Bibliotekarie till Holmaskolan

Bibliotekarie till Holmaskolan

Bibliotekarien som arbetar på skolbibliotek bidrar till elevens måluppfyllelse utifrån gällande lagstiftning och läroplan. Bibliotekarien leder och deltar i pedagogiska aktiviteter i biblioteket och klassrum. Bibliotekarien kompletterar lärarnas ämneskunskaper och ämnesdidaktiska kompetens genom att tillämpa sin kunskap om
läsning, språkutveckling, informationssökning och källkritik.
I uppdraget ingår förvärv, gallring, medieplanering, klassificeringsarbete.
Stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens. Deltagande/drivande av läsfrämjande projekt. Undervisning i informationssökning/-hantering och källkritik.
Fortbildar och handleder skolledning och pedagogisk personal. Organiserar kulturella aktiviteter Digital och traditionell läsförståelse
Undervisning i MIK (medie- och informationskunnighet).

Kvalifikationer
Högskoleexamen som bibliotekarie (180 hp) alternativt kandidatexamen (180 hp) varav 90 hp i huvudämnet biblioteks- och informationsvetenskap.
Erfarenhet av arbete som bibliotekarie, särskilt i skolbibliotek, är meriterande.
Du har god vana att arbeta med skolans styrdokument, av pedagogik och lärande
Du har digital kompetens, media- och informationskunnighet, kunskap om kompensatoriska hjälpmedel. Du har god samarbetsförmåga, är en engagerad medarbetare och har förmåga att se barnen i ett
helhetsperspektiv, har ett tydligt ledarskap och samtidigt ett positivt förhållningssätt. Du har förmåga att självständigt prioritera och strukturera ditt arbete samt förmåga att arbetsleda dig själv.

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.

I Malmö stad finns policy om önskad tjänstgöringsgrad.
Mer info
Kontaktperson Ingrid Olsson
Telefon 040-343150
Område Malmö stad
Yrkesroll Administration, Arkiv & Bibliotek, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Deltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 5 maj 2019 (9 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

Delta i skapandet av varje elevs bästa skola - du också!
Med respekt, engagemang och kreativitet skapar grundskoleförvaltningen de bästa förutsättningarna för alla medarbetare. Vi arbetar tillsammans i vårt övergripande uppdrag med att ge alla Malmös 30 000 elever samma möjligheter att lyckas och nå goda resultat i skolan. Gör skillnad tillsammans med 5 500 kollegor och var en del av grundskoleförvaltningens positiva utveckling!


Holmaskolan består av verksamheterna förskoleklass, årskurs 1-6 samt fritidshemsverksamhet. Då området är en spännande mötesplats för många olika kulturer och modersmål, kommer du med din positiva grundsyn och ditt öppna bemötande att trivas hos oss. Språkutveckling har en stor betydelse och en given roll i allt vårt arbete. Vi är en skola som arbetar upplevelsebaserat. Skolan är också en av Malmös övningsskolor och har därigenom ett utökat samarbete med Malmö högskola kring studenter. Du bedriver en modern och kreativ verksamhet i skolan och hittar strategier för att nå varje elev och stärka denne i såväl kunskapsutveckling som i den personliga utvecklingen. I ditt uppdrag ingår bl.a. att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet utifrån skolan styrdokument och elevens behov och
intressen, enskilt såväl som tillsammans med arbetslaget som du tillhör. Du samarbetar med övrig skolpersonal för en god lär- och arbetsmiljö för att skapa en hög kvalité för såväl elever som personal och deltar aktivt i
skolans utvecklingsarbete. Hos oss får du möjlighet att utvecklas. Vårt fokus tar avstamp i eleverna. Därför ser vi det som naturligt att ge utrymme för din professionella utveckling.