Elevkoordinator till Holmaskolan

Elevkoordinator till Holmaskolan

Elevkoordinatorns uppdrag innebär mentorsuppdrag på både individ- och gruppnivå. Elevkoordinatorn handleder, motiverar, informerar, lyssnar och stödjer elever i studiesituationen samt verkar för god arbets- och lärandemiljö för eleverna. Elevkoordinatorn samarbetar strukturerat med annan personal, i synnerhet lärare och elevhälsa. I uppdraget som elevkoordinator kan ingå följande: Elevkoordinatorn ska ha motiverande samtal med elever. Kunna stödja dem i strategier för skolarbete och uppmuntra till prestationer. Koordinatorn ska tillsammans med grundskollärare kunna följa upp elevers studieresultat och i samband med detta även ha samtal med vårdnadshavare. Elevkoordinatorn ska ge elever stöd i att ändra beteende där så behövs. Även i dessa ärenden ska koordinatorn ha nödvändiga samtal med elever och dess vårdnadshavare. * Leda mentorstid med vissa klasser tillsammans med grundskollärarna. * Arbeta med läroplanens värdegrundsuppdrag med fokus på det operativa. * Ansvara för att frånvarotrappan följs och verkställs. Kontakta vårdnadshavare vid frånvaro och sen ankomst. * Stödja elever vid konflikthantering genom att tillsammans med eleverna reda ut konflikter, sätta ord på handling och känslor samt före en dialog kring lösningar och alternativa beteenden. * Hantering av kränkningsärenden * Kontaktperson för föräldrar/ vårdnadshavare där det behövs. * Arbeta med elevens ansvar och inflytande samt medvetenheten om den egna studiesituationen. * I samtal öka elevers motivation, stödja och skapa trygghet för eleven på skolan och i studiesituationen, följa upp arbetet med eleverna och vårdnadshavare. * Vid behov; medverka till och stödja läraren i framtagande och uppföljning av individuella utvecklingsplaner samt kunna delta i handledning av strukturer för t.ex. flxigrupper. * Vid behov kunna bistå med strukturstöd för att underlätta studiesituationen för eleverna. * Tillsammans med lärare kunna hålla i möten för elevernas vårdnadshavare. * Övriga arbetsuppgifter kopplade till skolans verksamhet kan tillkomma.

Kvalifikationer
För uppdraget adekvat högskoleexamen inom till exempel pedagogik, hälsa eller beteendevetenskap. Erfarenhet av arbete med barn och unga i grundskoleålder är meriterande. God dokumentationsförmåga Självständighet i uppdraget, både vad gäller planering och genomförande. Utbildning/erfarenhet kring motiverande samtal, lösningsfokuserat förhållningssätt, CPS eller dylikt är meriterande. Du behöver vara bra på att bygga relationer till elever och vårdnadshavare. Samtidigt behöver du vara en tydlig ledare. Du kan arbeta självständigt och prioritera bland dina uppgifter. Du har förmåga att se detaljers betydelse i helheten. Du är trygg i dig själv, engagerad och har ett brinnande intresse för barns utveckling samt förmåga att bygga ditt arbete utifrån en god värdegrund. Kan du tala mer en ett språk som t.ex. arabiska kan det vara till fördel.

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. Tjänsten kan komma att tas i anspråk för redan tillsvidareanställd personal. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.
Mer info
Kontaktperson Ingrid Olsson
Telefon 040-343150
Område Malmö stad
Yrkesroll Utbildning, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 20 jan 2020 (1 dag kvar)

Om arbetsgivaren

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka? Delta i skapandet av varje elevs bästa skola - du också! Med respekt, engagemang och kreativitet skapar grundskoleförvaltningen de bästa förutsättningarna för alla medarbetare. Vi arbetar tillsammans i vårt övergripande uppdrag med att ge alla Malmös 30 000 elever samma möjligheter att lyckas och nå goda resultat i skolan. Gör skillnad tillsammans med 5 500 kollegor och var en del av grundskoleförvaltningens positiva utveckling! Då Holma är en spännande mötesplats för många olika kulturer och modersmål, kommer du med din positiva grundsyn och ditt öppna bemötande att trivas hos oss. Språkutveckling har en stor betydelse och en given roll i allt vårt arbete. Vi är en skola som arbetar upplevelsebaserat. Skolan är också en av Malmös övningsskolor och har därigenom ett utökat samarbete med Malmö universitet kring studenter. Du bedriver en modern och kreativ verksamhet i skolan och hittar strategier för att nå varje elev och stärka denne i såväl kunskapsutveckling som i den personliga utvecklingen. Som elevkoordinatorn har du fokus på elevers sociala situation, med uppdrag att koppla detta till den pedagogiska processen. I ditt uppdrag ingår bl.a. att stödja elever att lyckas med sina skolprestationer och stödja elever i deras samspelsförmåga samt skapa en god relation till vårdnadshavare. Detta genomför och utvärderar du utifrån skolan styrdokument och elevens behov, enskilt såväl som tillsammans med skolans arbetslag och elevhälsoteam. Hos oss arbetar vi kollaborativt tillsammans för att hitta den bästa lär- och arbetsmiljön för att skapa en hög kvalité för såväl elever som personal och du deltar aktivt i skolans utvecklingsarbete. Vi är måna om att hjälpa varandra och tillsammans har vi ett öppet klimat. Hos oss får du möjlighet att utvecklas. Vårt fokus tar avstamp i eleverna. Därför ser vi det som naturligt att ge utrymme för din professionella utveckling.