Vinterverksamhetsansvarig gatuingenjör

Vinterverksamhetsansvarig gatuingenjör

Vi söker dig som vill ha ett övergripande ansvar för Fastighets- och gatukontorets vinterverksamhet. Tjänsten är en del av en viktig samhällsfunktion för infrastrukturen. Arbetsuppgifter som ingår är ansvar för planering, prioritering och framtagande av stöddokument för genomförande av vinterverksamheten. Vidare ingår budgetering, kostnadsuppföljning och hantering av fakturor. Du är sammankallande och leder de möten som verksamheten kräver. Tillsammans med förvaltningens kommunikatörer är du även ansvarig för kommunikationsinsatser i samband med vinterverksamheten. Verksamheten arbetar med ett ständigt utvecklingsarbete gällande både digitala stöd och utförandet av vinterväghållningen, oftast tillsammans med entreprenören. Du kommer även att ansvara för gatuunderhåll i ett mindre geografiskt område inom de funktionsentreprenader som enheten driver. Därtill är du delaktig i förvaltningens projektverksamhet.

Kvalifikationer
Som person är du självgående, ansvarstagande och har god framförhållning. Du har lätt för att bilda dig en helhetsuppfattning av verksamheten och vad som behöver göras. Du arbetar systematiskt och proaktivt för att nå målen. Vi tror att du är kommunaktiv och relationsskapande, något vi ser är viktiga komponenter både inom och utom organisationen. Vi söker dig som är högskoleingenjör eller har motsvarande kunskaper inom arbetsområdet. Det är meriterande om du gått kurser i vinterväghållning t.ex. VVIS. Samt har kunskaper i ABT, GIS och Bas P. Vi tror att du har kunskaper inom drift- och underhåll av hårdgjorda ytor såsom gång, cykel och körbanor. Du har arbetat med projekt eller planerat verksamheter. Det är meriterande om du har kunskaper inom planering och genomförande av vinterväghållning, och om du arbetat med GIS. Det är även meriterande om du medverkat vid framtagande av digitala verktyg.

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.
Mer info
Kontaktperson Lars Johansson
Telefon 040-341334
Område Malmö stad
Yrkesroll Teknik & Ingenjör, Ingenjör, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 7 apr (15 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka? Fastighets- och gatukontoret äger, utvecklar och förvaltar stadens mark. Tillsammans med Malmöborna och stadens näringsliv skapar vi ett gott stadsliv. Vi arbetar med allt från att fylla staden med evenemang till att bygga ut staden, utveckla trafiksystemen, förvalta odlingslotter och värna om våra natur- och rekreationsområden. Vi är omkring 450 medarbetare med vitt skilda kompetenser som samarbetar och hjälper varandra i en miljö som präglas av kunnighet, dynamik, föränderlighet och kreativitet. På Park- och gatumiljöenheten arbetar medarbetarna med att förvalta och upprätthålla status och funktion för stadens offentliga rum, såsom gator, torg, parker, stränder och kommunala naturreservat, trafikanordningar, lekplatser och andra anläggningar som är knutna till den allmänna platsmarken. Förvaltning omfattar renhållning, drift, vinterväghållning, underhåll, utveckling samt jour och beredskap. I uppdraget ingår att kommunicera med kommunens invånare och andra intressenter gällande förvaltningsfrågor.