Enhetschef till enhet Unga och Vuxna, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Enhetschef till enhet Unga och Vuxna, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Arbetsuppgifter

Som enhetschef är du direkt underställd avdelningschefen för avdelning Utredning inom verksamhetsområde Individ och familj och du ingår i avdelningens ledningsgrupp. Rollen innebär att du ska planera, utveckla och följa upp verksamheten samt ge sektionscheferna stöd i deras dagliga arbete. Du ansvarar för enhetens verksamhet, ekonomi och personal.

I rollen som enhetschef är det du som kommunicera inriktning och mål ut till verksamheten samt kontinuerligt följer upp att ni arbetar mot våra uppsatta mål.

Tjänsten som enhetschef innebär att du ingår och samverkar i olika forum, nätverk och arbetsgrupper, men även att du samarbetar med övriga enhetschefer för att gemensamt ta ansvar för att helheten fungerar. En viktig del av uppdraget är att skapa förutsättningar för chefer och medarbetare att lyckas med sina uppdrag.

I ditt uppdrag har du stöd från chef, kollegor, chefsstöd samt ekonomi-, HR- och kommunikationsavdelning.

Kvalifikationer

För att vara kvalificerad för tjänsten som enhetschef krävs det att du har:
  • Socionomexamen eller har annan universitets- eller högskoleexamen som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
  • Tidigare chefserfarenhet där personal, verksamhet samt ekonomiansvar varit en del av uppdraget.
  • Tidigare erfarenhet av att driva kvalitets- och utvecklingsarbete samt planerings- och uppföljningsarbete.
  • Kunskaper om aktuell lagstiftning samt erfarenhet av att arbeta enligt lagstiftning i både LVM, LVU och SoL.
  • Tidigare erfarenhet av myndighetsutövning
Meriterande för uppdraget är att du har:
  • Tidigare chefserfarenhet från att leda första linjens chefer.
  • Chefs- eller ledarutbildning.
  • Tidigare erfarenhet av att arbeta med systematisk uppföljning.
  • Tidigare erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation.
  • Tidigare erfarenhet av socialt arbete kopplat till målgruppen vuxna med missbruks/beroendeproblematik.
Vi söker dig som leder med tillit och förtroende och är en närvarande ledare med förmåga att skapa engagemang. Som person är du lyhörd, inlyssnande och eftertänksam. Du kommunicerar och är tydlig med verksamhetens mål och kan förmedla ditt budskap. Du skapar struktur, lugn och stabilitet samt har förmågan att analysera komplexa situationer. Du är lösningsinriktad och har en förmåga att tänka strategiskt samt har ett brett perspektiv på frågor. Vidare behöver du ha goda exekutiva förmågor och se till att ni når era mål och att ideer förverkligas och du är en relationsbyggare med ett stort nätverk och förmågan att skapa goda relationer med såväl interna som externa parter.

Om arbetsplatsen

Tjänsten som enhetschef för enhet Unga och vuxna är placerad inom avdelningen för Utredning inom verksamhetsområde Individ och familj. Verksamhetsområdet är indelat i två avdelningar med olika uppdrag och fokusområden: Insats och Utredning.

Enheten arbetar med anmälningar och ansökningar inom området missbruk/beroendeproblematik samt med stödinsatser riktade mot unga vuxna med stödbehov i enlighet med lagstiftningar i såväl LVU som LVM samt SoL. I enheten ingår även arbete med ensamkommande barn.

Som enhetschef för enheten kommer du att ingå i avdelningens ledningsgrupp tillsammans med sju andra enhetschefer. Du kommer att vara chef för fem sektionschefer med ca 60 medarbetare. Stort fokus ligger på att uppnå resultat för malmöborna inom enheten i nära samverkan med förvaltningens andra avdelningar, andra myndigheter och samarbetspartners.

Vi tycker det är viktigt att vara en inkluderande arbetsplats med ett tillåtande klimat. Delaktighet, en god kommunikation och ett starkt engagemang är något vi värderar högt.

Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete med fokus på medarbetarnas, verksamhetens och framförallt Malmöbornas bästa. Låter detta som något för dig? Välkommen att söka tjänsten!

Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.

Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.

Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb

Information om tjänsten

Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse

Övrigt

Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.

Innan anställning erbjuds behöver du visa upp examensbevis från efterfrågad utbildning och id-handling: pass eller nationellt id-kort.
Mer info
Kontaktperson Carina Opasiak
Telefon 0734-147674
Område Malmö stad
Yrkesroll Organisation & ledning, Chefsbefattningar
Typ av anställning Heltid
Hemsida http://malmo.se
Sista ansökningsdag 9 okt 2022 (9 dagar kvar)