CE - chaufförer sökes för lotsning/fjärrkörning

CE - chaufförer sökes för lotsning/fjärrkörning

Vi söker chaufförer med CE-kort till Helsingborg, Eslöv och Kristianstad. Tjänsten består av distribution av livsmedel med bil och släp under morgon och förmiddag och fjärrkörning till Göteborg och Stockholm från respektive ort kvällstid.

Här gäller avtalsenliga löner, kollektivavtal samt fräscha fordon och trevlig personal!

Hör då av dig till oss snarast på esperssons.akeri.kristina@telia.com
Mer info
Område Malmö stad
Yrkesroll Transport & Logistik, Transport
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida http://www.esperssons.se
Sista ansökningsdag 26 juli (33 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Esperssons Åkeri AB.
Åkeriverksamheten består i huvudsak av transporter av livsmedel där transportuppdragen utgörs av fasta uppdrag.

För närvarande sysselsätts totalt ett 70-tal fordon, de flesta utrustade för kyl-, frys- och värmetransporter. Det normala trafikområdet utgörs av Skåne, Blekinge, Halland, Småland, Bohuslän, Östergötland, Södermanland, Dalsland, Värmland och Dalarna.

Esperssons Åkeri AB vill på ett miljöeffektivt sätt erbjuda och utföra professionella distributionstransporter av tempererat gods samt tillhörande tjänster och produkter

Vår målsättning är att utveckla företaget i nära samarbete med våra kunder och andra intressenter och vi ska utifrån våra förutsättningar och resurser bedriva verksamheten på ett sätt som motsvarar ställda krav och förväntningar på kvalitet, trafiksäkerhet, miljö och arbetsmiljö. Vi håller dagliga samtal för att upprätthålla och förfina en redan etablerad och god kontakt.

Vi ska ha en hög servicegrad, god tillgänglighet och miljövänliga fordon.

Vi hushåller med energi och råvaror samt förebygger föroreningar. Vid investeringar och val av leverantörer av varor och tjänster prioriterar vi miljövänliga alternativ som motsvarar våra krav och förväntningar.

Vi arbetar med ständiga förbättringar inom kvalitet, trafiksäkerhet, miljö och arbetsmiljö samt följer och bevakar aktivt gällande lagar, förordningar och övriga samhällskrav för att gynna både företaget och våra kunder samt för att nå våra uppsatta mål.

Företagets viktigaste resurs, vår personal, skall vara kompetent och för ändamålet rätt utbildad. Vi arbetar för en god och säker organisatorisk- och socialarbetsmiljö, genomföra ständiga förbättringar i denna och att våra medarbetare inte utsätts för ohälsa eller onödiga risker. Vi ska även stimulera dem så att de upplever sitt arbete som meningsfullt, positivt och utvecklande.

Vi skall tillhandahålla fordon och utrustning av god och trafiksäker kvalitet samt kontinuerligt förnya fordonsparken.

Vi ska vara ett föredöme i trafiken, alltid visa allmänt gott omdöme i varje trafiksituation, aktivt arbeta med trafiksäkerhetsfrågor samt att alltid följa gällande lagar och rutiner.

Vi ser det som en självklarhet att varje anställd alltid är alkohol- och drogfri och inte är påverkad av starka mediciner eller trötthet vid körning.