Stödpedagog till Tullstorp gruppbostad

Stödpedagog till Tullstorp gruppbostad

Utifrån LSS lagen och Malmö Stads LSS plan yrkesmässigt ansvar för utförandet av stödinsatser enligt LSS (lag om stöd och service till vissa funktionsnedsatta) § 9:9.

Ansvara för att tillsammans med brukaren upprätta och följa upp genomförandeplaner samt skriva social dokumentation.

Utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt utföra vardagsnära och planerade stödinsatser och aktiviteter tillsammans med brukaren. Hitta lösningar och metoder som utvecklar arbetet.
Vara en resurs för att öka det pedagogiska förhållningssättet som stödjer den enskildes delaktighet och självständighet.

Samarbeta med brukarens kontakter, övrig personal och andra samarbetspartners.
Följa gällande styrdokument.
Vara en resurs för att söka, inhämta och sprida ny kunskap om pedagogiska metoder i verksamheten.
I uppdraget ingår hantering av medicin samt andra insatser som städning, matlagning och personlig hygien. Samtal med våra brukare förekommer ofta.

Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning som omfattar minst 200 YH- poäng eller 60 högskolepoäng.
Utbildningen skall ha en tydlig inriktning mot funktionshinderområdet och/eller det beteendevetenskapliga området.

Vana av individinriktat arbete och kunna arbeta såväl självständigt som i grupp.

För oss är det viktigt med ett professionellt bemötande gentemot de boende, anhöriga och andra samarbetspartners. Stor vikt läggs vid ditt engagemang och personliga egenskaper.
Du är lugn och stabil som person. Är lyhörd, reflekterande och analytisk i ditt tänkande och har en god självkännedom för att kunna ge stöd och trygghet till de boende.
Det är viktigt att du kan ta egna initiativ och fokusera på möjligheter och lösningar.
Du har ett pedagogiskt synsätt och är tydlig i din kommunikation.
Eftersom vi har brukare med utmanande beteende, är erfarenhet av arbete med liknande målgrupp ett krav.
Viktigt att du har datavana och kan dokumentera.
Goda kunskaper i svenska språket både muntligt och skriftligt.

Körkort är ett krav.

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

I enlighet med Malmö Stads mål att medarbetare ska ha möjlighet att arbeta heltid eller önskad tjänstgöringsgrad är det möjligt att ansöka om önskad tjänstgöringsgrad.
Schemalagd tjänstgöring på dag, kväll, och varannan helg.

Befattningen ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver tas i anspråk av i kommunen redan anställd personal.

Ansökningshandlingar som inkommer till Malmö stad är allmänna handlingar och offentliga enligt offentlighetsprincipen.

Vänligen ange löneanspråk i ansökan.

För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 10 10 29. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.
Mer info
Område Malmö stad
Yrkesroll Utbildning, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 30 sept (5 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

I funktionsstödsförvaltningen arbetar drygt 2400 medarbetare med att tillsammans skapa och utveckla ännu bättre stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Våra verksamheter finns inom LSS, socialpsykiatri, personlig assistans, ledsagare och avlösare. Även svårt sjuka barn som vårdas i hemmet ingår i vårt uppdrag. Vi arbetar för allas rätt till god hälsa, möjlighet till arbete och sysselsättning och att kunna delta i samhället utifrån sina förutsättningar. Var med och skapa ett meningsfullt och gott liv för Malmöbor med psykisk, intellektuell eller fysisk funktionsnedsättning!

Tullstorps LSS boende söker en stödpedagog som har engagemanget och viljan att arbeta med personer som har någon form av funktionsnedsättning. Boendet har 6 lägenheter, gemensamt utrymme och en stor fin trädgård.