Österportskolan söker fritidspedagog

Österportskolan söker fritidspedagog

Du ansvarar för planering, undervisning och bedömning i fritidshemmet och skapar en stimulerande pedagogisk fritidshemsverksamhet utifrån läroplan och andra styrdokument. Du ansvarar för att främja elevens utveckling och lärande samt hittar strategier för att nå varje elev och stärka denne i såväl kunskapsutveckling som den personliga utvecklingen. Du ska erbjuda eleverna en meningsfull fritid och främja allsidiga kontakter, social gemenskap samt stärka grupprelationer. Under skoltid samverkar du med skolan. I uppdraget kan undervisning i ett eller flera ämnen i skolan ingå.

Kvalifikationer
Du som söker har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i fritidshem alternativt en fritidspedagogsexamen. Som person har du en god samarbetsförmåga, är flexibel och bygger goda relationer med kollegor, elever och vårdnadshavare. Du har en god insikt och kunskap i skolans styrdokument och vet hur du på ett effektivt sätt tillämpar dessa i det dagliga arbetet. Utifrån evidensbaserad forskning kan du utveckla ditt arbete och med en god kännedom och vana arbetar du effektivt med relevanta digitala verktyg. Vidare har du en god didaktisk och pedagogisk förmåga som gör att du självständigt kan leda och organisera ditt arbete för att skapa en studiero och en god lärmiljö, för våra elever, under hela dagen.

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.
Mer info
Kontaktperson Cecilia Ravinder
Telefon 0704-851578
Email Mejla Cecilia Ravinder
Område Malmö stad
Yrkesroll Utbildning, Fritidspedagog, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 2 maj 2019 (12 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka? Delta i skapandet av varje elevs bästa skola - du också! Med respekt, engagemang och kreativitet skapar grundskoleförvaltningen de bästa förutsättningarna för alla medarbetare. Vi arbetar tillsammans i vårt övergripande uppdrag med att ge alla Malmös 30 000 elever samma möjligheter att lyckas och nå goda resultat i skolan. Gör skillnad tillsammans med 5 500 kollegor och var en del av grundskoleförvaltningens positiva utveckling! Österportskolan ligger mitt i centrum med närhet till kultur, parker och bra förbindelser med buss och tåg. Här går 510 elever varav ca 400 elever är inskrivna även på fritids. Här erbjuds du ett gott arbetsklimatet och ett trevligt kollegium med låg personalomsättning. Vi har höga förväntningar på oss själva, varandra och eleverna och erbjuder en stabil skola med god kvalitet. Vi arbetar aktivt med vårt kvalitetsarbete för att hela tiden utveckla vår verksamhet och ge eleverna bästa möjliga förutsättningar för att utvecklas så långt som möjligt. På Österportskolan möts elever med olika bakgrunder och måluppfyllelsen är hög. Vår vision är; En skola - Allas elever - Tillsammans. Skolan har en hälsoinriktning och ett kulturellt fokus, vilket bland annat visar sig i skolans aktiva kulturgrupp. Vi arbetar med språkutveckling, matematikutveckling, formativ bedömning och pedagogisk IT-utveckling.