Psykolog till Centrala elevhälsan

Psykolog till Centrala elevhälsan

Psykologernas uppdrag är att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål, arbetet ska främst bedrivas främjande och förebyggande. Som psykologer på Centrala elevhälsan kommer du att få arbeta både på individ-, grupp- och organisationsnivå. Psykologen huvudsakliga uppdrag är att: * Tillföra psykologisk kompetens till skolorna genom att delta i skolornas elevhälsoteam * Träffa skolpersonal, elever och/eller vårdnadshavare för öppen konsultation * Jobba med handledning, konsultation, utbildning, utredning, bedömning, och processledning utifrån inkommande uppdrag från skolor och/eller rektor * Medverka vid bedömning och utredning av skolform * Delta i skolans krisarbete * Tvärprofessionell samverkan * Samverka med andra myndigheter som arbetar med barn och ungdomar, såväl generellt som i individuella ärenden * Bidra med det psykologiska perspektivet inom den Centrala elevhälsan * Delta i professionens gemensamma kvalitetssäkrings- och utvecklingsarbete Vi erbjuder dig handledning, mentor under introduktionsperiod samt kontinuerligt nätverksträffar med kollegor.

Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten ska du vara legitimerad psykolog med erfarenhet av att arbeta med ungdomar. Att tidigare ha arbetat med elevhälsa utifrån ett strategiskt perspektiv är meriterande men inte nödvändigt för tjänsten. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta inom skolan eller inom psykiatrin med pedagogisk psykologi, utvecklingspsykologi, kvalificerat utredningsarbete och handledning. I ditt arbete är du noggrann och kvalitetsmedveten, tar ansvar för din uppgift och driver dina egna processer. Vi ser att du arbetar aktivt individuellt eller tillsammans med andra för att nå gemensamma mål. Du har intresse av att arbeta tillsammans i team med olika yrkeskategorier. Du har ett intresse för mångfaldsfrågor. Som person kommer du med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor.

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.
Mer info
Kontaktperson Samiramis Waychester
Telefon 0733-312714
Email Mejla Samiramis Waychester
Område Malmö stad
Yrkesroll Hälsa & Sjukvård, Psykolog
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 28 apr 2019 (9 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka? Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är en av tre skolförvaltningar i Malmö stad. Vi ansvarar för utveckling och genomförande av gymnasieskola och vuxenutbildning. Idag är vi 1500 medarbetare och vi finns i hela Malmö. Vi arbetar för att få ungdomar och vuxna att bli aktiva i vårt samhälle. Vi finns för att skapa bästa möjliga förutsättningar för Malmöborna att kunna växa genom livslångt lärande. Vi tror på digitalisering som ett verktyg för att förbättra våra verksamheter och har som mål att bli Malmö stads första helt digitaliserade förvaltning. Vi ger kraft att växa. Inom gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen finns en central elevhälsa med uppdrag att stödja, utveckla, samordna och kvalitetssäkra elevhälsoarbetet inom gymnasieskolorna i Malmö stad. Enheten ska även via skolorna erbjuda medicinsk och psykologisk kompetens till eleverna. Inom enheten arbetar psykologer, socionom, läkare, samordnande funktioner/utvecklingsledare inom psykologisk, medicinsk, psykosocial och specialpedagogisk elevhälsa samt enhetschef.