Sektionschef till boendemottaget och nödbiståndsteamet

Sektionschef till boendemottaget och nödbiståndsteamet

Arbetsuppgifter

Är du redo att ta dig an ett kvalificerat och spännande uppdrag som kräver mod, engagemang och nytänkande? Då är det till oss du ska söka dig! Här möts du av kunniga och engagerade medarbetare och chefskollegor.

Tjänsten innebär att leda och fördela arbetet inom sektionen och att ansvara för verksamhetens ekonomi, personal och arbetsmiljö samt den administration som kommer med dessa ansvarsområden. Personalgruppen består idag av tio socialsekreterare, varav 6 arbetar med de hushåll som beviljas nödbistånd boende och 4 arbetar i enhetens boendemottag. Tillsammans med din kollega, som ansvarar för resterande del av boendemottaget, delar ni ledarskapet för enhetens två boendesektioner.

Som sektionschef ska du, utöver att leda dina medarbetare i deras dagliga arbete, också ansvara för att driva verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete, samt för att utveckla det sociala arbetet inom verksamhetsområdet. Enhet mottag är avdelningens väg in, vilket ställer krav på hög förmåga att samarbeta och samverka med kollegor i avdelningen och förvaltningen, men också med externa parter som region, kommuner med flera

Som stöd i vardagen finns förste socialsekreterare som stöttar dig och socialsekreterarna i arbetet. Du blir en viktig del i enhetens ledningsgrupp tillsammans med enhetens övriga fyra sektionschefer som också fungerar som bollplank för dig i vardagen.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är en ledare som leder och motiverar andra mot gemensamma mål. Du är en god samordnare som skapar engagemang och delaktighet i arbetsgruppen. Du är en god lyssnare som arbetar bra med andra och på det sättet hjälper du till att lösa komplexa utmaningar på ett konstruktivt sätt.

Du har balans mellan struktur och flexibilitet, vilket innebär att du planerar, prioriterar och organiserar ditt och andras arbete samtidigt som du kan förhålla dig till ändrade omständigheter och snabbt ställa om siktet när det behövs. Vidare är du en duktig kommunikatör som skapar och underhåller kontakter och relationer. Du har en förmåga att förstå och förmedla information till dina medarbetare.

Eftersom du delar ledarskapet med en kollega, ställs krav på att du kan samarbeta och arbeta nära och i team med en kollega. Du behöver uppskatta att befinna dig i avdelningens framkant, kunna hantera akuta situationer och ställas inför nya och för dagen oväntade situationer.

För att vara aktuell till tjänsten som sektionschef har du:
 • Socionomexamen eller annan likvärdig högskoleexamen
 • Minst ett års erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänsten
 • Minst tre års erfarenhet av socialt arbete
 • Chefs- eller ledarerfarenhet
 • Goda kunskaper i Office-paketet och Outlook
 • Förmåga att obehindrat kommunicera på svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av något eller några av nedanstående områden:
 • Chefs-/eller ledarskapskapsutbildning
 • Arbete med utveckling, förändring, förbättring och kvalitetsarbete
 • Arbete med hemlöshet inom socialtjänsten och/eller ekonomiskt bistånd
 • Arbete med våld utanför relation
 • Utredningsarbete inom missbruk och beroende och/eller barn och unga
 • God förmåga att hantera olika verksamhets-, ekonomi- och HR-system
Om arbetsplatsen

Enhet Mottag är avdelningens ”väg in” till verksamheten. Enheten består av fem sektioner. Två är riktade mot hemlöshet och består av boendemottaget och nödbiståndsteamet. Två sektioner är inriktade mot ekonomi och består av ekonomimottaget och det vräkningsförebyggande teamet. Den femte sektionen är riktad mot våld i nära relation och heder.

I boendemottaget och nödbiståndsteamet är vårt uppdrag att vägleda, informera, utreda och följa upp. Vi samverkar också med andra inom och utom förvaltningen för att säkerställa att den enskildes behov tas om hand med ett helhetsperspektiv. Vi möter många människor med väldigt skiftande behov och varierande problematik. Vi har ett teambaserat arbetssätt där alla medarbetare tar ansvar för helheten.

Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.

Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.

Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb

Information om tjänsten

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse

Övrigt

För frågor om tjänsten kontaktar du:
Vecka 26: Anna-Clara Lindberg på anna-clara.lindberg@malmo.se eller 0729-819251
Vecka 27: Susanne Lundmark på susanne.lundmark@malmo.se eller 0733-527973
I övrigt är Sofi Kimfors tillgänglig, som anges under kontaktpersoner.

Intervjuer kommer att hållas under vecka 28 och 29. Möjlighet finns till digital intervju.

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.

Innan anställning erbjuds behöver du visa upp examensbevis från efterfrågad utbildning och id-handling: pass eller nationellt id-kort.
Mer info
Kontaktperson Sofi Kimfors
Telefon 0721-64 93 73
Område Malmö stad
Yrkesroll Organisation & ledning, Chefsbefattningar
Typ av anställning Heltid
Hemsida http://malmo.se
Sista ansökningsdag 10 juli 2022 (13 dagar kvar)