Sektionschef till Rehabsektionen i funktionsstödsförvaltningen

Sektionschef till Rehabsektionen i funktionsstödsförvaltningen

Som sektionschef för Rehabsektionen har du en ledande roll i att tillsammans med medarbetarna förtydliga och utveckla verksamhetens uppdrag riktat till patienterna tillhörande förvaltningens målgrupper. Ett betydande förbättrings- och kvalitetsarbete med fokus att stärka patientsäkerheten pågår just nu i enheten där du som sektionschef kommer att ha som främsta uppgift att tillsammans med medarbetare, chefskollega, enhetschef och andra interna och externa aktörer fortsätta utveckla detta arbete. Du ingår i HSL-enhetens ledningsgrupp och har ett mycket nära samarbete med den sektionschef som ansvarar för sektionen för sjuksköterskor och undersköterskor. Du har stöd i ditt uppdrag från chef, kollegor, chefsstöd och utvecklingssekreterare samt från förvaltningens stabsavdelningar där bland annat MAR ingår. I funktionsstödsförvaltningen och Malmö stad erbjuds även kommungemensam arbetsmiljöutbildning, mentorskap och ledarskapsdagar. Vi tillämpar flextidsavtal och erbjuder friskvårdsbidrag samt möjlighet att semesterväxla.

Kvalifikationer
Vi söker nu en sektionschef med ett uttalat intresse för att driva utvecklingsarbete med fokus på kvalitet och patientsäkerhetsarbete. Du ska ha högskoleutbildning med legitimation som arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast eller sjuksköterska. Du är en drivande person som får saker att hända i den takt som krävs för att samtidigt skapa hållbarhet. Vidare har du en god förmåga att analysera och reflektera utifrån olika perspektiv samt hitta lösningar beroende på behov och situation. Du har helhetssyn och kan se konsekvenser av beslut både i organisationen, den egna verksamheten och för den enskilde individen. Du har förmåga att planera och prioritera både självständigt och med stöd av närmaste chef på ett effektivt sätt. Din förmåga till samarbete är välutvecklad, och du har ett lyhört, coachande och stödjande förhållningssätt i ditt ledarskap samt en förmåga att engagera och entusiasmera. Mycket goda kunskaper i svenska språket krävs, både i tal och i skrift. Erfarenhet av kvalitets- och utvecklingsarbete. Erfarenhet som ledare inom hälso- och sjukvård.

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. Ansökningarna kommer att behandlas utifrån de uppgifter som registreras i din digitala ansökan. Var därför noga med att föra in alla utbildningar, erfarenheter och meriter du vill göra gällande på ett korrekt sätt innan ansökan skickas iväg. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Befattningen ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver tas i anspråk av i kommunen redan anställd personal. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen
Mer info
Kontaktperson Antonia Bommarco
Telefon 0732-305733
Område Malmö stad
Yrkesroll Organisation & ledning, Chefsbefattningar
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 24 mars (5 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

I funktionsstödsförvaltningen arbetar drygt 2400 medarbetare med att tillsammans skapa och utveckla ännu bättre stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Våra verksamheter finns inom LSS, socialpsykiatri, personlig assistans, ledsagare och avlösare. Även svårt sjuka barn som vårdas i hemmet ingår i vårt uppdrag. Vi arbetar för allas rätt till god hälsa, möjlighet till arbete och sysselsättning och att kunna delta i samhället utifrån sina förutsättningar. Var med och skapa ett meningsfullt och gott liv för Malmöbor med psykisk, intellektuell eller fysisk funktionsnedsättning!

Funktionsstödsförvaltningen bildades 2017 och övertog samtidigt ansvaret för HSL-insatser riktat till förvaltningens målgrupper. Rehabsektionen ingår i enheten för HSL i funktionsstödsförvaltningen. I verksamheten arbetar idag sammanlagt 20 legitimerade arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster gemensamt med förebyggande, förbättrande och kompenserande åtgärder för personer med nedsatta funktions- och/eller aktivitetsförmågor.

I enheten ingår även sektionen för sjuksköterskor och undersköterskor och de båda verksamheterna har arbetsplatser i samma lokaler och har ett nära samarbete i ett teambaserat arbetssätt riktat mot tre verksamhetsområden i förvaltningen. Till enheten finns även ett antal andra funktioner knutna bland annat utbildare, arbetsterapeuter med specifika uppdrag samt vaktmästare.