Arbetsterapeut till daglig verksamhet enligt LSS

Arbetsterapeut till daglig verksamhet enligt LSS

Aktivera och handleda personer med autism och /eller omfattande intellektuell och fysiskt funktionsnedsättning i deras dagliga verksamhet. Använda sina arbetsterapeutiska kunskaper om hur personernas fysiska, kognitiva och intellektuella funktioner bevaras/förbättras i och genom aktivitet.
Förebygga risk för aktivitetsnedsättning, förbättra eller vidmakthålla aktivitetsförmågan efter individens behov, intressen och/eller önskemål. Arbeta förebyggande, förbättrande och/eller kompenserande för att främja personernas möjlighet att leva ett värdefullt liv/ha en bra daglig verksamhet i enlighet med brukarens egna önskemål. Informera och handleda övriga medarbetare inom ramen för sitt yrkesansvar. Medverkar i planeringen kring anskaffning/anpassning, utprovning och uppföljning av arbetstekniska och kognitiva hjälpmedel. Kvalitetssäkring av dessa sker i enlighet med Malmö stads anvisningar. Arbetsterapeuten har utifrån sin legitimation dokumentationsskyldighet i HSL. Ansvarar för att göra en arbetsterapeutisk bedömning av alla nya brukare och utifrån denna fastställa mål, dokumentera, följa upp och utvärdera i genomförandeplanen.
Ansvarar för åtgärder och prevention vid fall, och att skadan inte beror på brister i vården.

Delta i det vardagliga arbetet tillsammans med övrig personal, omvårdnadsuppgifter förekommer. Tjänsten innebär ett brukarnära arbete. Verksamheterna arbetar enligt en tydliggörande pedagogik som bygger på att göra världen så tydlig och förutsägbar som möjligt för brukaren. Tillsammans med övrig personal ansvara för planering, genomförande och utvärdering av verksamheten. Dokumentera enskilt och tillsammans med övrig personal i LifeCare. Vid behov vara ett stöd i dokumentationsarbetet för kolleger.

Kvalifikationer
Legitimerad arbetsterapeut är ett krav.

Erfarenhet av att arbeta med personer med autism är meriterande för tjänst på Tea och Tilia daglig verksamhet.

Erfarenhet av att arbeta med personer med omfattande intellektuell och fysisk funktionsnedsättning är meriterande för tjänst på Valborgsgatan daglig verksamhet.

Erfarenhet av att arbete inom LSS-verksamhet samt arbeta med tydliggörande pedagogik är meriterande. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Körkort är meriterande.

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

Rekrytering sker löpande under ansökningstiden. Frågor om lön besvaras av Britt-Marie Liljedahl för Sveriges arbetsterapeuter i Malmö och hon nås på nummer 040-34 53 32.
Befattningen ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver tas i anspråk av i kommunen redan anställd personal.

Ansökningshandlingar som inkommer till Malmö stad är allmänna handlingar och offentliga enligt offentlighetsprincipen.

För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen
Mer info
Kontaktperson Louise Lindholm
Telefon 0708-917803
Område Malmö stad
Yrkesroll Hälsa & Sjukvård, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 28 juni (3 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

Funktionsstödsförvaltningen i Malmö stad är ny. Tillsammans arbetar drygt 2400 medarbetare med att skapa och utveckla ännu bättre stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Våra verksamheter finns inom LSS, socialpsykiatri, personlig assistans, ledsagare och avlösare. Även svårt sjuka barn som vårdas i hemmet ingår i vårt uppdrag. Vi arbetar för allas rätt till god hälsa, möjlighet till arbete och sysselsättning och att kunna delta i samhället utifrån sina förutsättningar.
Var med och skapa ett meningsfullt och gott liv för Malmöbor med psykisk, intellektuell eller fysisk funktionsnedsättning!

Insatsen daglig verksamhet enligt LSS ska bidra till goda levnadsvillkor och har som syfte att skapa meningsfulla aktiviteter. Övergripande mål är att ha brukarens behov i centrum och kontinuerligt anpassa innehållet så att det är meningsfullt för brukaren. Stöd och service som ges ska vara grundade på respekt för brukarens självbestämmande och integritet. Stödet ska ges på ett sådant sätt att det stärker brukarens tilltro till sin egen förmåga. Malmö stad har daglig verksamhet på mer än 40 olika platser. Innehållet varierar från sinnesstimulering och social samvaro till arbete på företag i grupp eller enskilt.