Enhetschef till centrala skolplaceringsenheten

Enhetschef till centrala skolplaceringsenheten

Som enhetschef är du direkt underställd avdelningschef. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp. Ditt huvudsakliga uppdrag är att leda och delta i den dagliga operativa verksamheten. Du kommer att ha ett ekonomi-, arbetsmiljö- och personalansvar för enheten och medarbetare vid enheten. Du ansvarar för att skapa, driva och utveckla processer som möjliggör en effektiv och rättssäker hantering inom enhetens ansvarsområden. Det innebär att du är med och samverkar med olika målgrupper och aktörer samt driver frågor såsom olika tekniska lösningar inom ramen för ansvarsområdet. Enheten har följande ansvarsområden: * Myndighetsutövning gällande exempelvis placering av barn i förskoleklass och grundskola samt elevers rätt till skolskjuts. * Systematisk skolpliktsbevakning. * Registrering och månadsuppföljning av malmöelever på fristående skolor inom kommunen. * Handläggning av elevärenden med kommunala och fristående skolhuvudmän i annan kommun. * Interkommunala överenskommelser/ersättningar/yttranden. * Handläggning av enskilda elevärenden inom ovanstående områden. * Viss statistik- och rapporthantering. * Service till våra kommuninvånare via telefon och e-post.

Kvalifikationer
Vi söker en enhetschef med en akademisk examen eller annan utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig. Du behöver ha erfarenhet av arbetsledning eller av att driva processer och det är positivt om du har erfarenhet av arbetsuppgifter inom ovan nämnda områden. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation och det är positivt om du har erfarenhet av att arbeta i och förstå olika IT-system. Ditt ledarskap präglas av öppenhet, prestigelöshet och en stark vilja att skapa goda relationer i organisationen och gentemot våra samarbetspartners. Som enhetschef är din kommunikativa förmåga av stor vikt då du träffar många olika målgrupper i din roll och du behöver kommunicera på ett sakligt och förtroendeingivande sätt med hög integritet. Du innehar förmågan att hålla dig saklig i olika situationer samt att lätt kunna förhålla dig till förändrade omständigheter. Som ledare i en verksamhet där det är högt tempo och många parallella uppdrag är det viktigt att du kan se helhetsperspektivet. Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska är nödvändig.

Första urval kommer att ske under vecka 40 och tid för första intervjuer är avsatt till 9/10 samt 12/10. Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.
Mer info
Kontaktperson Anette Enhav
Telefon 0708-27 87 11
Område Malmö stad
Yrkesroll Organisation & ledning, Chefsbefattningar, Utbildning, Administration & Ledning, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 30 sept (8 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka? Delta i skapandet av varje elevs bästa skola - du också! Med respekt, engagemang och kreativitet skapar grundskoleförvaltningen de bästa förutsättningarna för alla medarbetare. Vi arbetar tillsammans i vårt övergripande uppdrag med att ge alla Malmös 30 000 elever samma möjligheter att lyckas och nå goda resultat i skolan. Gör skillnad tillsammans med 5 500 kollegor och var en del av grundskoleförvaltningens positiva utveckling! Från och med den 1 oktober 2018 kommer vår avdelning med arbetsnamnet "Förvaltningsstöd" att startas upp. Avdelningen består av 4 enheter: central skolplaceringsenhet, kommunikationsenhet, kvalitet- och utredningsenhet och kanslienhet. Vi söker nu en enhetschef till vår centrala skolplaceringsenhet. Vår centrala skolplaceringsenhet startades upp våren 2017. I nuläget bygger vi upp och utvecklar rutiner och processer för bl. a skolplacering, skolbyte skolskjuts och skolpliktsbevakning. Från och med hösten 2018 hanteras skolplaceringar för elever inom grundskolan, både för nyinflyttade elever och elever som redan går i någon skola och som vill byta skola och till en kommunal skola. Elevers rätt till skolskjuts handläggs också inom enheten. Enheten handlägger och följer upp Malmöelever i Malmös fristående skolor. Vi bevakar även Malmöelever med skolgång i andra kommuners skolor och fristående skolor