Omsorgspedagog till daglig verksamhet enl LSS

Omsorgspedagog till daglig verksamhet enl LSS

Vi söker en omsorgspedagog till Galaxen samt C-huset daglig verksamhet . Om andra vakanser uppstår kan även andra verksamheter komma att bli aktuella. Arbetet innebär att aktivera och handleda brukare med intellektuell funktionsnedsättning och autism i deras dagliga verksamhet. Vi arbetar enligt en tydliggörande pedagogik som bygger på att göra världen så tydlig och förutsägbar som möjligt. Omvårdnadsuppgifter förekommer. Tillsammans med övrig personal arbeta med planering, genomförande, utvärdering och utveckling av verksamheten. Driva och utveckla det pedagogiska arbetet i verksamheten. Ansvara för att stödja övriga medarbetare i upprättande, uppföljning/utvärdering av genomförandeplaner. Kvalitetssäkra genomförandeplaner, handlingsplaner och övrig dokumentation. Ansvara för att pedagogik och beslutade metoder implementeras i arbetet med brukaren. Följa upp användandet av pedagogik och beslutade metoder och vilket resultat som uppnås. Delta aktivt i eventuella förändringsarbeten och ständigt arbeta lösningsfokuserat för brukarnas bästa. Söka kunskap och hålla sig uppdaterad kring metoder och arbetssätt som används inom LSS området i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Kvalifikationer
Adekvat 3 årig högskoleutbildning med beteendevetenskaplig inriktning, pedagogisk inriktning eller annan för yrket relevant utbildning. Minst ett års erfarenhet av att arbeta med personer med autism och/eller tydliggörande pedagogik är ett krav. Minst ett års erfarenhet av att arbeta inom LSS är ett krav. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Körkort är meriterande.

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. Befattningen ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver tas i anspråk av i kommunen redan anställd personal. Ansökningshandlingar som inkommer till Malmö stad är allmänna handlingar och offentliga enligt offentlighetsprincipen. Vi tillämpar löpande rekrytering. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771-693 693 . Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. Samtal från rekryteringsfirmor undanbedes.
Mer info
Kontaktperson Lena Olsson
Telefon 0708-678479
Område Malmö stad
Yrkesroll Hälsa & Sjukvård, Vård & Omsorg, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 16 nov (2 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka? Funktionsstödsförvaltningen är till för att de ca 2000 Malmöbor som lever med psykisk, intellektuell eller fysisk funktionsnedsättning ska ha ett meningsfullt och gott liv. Vi som arbetar här arbetar för att förverkliga LSS-lagens intentioner - lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. Det innebär kort sagt att stödja målgruppen i dess självständighet, självbestämmande och delaktighet utifrån den enskildes behov, önskemål och förutsättningar. Daglig verksamhet är en insats enligt LSS som ger rätt till en daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som inte arbetar eller utbildar sig. Uppdraget består i att erbjuda meningsfull sysselsättning med syftet att utveckla den enskildes möjligheter till förvärvsarbete. Detta gäller även om det för flertalet brukare är mindre sannolikt med ett lönearbete. Insatsen utformas och anpassas efter den enskildes intressen och behov och dokumenteras i samråd med den enskilde eller dennes företrädare. Grunden ska vara att stärka individens möjlighet att bli mer självständig, kunna formulera egna mål och ha makt över hur stödet utformas i verksamheten. Ett etiskt förhållningssätt genomsyrar insatsen. Uppgifterna utförs utifrån vad som anges i lagens intentioner kring delaktighet, självbestämmande och helhetssyn. Då de malmöbor som deltar i daglig verksamhet har väldigt olika behov, intressen och önskemål finns ett stort utbud av aktiviteter. Verksamhetsinnehållet kan bestå av kreativa och sociala aktiviteter. Många av aktiviteterna utförs individuellt med den enskilde brukaren och andra sker i grupp.