Idrottslärare åk 6-9 till Segeparks SU-grupp

Idrottslärare åk 6-9 till Segeparks SU-grupp

Vi söker dig som är legitimerad lärare för åk 4-9 i idrott i kombination med annat teoretiskt ämne. Har du arbetat som lärare tidigare och har erfarenhet av arbete i SU-grupp är det meriterande. Som idrottslärare i vår verksamhet så har du stora möjligheter att göra en individuellt anpassad undervisning till varje elev. Vi har tillgång till Kirsebergs sporthall två dagar i veckan, men du har också stora möjligheter att använda dig av andra lärmiljöer runt om i och utanför Malmö. Har du kontakter inom föreningslivet så är det mycket positivt, vi ser gärna ett samarbete med andra aktörer. Att ha en hälsosam och aktiv livsstil är viktigt för alla och vi behöver arbeta medvetet med det för våra ungdomar. I nuläget är det inte många av våra elever som är aktiva i föreningslivet efter skoltid och kan vi hjälpa dem in i föreningslivet så hade det varit positivt. Arbetet kommer att vara förlagt på segeparks undervisningsgrupper men kan också komma att omfatta Thymus undervisningsgrupp i Husie.

Kvalifikationer
Du är legitimerad lärare i idrott och något eller några ytterligare ämnen. I tjänsten kommer du att ingå i ett arbetslag som arbetar kring eleverna under hela skoldagen. Du kommer att vara mentor för ett par elever, ett mentorskap som innebär tät kontakt med eleven, vårdnadshavare, elevens ordinarie skola och andra externa kontakter som socialtjänst och BUP. Vi arbetar med lågaffektivt bemötandets tre delar, hanterar utåtagerande utan att eskalera situationen, utvärderar situationen för att ta reda på hur den uppstod, förändrar så att situationen inte uppstår igen. CPS (samarbetsbaserad problemlösning) är ett förhållningssätt som bygger på grunden att elever gör rätt om de kan och att vi tillsammans med eleven hittar lösningar på olika beteendeproblem. Du har kompetens, intresse och engagemang i ditt arbete med såväl elever som andra samarbetspartners. Du har en vilja och en stark drivkraft att tillsammans med elever, vårdnadshavare och kollegor utveckla och optimera lärmiljön för elever i behov av stöd så att vi erbjuder varje elevs bästa skola.

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.
Mer info
Kontaktperson Lotta Mårtensson
Telefon 0732-331066
Email Mejla Lotta Mårtensson
Område Malmö stad
Yrkesroll Utbildning, Lärare
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 20 nov 2019 (2 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

Delta i skapandet av varje elevs bästa skola - du också!
Med respekt, engagemang och kreativitet skapar grundskoleförvaltningen de bästa förutsättningarna för alla medarbetare. Vi arbetar tillsammans i vårt övergripande uppdrag med att ge alla Malmös 30 000 elever samma möjligheter att lyckas och nå goda resultat i skolan. Gör skillnad tillsammans med 5 500 kollegor och var en del av grundskoleförvaltningens positiva utveckling!


De centrala SU-grupperna är en del av Samordning och stöd centralt i grundskoleförvaltningen i Malmö stad. Vårt uppdrag är att erbjuda elever från Malmö stad stöd under hela skoldagen i de centrala särskilda undervisningsgrupperna. Eleven har möjlighet till stöd av den ordinarie skolans Elevhälsoteam vid behov. Personalen i våra verksamheter har regelbunden kontakt med vårdnadshavare och elevens ordinarie skola.

Vi har goda möjligheter med bra resurser för att driva god undervisning för elever med omfattande stöd under hela skoldagen. Vår organisation präglas av ett elevnära arbetssätt från alla medarbetare och chefer.

Segepark är en av Malmös kommungemensamma Särskilda Undervisningsgrupper. Hos oss går elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd både i sin kunskaps- och sociala utveckling. Verksamheten på Segepark har tre undervisningsgrupper, Norr med elever åk 4-6, Väster och Öster med elever från åk 6-9.

Segepark är en skola i ett mindre format. Vi följer läroplan och styrdokument, precis som på alla andra grundskolor i Malmö stad. Eleverna erbjuds undervisning i samtliga skolämnen. Den stora skillnaden mellan vår skola och andra skolor är att vi är fler vuxna, har mindre antal elever i våra elevgrupper och större möjligheter till individuellt anpassad lärmiljö.