Kurator till Centrala specialistteamet

Kurator till Centrala specialistteamet

I ditt uppdrag som kurator i centrala specialistteamet ingår att vara handläggare för ärenden samt granska sociala bedömningar inom ramen för mottagningsprocessen till grundsärskola. Du erbjuder också vid behov generell vägledning och rådgivning till skolkuratorer i mottagningsprocessen till grundsärskola. I ditt uppdrag som skolkurator har du också ett särskilt ansvar för elever i behov av särskilt stöd ur ett socialt och psykosocialt perspektiv samt att aktivt delta och bistå skolledningen i skolutvecklingsarbetet. I din roll som skolkurator kommer din kompetens bidra till att lämpliga insatser för elever i behov av särskilt stöd ur ett socialt och psykosocialt perspektiv beaktas och erbjuds. Du kommer också att arbeta med att identifiera och skapa möjligheter till förändring och utveckling på elev-, grupp- och organisationsnivå, för elevers hälsa, lärande, utveckling samt arbetsmiljö. Du arbetar vidare för att skapa, en för eleverna, likvärdig lärandemiljö som ger dem förutsättningar att nå kunskapsmålen och den personliga utvecklingen på ett optimalt sätt. Du kommer att arbeta utifrån ett lösningsfokuserat och evidensbaserat förhållningssätt, både förebyggande och hälsofrämjande. Du kommer vara en del av skolans elevhälsoteam och i ditt uppdrag ingår det även att: - bidra med kunskap om risk- och skyddsfaktorer för elevers hälsa, sociala situation, lärande, utveckling mm. - Genomföra skolsociala kartläggningar och sociala bedömningar vid behov. - Erbjuda handledning, konsultation, rådgivning till skolpersonal, utifrån ett socialt perspektiv. - Samarbeta och samverka med elever, vårdnadshavare, skolpersonal och vid behov externa aktörer kring att upprätta insatser för elev/elever. - Samverka med myndigheter och verksamheter i preventivt arbete som rör skolan eller Malmö stad.

Kvalifikationer
Du som söker har en socionomexamen motsvarande 210 högskolepoäng samt minst två års erfarenhet från socialt arbete med inriktning mot barn och ungdomar. Du har en god insikt i skolans mål och styrdokument samt har en kunskap om andra förvaltningar såsom till exempel barn- och ungdomspsykiatri (BUP). Vi ser det som meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta som skolkurator, inom socialtjänsten eller BUP eller annan offentlig verksamhet. Som kurator i centrala specialistteamet ska du kunna möta och kommunicera med olika målgrupper på ett sakligt och förtroendeingivande sätt med hög integritet. Du ska kunna planera och prioritera arbetsuppgifter och du ska lätt kunna förhålla dig till förändrade omständigheter. Sammantaget ställer det krav på att du har en hög kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl i både tal och skrift.

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.
Mer info
Kontaktperson Angela Dosa Zitko
Telefon 072-3564044
Email Mejla Angela Dosa Zitko
Område Malmö stad
Yrkesroll Hälsa & Sjukvård, Socionom
Typ av anställning Heltid, Projekt- / Visstidsanställd
Sista ansökningsdag 20 okt 2019 (2 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka? Delta i skapandet av varje elevs bästa skola - du också! Med respekt, engagemang och kreativitet skapar grundskoleförvaltningen de bästa förutsättningarna för alla medarbetare. Vi arbetar tillsammans i vårt övergripande uppdrag med att ge alla Malmös 30 000 elever samma möjligheter att lyckas och nå goda resultat i skolan. Gör skillnad tillsammans med 5 500 kollegor och var en del av grundskoleförvaltningens positiva utveckling! Avdelningen Samordning och stöd samordnar och stödjer de fem övriga utbildningsområdena med avseende på speciella grupper, specialskolor, kommunövergripande särskilda undervisningsgrupper med flera. Avdelningen driver gemensam verksamhet som rör hela grundskoleförvaltningen. Genom samordning och utveckling av de olika professionerna inom elevhälsoarbetet syftar vi till att ge eleverna de bästa förutsättningarna för sitt liv och för sitt lärande. I Samordning och stöd ingår centrala elevhälsan som består av bland annat det centrala specialistteamet. Centrala specialistteamet är ett tvärprofessionellt team och består av psykologer, logoped, kurator, specialpedagoger och samordnande kurator, syv och logoped. Som kurator i centrala specialistteamet kommer du ha en delad tjänst där du halva tiden arbetar med myndighetsutövning gällande mottagning för elever till grundsärskolan och andra delen av tjänsten arbetar du som skolkurator på Kommunikationsskolan. Som kurator hos oss i centrala specialistteamet erbjuds du ett varierande, utvecklande och självständigt uppdrag med mycket egenansvar. Vi ser framemot din ansökan!