Malmö stad söker Landskapsarkitekt!

Malmö stad söker Landskapsarkitekt!

Arbetsuppgifter

Som landskapsarkitekt kommer du att ha en central roll i att gestalta och utveckla det offentliga rummet, och se till att vår stadsmiljö och våra mötesplatser blir trygga, tillgängliga och attraktiva för Malmös invånare och besökare. Du kommer få möjlighet att jobba övergripande i stora projekt såväl som på en mer detaljerad nivå i befintliga miljöer. Projekten är av olika karaktär och storlek i olika delar av staden, där allmänna ytor såsom gator, kajer, torg och parker med mera ska planeras, utformas, projekteras och byggas i samordning med utvecklingen av kvartersmarken.

I din roll kommer du främst arbeta med att leda projektering och ansvara för gestaltning men även i vissa fall gå in i rollen som projektledare. Detta innebär att du kommer delta i flera projekt i olika faser, från detaljplan till färdigställande där fokus ligger på projektering och entreprenader. Exempel på arbetsuppgifter kan vara medverkan i framtagande av detaljplan, gestaltningsprogram, medverkan i upphandling av konsulttjänster och entreprenader där du i vissa projekt kommer driva hela processen från förfrågningsunderlag till färdigställande.

Landskapsarkitekten arbetar tillsammans med en projektgrupp som består av ingenjörer, exploateringsingenjörer och specialister såsom konstruktörer, markmiljöspecialister, belysningsspecialister etc. Projektgruppen kommer att driva projekt framåt genom samarbete, samordning och kontinuerlig kommunikation både internt och externt. Det åligger dig som en del av projektgruppen att bidra med din kompetens och alltid ha ett fokus på att hitta kreativa och visionära lösningar. I de fall du går in i en projektledarroll har du även ansvar för projektet i sin helhet utifrån tid, kostnad och omfattning vilket innebär att du ansvarar för framtagande av tjänsteärenden till nämnd samt sköter uppföljningen utifrån fastlagda ramar.

Detta är tjänsten för dig som vill vara med och utveckla, påverka, förändra och förbättra vardagen för medborgarna i Malmö genom att bygga den attraktiva och funktionella staden.

Kvalifikationer

Vi söker dig med landskapsarkitektexamen och ett par års aktuell arbetslivserfarenhet som landskapsarkitekt inom stadsplanering eller stadsutveckling, samt erfarenhet av kostnadsberäkning, tidsplanering, budget och ekonomisk uppföljning.

Tjänsten ställer stora krav på att du har lätt för att hantera många interna och externa kontakter, samt drivs av att skapa välfungerande samarbeten där kontexten ibland kan vara komplex. Du har en god initiativförmåga och kommer gärna med nya idéer, såväl utifrån ett helhetsperspektiv som på detaljnivå. För att kunna komma i hamn med projekten och hålla tidplan behöver du vara strukturerad och ha en god förmåga att prioritera bland arbetsuppgifterna. Du kommunicerar obehindrat i både tal och skrift på svenska.

Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete för en offentlig verksamhet och har beställarkompetens. Det är även meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med framtagande av förfrågningsunderlag och gestaltningsprogram.

Om arbetsplatsen

Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i Europa.

På uppdrag av tekniska nämnden äger, utvecklar och förvaltar fastighets- och gatukontoret stadens mark. Genom en effektiv och modern organisation möjliggör vi ett gott stadsliv för Malmöborna och stadens näringsliv. Vi bygger en stad.

Stadsutvecklingsavdelningen är en avdelning inom fastighets- och gatukontoret förvaltning och tjänsten är placerad på en av fyra sektioner på exploateringsenheten. Sektionen består av 13 medarbetare; exploateringsingenjörer, ingenjörer och landskapsarkitekter som stöttar varandra i många olika spännande projekt. Vårt uppdrag är att planera, utveckla och avyttra planlagd och byggklar mark samt att planera och bygga ut allmän platsmark i kommunala och privata utbyggnadsområden.

Våra värderingar bygger på människors lika värde och vi tycker att det är viktigt med en balans mellan arbete och fritid. Hos oss får du en spännande och dynamisk arbetsplats med trygghet genom kollektivavtal samt förmåner som friskvårdbidrag, flexibel arbetstid, möjlighet till semesterväxling med mera.

Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb

Information om tjänsten

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Snarast, enligt överenskommelse

Övrigt

Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
Mer info
Kontaktperson Stina Räftegård
Telefon 0709-34 17 74
Område Malmö stad
Yrkesroll Teknik & Ingenjör
Typ av anställning Heltid
Hemsida http://malmo.se
Sista ansökningsdag 9 okt 2022 (10 dagar kvar)