Förste socialsekreterare till Integrationscenter

Förste socialsekreterare till Integrationscenter

Arbetsuppgifter

Som förste socialsekreterare kommer du att ge stöd och handledning till socialsekreterare i det dagliga arbetet. Detta inkluderar att ge ärendehandledning och metodhandledning, såväl enskilt som i grupp. Du kommer även att delta i och leda olika diskussionsforum och workshops samt vara delaktig i att skapa och upprätthålla fungerande processer och rutiner i det dagliga arbetet. I uppdraget ingår även att på månadsbasis ta fram, sammanställa och rapportera relevant statistik.

Som förste socialsekreterare kommer du även att:
  • Fungera som sakkunnig
  • Stötta medarbetare med prioriteringar i det dagliga arbetet samt mot målet att kunna arbeta självständigt
  • Delta i utveckling av verksamheten
  • Delta i, och vara kontaktperson för, olika stadsövergripande utvecklingsprojekt
  • Hålla dig uppdaterad på ny forskning, lagstiftning och direktiv samt att ansvara för att detta implementeras i det operativa arbetet
  • Upprätthålla metoder och bedömningsinstrument så att dessa används i den dagliga handläggningen
  • Läsa skriftliga underlag och ge feedback
  • Ansvara för granskning av handläggningen utifrån gällande lagstiftning och riktlinjer
  • Introducera nyanställda socialsekreterare
  • Vara delaktig i att skapa en god arbetsmiljö
Kvalifikationer

Vi söker dig som är utbildad socionom och har flerårig och aktuell erfarenhet av myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen. Du har även flerårig samt aktuell erfarenhet av arbete med ekonomiskt bistånd och tidigare erfarenhet av att driva kvalitetsarbete. Det är meriterande med erfarenhet av att ha arbetat med mottagning av och rådgivning till nyanlända. Eftersom arbetet innebär mycket dokumentation ställs höga krav på administrativ förmåga, god datorvana samt förmågan att uttrycka dig väl i svenska språket, såväl i tal som i skrift. Vidare har du även goda kunskaper i Lifecare.

Vana av att tala inför och föra fram budskap till grupper samt erfarenhet av samarbete med externa parter (såsom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Arbetsmarknadsavdelningen i Malmö) ser vi som meriterande. Det är även meriterande om du har tidigare erfarenhet av handledning av andra i arbetet.

Som person ser vi att du som söker har en god samarbetsförmåga som gör att du kan lyssna in samt visa intresse och förståelse för andra människor. Du har ett gott bemötande och förmågan att skapa och upprätthålla goda relationer med andra. Du är kommunikativ, tydlig, lyhörd för din motpart och har förmågan att formulera information eller budskap så att alla förstår.

Vidare ser vi att du besitter en flexibilitet och öppenhet för förändringar som gör att du snabbt kan växla om, skifta fokus och agera utifrån nya förutsättningar. Du är ansvarstagande, tar inititiativ och har förmågan att självständigt planera, organisera och prioritera ditt arbete.

Om arbetsplatsen

Integrationscenter är en kommungemensam sektion som ansvarar för att relevant information i det initiala skedet erbjuds alla nyanlända flyktingar och invandrare. Integrationscenter fungerar som en samlad ingång till Malmö för alla nyanlända och utgör ett centralt informationscentrum för frågor kopplade till invandringen och till angelägenheter som berör målgruppen. Vi erbjuder information till nyanlända invandrare och flyktingar och ger råd och stöd i enlighet med individens behov och önskemål. Informationen avser möjligheter till svenskundervisning (SFI eller annan utbildning), vägar till arbete, samhällsservice, vård och hälsa, barnomsorg och barns skolgång, mm. Syftet är att den enskilde skall kunna orientera sig i sin nya situation i Malmö och kunna göra egna aktiva val inför etableringen i samhälls- och arbetslivet. Utifrån gällande förordningar, och lagstiftning erbjuder vi nyanlända flyktingar och invandrare samhällsorienteringskurser. Informationen ges i grupp eller enskilt på ett språk som deltagaren förstår.

I väntan på första utbetalning av etableringsersättning till mottagna flyktingar ansvarar Integrationscenter för beslut och utbetalning av försörjningsstöd upp till 3 månader eller längre om särskilda skäl föreligger. Integrationscenter har också en informerande och samordnande funktion i det initiala skedet i mottagandet av nyanlända barn som kommer tillsammans med sin familj och två socialsekreterare arbetar med föräldrastöd genom två olika program - ABC samt FÖS (föräldraskap i Sverige). Integrationscenter ansvarar även för handläggning av statsbidrag för flyktingmottagandet som kommunen är berättigad till.

Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.

Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.

Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb

Information om tjänsten

Anställningsform: Vikariat t.o.m 2023-12-31
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 2023-03-01 eller enligt överenskommelse

Övrigt

Urval sker 6 dec och intervjuer är planerade att hållas 13 & 15 dec.

Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.

Innan anställning erbjuds behöver du visa upp examensbevis från efterfrågad utbildning och id-handling: pass eller nationellt id-kort.
Mer info
Kontaktperson Anna Gran
Telefon 070-284 26 14
Område Malmö stad
Yrkesroll Hälsa & Sjukvård, Offentlig Förvaltning, Socionom
Typ av anställning Heltid
Hemsida http://malmo.se
Sista ansökningsdag 5 dec 2022 (8 dagar kvar)