undervisningen med stöd i forskning. * har formativ och summativ bedömningskompetens. * har digital kompetens som innebär att det är naturligt att använda datorn som arbetsredskap och pedagogiskt hjälpmedel. * har kompetens i språkutvecklande ämnesundervisning. * har erfarenheter av att driva förbättringsprocesser/projekt.

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.
Mer info
Kontaktperson Karin B Mattisson
Telefon 0768936589
Område Malmö stad
Yrkesroll Utbildning, Lärare, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 20 nov (5 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka? Delta i skapandet av varje elevs bästa skola - du också! Med respekt, engagemang och kreativitet skapar grundskoleförvaltningen de bästa förutsättningarna för alla medarbetare. Vi arbetar tillsammans i vårt övergripande uppdrag med att ge alla Malmös 30 000 elever samma möjligheter att lyckas och nå goda resultat i skolan. Gör skillnad tillsammans med 5 500 kollegor och var en del av grundskoleförvaltningens positiva utveckling! Linnéskolan är en 4-9-skola med cirka 500 elever. Vi eftersträvar att vara en skola att trivas i med tryggt, glädjerikt och inflytelserikt lärande. Vårt måtto "Alla ska lyckas!" genomsyrar allt arbete vi gör på skolan. Vi har ett mycket gott arbetsklimat där vi värnar om varandra samt bygger goda relationer. Lärarbehörigheten är väldigt nära 100% och våra arbetslag arbetar gemensamt samt med öppenhet för högre måluppfyllelse. Vi strävar efter att se varje elev som unik och anpassar undervisningen efter elevernas och gruppens behov. På Linnéskolan samarbetar alla olika yrkesfunktioner med effektivitet och glädje för att göra oss till "Varje elevs bästa skola".