Lärare åk 4-6 till Holmaskolan

Lärare åk 4-6 till Holmaskolan

Du kommer att arbeta tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i arbetslag för 4-6. I den här tjänsten bildar du och dina närmsta kollegor ett team för årskurs 4 där du främst undervisar inom ämnena ma, no och teknik. I ditt uppdrag ingår planering av undervisning, genomförande av undervisning och bedömning av elevers förvärvade kunskaper. Som grundskollärare utvärderar och utvecklar du det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov och intressen, enskilt såväl som tillsammans med ditt arbetslag. du bedriver en kreativ undervisning och hittar strategier för att nå varje elev och stärka denne i såväl kunskapsutveckling som i den personliga utvecklingen.

Kvalifikationer
Legitimerad lärare med behörighet för undervisning i åk 4-6 med behörighet för undervisning i efterfrågat ämne för aktuell tjänst. Erfarenhet av arbete som lärare är meriterande. God insikt och kunskap i skolans styrdokument och förmåga att tillämpa dem i det dagliga arbetet. God didaktisk och pedagogisk förmåga. Förmåga att vara en tydlig ledare och organisera undervisningen för att skapa studiero samt ha god förmåga att bygga relationer med elever för att därmed kunna skapa en god lärandemiljö under hela skoldagen. Förmåga att utveckla ditt arbete utifrån evidensbaserad forskning. God vana av och kännedom om att arbeta med digitala verktyg.

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.
Mer info
Kontaktperson Ingrid Olsson
Telefon 0733-461938
Email Mejla Ingrid Olsson
Område Malmö stad
Yrkesroll Utbildning, Lärare
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag Idag (0 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka? Delta i skapandet av varje elevs bästa skola - du också! Med respekt, engagemang och kreativitet skapar grundskoleförvaltningen de bästa förutsättningarna för alla medarbetare. Vi arbetar tillsammans i vårt övergripande uppdrag med att ge alla Malmös 30 000 elever samma möjligheter att lyckas och nå goda resultat i skolan. Gör skillnad tillsammans med 5 500 kollegor och var en del av grundskoleförvaltningens positiva utveckling! Då området är en spännande mötesplats för många olika kulturer och modersmål, kommer du med din positiva grundsyn och ditt öppna bemötande att trivas hos oss. Språkutveckling har en stor betydelse och en given roll i allt vårt arbete. Holmaskolan är en skola som arbetar upplevelsebaserat. Skolan är också en av Malmös övningsskolor och har därigenom ett utökat samarbete med Malmö högskola kring studenter. Du bedriver en modern och kreativ verksamhet i skolan och hittar strategier för att nå varje elev och stärka denne i såväl kunskapsutveckling som i den personliga utvecklingen. Du samarbetar med dina kollegor för en god lär- och arbetsmiljö för att skapa en hög kvalité för såväl elever som personal och deltar aktivt i skolans utvecklingsarbete. Vi utvecklar vår skola tillsammans genom ett kollaborativt förhållningssätt. Hos oss får du möjlighet att utvecklas. Vårt fokus tar avstamp i eleverna. Därför ser vi det som naturligt att ge utrymme för din professionella utveckling.